Doğu Türkistan tarihi, Türk tarihi ile başlar. Yazılı bilgi ve belgelere dayanarak yapılan tespitlere göre, tarihte ilk Türk devleti Büyük Hun İmparatorluğudur. Bu devletin varlığına, ilk olarak M.Ö. 318 yılındaki bir belgede rastlanmaktadır. Ancak, Büyük Hun İmparatorluğunun en kudretli dönemi Mete ile yaşanmıştır (M.Ö. 209-174). M.Ö. 206'da, Türkistan'daki mahalli hükümdarlar, Büyük Hun birliğine katılmışlardır. Büyük Hun İmparatorluğunun zayıflaması üzerine , Çinlilerin Doğu Türkistan topraklarına saldırıları başlamıştır. Kısa bir süre buralara hakim olan Çinliler, (M.Ö.101-86) püskürtülmüş ve yeniden Türk hakimiyeti başlamıştır. Çin'le Hun devleti arasındaki çarpışmalar uzun yıllar devam etmiş, bu sırada bazen Çinliler, bazen Türkler üstün gelmiştir. Doğu Türkistan toprakları da, savaş durumuna göre el değiştirmiştir. Nihayet Çin'liler, M.S.103 yılında kesin şekilde yenilerek bu topraklardan çekilmiştir. Bundan sonra, Göktürk dönemine kadar, Doğu Türkistan çeşitli hanedanların yönetimine kalmıştır. Hun devletinin sahneden çekilmesinden sonraki yıllarda da çok kere mahalli küçük devletler veya hükümdarlar tarafından idare edilmiştir.

  • Etiketler: