• 18.07.2005
  • 2531 defa okundu

Dünya Uygur kurultayı München beyannamesi Dünya uygur kurultayı: 

Doğu Türkistan’lı Uygurlar ve diğer bütün halkımız kendi kaderlerini kendileri belirlemeleri, Milli bağımsızlığı geri alma,Aeleti ve sosyal güvenliği şekillendirme,Dünya güvenliği ve bölgegüvenliğini sağlama,insanların yaşam sıtandardını yükseltme,özğürlük ve demokrasi için üstüne düşün görevi yapma, Kızıl Çin tarafından işgel edilmiş topraklarımızda yaşayan halkımızın zorluklarını ve içler acıtıcı durumlarını sona erdirip, asayış, demokrası ve kalkınmayı hızlandırmayı kendisine hadef seçen, kendi tarihimiz, medeniyetimiz ve dinimizi dikkate alan, uzun yıllardan bu yana yaptıklarımız mücadelelerde, üstünden gelen bütün zorlukları unutmayan, kendi kendini yönetme, uluslararası adelet ve diğer bütün yasalara karşı gelmemek, yıllardır yürdüzdüğümüz mücalelelerimzdeki kesin karar ve hedefimizi birdirmekle, aşağıda belirtilen uluslararası yasalar ve anlaşmalara uymak şartıyla, bağımsızlık yolundaki sarsılmaz irademizi bir kez daha ifade ediyoruz; Dünya Uygur Kurultayı: 1. Birleşmiş Milletler Teşkilatının yasası, 2. 10 aralık 1948 yılında ilan edilen, Dünya İnsan Hakları hitapnemesi ve İnsan Hakları anlaşmaları, 3. Uluslararası, iktisadi, sosyal ve medeniyet anlaşmaları, 4. 09 aralık 1948 yılında ilan edilen soykırım cinayetlerini önleme anlaşması, 5. 26 kasım 1959 yılında ilan edilen savaş suçları ve suçluların cezalandırılması anlaşması, 6. 20 kasım 1959 yılında ilan edilen çocuklar yasası hitapnamesi, 7. 21 aralık 1965 yılında ilan edilen Uluslararası Irk ayrımcılığı sonlandırma anlaşması, 8.16 aralık 1966 yılında ilan edilen Uluslararası sosyal ve siyası hukuk anlaşması ve ona alakalı bölümleri, 9. 17 aralık 1979 yılında ilan edilen kadınları hor görmeye şekillerini sonlandırma anlaşmsı, 10. 25 aralık 1981 yılında ilan edilen dini inanç ve dini anançlardan orta çıkan çatışma ve küçümsemelerin bütününün durdurma hitapnamesi, 11. 17 aralık 1984 yılında ilan edilen işkence ve insan haklarına aykırı olan her türlü cezanaldırmaların hem de insan gururunu kuçümseyeck faaliyetleri durdurma anlaşması, 12. Uluslararası çalışanlar birleşmesi anlaşması, vs. Yasa ve anlaşmaların gelecekteki Doğu Türkistan cumhuriyeti, Ana yasasının önemli bir terkibi olacağını ifade eder. Dünya Uygur kurultayı, Doğu Türkistan Uygurları ve diğer bütün halklar adına şunları açık bir şekilde açıklar, bağımsız doğu Türkistan cumhuriyeti: A. Doğu Türkistan, halkının görüşleri esasında kurulacak demokrati, çok partılı, din ve siyaset bir birinden ayrılmış ve yasalarla yönetilen bir devlet olacaktır; B. Bağımsız Doğu Türkistan devletinin dili Uygurca olacaktır. C. devletimiz bütün halkının kişilik özgürlüğünü ve mecburiyetlerini kesin bir şekilde korur. Bunnlar aşağıdakileri içermektedir: 1. Doğu Türkistan’nın bütün halkı, kanun önünde eşit ve mecburiyetlerde beraber olacak 2. yaşı, milliyeti, ten rengi, jinsiyeti, dini inancı yada sosyal pozusyonundan dolayı her hangı ayrımcılığını kesin bir şekilde red eder. 3. Halkın haberleşme, ifade, basın özgürlüklerinin korunması ve asayışı bozocu bütün hareketlerin önlenmesi. 4. Halkımızın, kurulması çok yakın olan Doğu Türkistan cumhuriyetinin Ana yasası ile korunacağına kefalet verme. 5. Halkımızın, Doğu Türkistan Cumhuriyetinin bağımsızlığı ve kendi kendini yönetebilmesi için yapılacak faaliyetlere katılma ve katkıda bulunma mecburiyeti. 6. Doğu Türkistan Cumhuriyetin geleceğine katkıda bulunma mecburiyeti. 7. Doğu Türkistan’nın birliği ve halkın hem sosyal hem de siyasi ittifakı için katkıda bulunma mecburiyeti. D: Aşağıdaki hukukların korunmasıyla biraber belli mecburiyetler teşebbüs edilir: 1. Herkesin milli kimliğinin korunması hakkındaki hukuklar devletin Ana yasasıyla korunur. 2. Halkın eğitim hukununu koruma, eğitimsizliği bitirmek, tankit ve fikirlele saygılı olama, teknolojiyi hızlandırıcı, sosyal, kültürel, faaliyetleri ilerletmeyi hedefleyen devlet eğitim sistemini yasalaştırma. 3. devletin bütün vatandaşının sağlığı ve sağlık hizmetlerinden ortak istifade etme hukuku korunacak. 4. yaşlılar için en iyi sosyal huzur evlerinin kurulması ve gerliştirilmesiyle yaşlılar haklarının korunması. 5. sakatlar, yetimle ve dul isanların hak ve hukuklarının ve yardımlardan istifade etme haklarınn korunması. 6. halkın mal ve mülkü güvence altına alınacak. 7. farklı dini toplumlar arasında ittifak, dayanışma ve dosluk teşebbüs edilecek, devletin dinleri bir birinen ayrıma pirensibide altında, dinler arası dialogo geliştirme. 8. Doğu Türkistan’a yerleşmek isteyen yabancılara ikamet verilmesi ve Uluslar arası yasalar içinde muamele edilmesi 9.organize suçları önlemek için sistemlerini kurarak, kişinin, suçlu olduğu ispatlanana kadar suçsuz sayılması yasasının kurulması, kişirilerin kanun önünde kendini savunma haklarının verilmesi. 10. çalışma hakları ve aynı iş yapanların haklarının eşit olması pirensipiyle dil hizmet veren sistemin kurulması. 11. Doğu Türkistan halkı, dünya ekolojik dengesinin korunması ve gelecek nesillerin yaşamını garantınaya alabilmek için gereken adımlar atılacaktır. 12. Doğu Türkistan Cumhuriyeti, yer altındaki kaynaklarının belirli ölçü kullanılmasını kendi sorumluluğu diye bilecektir. Ayrıca ekolojik dengenin korunması için gereken yasaları kuracak ve bu yasaların devletin, ilgili bütün birimlerinde uygulanmasını garanti eder. 13. özellikle Orta Aysa’ye yönelik, Doğu Türkistan devletinin kurulmasıyla, Doğu Türkistan Hükümeti üst düzey komitesi: insan hakları ihlalinden meydana gelen yaraların kapalmasına, bu bölgelerde siyası ve iktisadi birliğin kurulmasını garanti eder. Demokrasiyi gelişmesini hızlandırma, devletin güvenliği ve bölge güvenliğini göze alarak aşağıdaki açıklar: 14. tarihte dünya medeyetine katkıda bulunduğu bigi, Doğu Türkistan Cumhuriyeti de örf adetlerine bağlı kalmakla beraber dunya güvenliğini ve bölge asayışını daha iyiye götürür. 15. Bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti, hemkarlığı, tarafsızlığı ve devletler arası ihtilapları en iyi şekilde hallatme gibi dış sıyaset izleyecektir. 16. Bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti, her kesin kendi kendini yönetme, özgürce yaşama hakları gibi Uluslararası sıtandartlara kesinlike uyar. 17. Bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti, kendi coğrafyasında aktif rol oynayacaktır, silahlanmayı red eder, Orta Asya bölgesinin ve dünyanın ilahtan arındırılması ve ihtilapların konuşarak çözülmesini teşebbüs eder. 18. Bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti, kendi bölgesinde ve dünya çapında insan haklarını, insan yaşamını, toprak bütünlüğü, yazışma, medeniyet ve dini özgürlüğü korur hemde sosyal, siyasi sahalarda uluslararası ittifaki teşebbüs edecektir. Bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti, kadın erkek eşitlik hokukuni korur ve geliştirir. 17 / 07 / 2005 Yaşasın Doğu Türkistan! Dünya Uyghur Kurultayı München / ALMANYA (iş bu hitapname 1991 yılı, sovyetler birliğinin parçalanmasından sonra, Erkin ALPTEKİN tarafından ingilizce yazılmış ve D. Maikil VONWALT vs. Önemli kanun adamları tarafından, Uluslararası kanunlara uyumlu şekilde düzenlenmiş nushasına esasen, Uygurcaya tercüme edilerek düzenlemiştir. 17 07 / 2005 tarihinde DUQ kurultayının 2. icra hayetleri toplantısında kabul edildi.) Müracaat Biz- Rabiya Qadir hanım ve Erkin Aliptekin bey 15-17 temmu 2005 günü, Almanyanın München şehrinde yapılan, dünya Uygur kurultayı, İcra komitesinin ikinci genişletilmiş toplantısında bir araya gelerek, aynı hedefi ve aynı maksadı olan bir hücüt olarak, Doğu Türkistan milli hareketinin yeni stratejelerini beraber belirleyip ve onu gerçekleştirmek gibi tarihi kararları almak için, yeni bir tarihe adım attık. Böylece, asaret altındaki milletimizin kişilik hak hukukunu, özgürlüğünü ve demokrasiyesini ele alabilmek için yaptıklarımız mücadeleler gereği, yurt içi ve dışındaki bütün vatansever yurtdaşlarımıza şunu bildirmek istiyoruz ki: milli kurultayımızin tarihinde bu gün yeni bir sayfa açıldı. Milli bağımsızlık harekatımızın başarıya ulaşması bizden daha çok çalışmamızı gerektirmektedir. Çok yakında gelecek olan örgürlüğümüz için milleti ve vatanını seven bütün doslarımızın üstüne düşeni yapması gerektirmektedir. Milli mücadelemizin başarısı siz aziz kardeşlerimizin maddi ve manevi yardımlarına ihtiyacı vardır. Biz, kendini Doğu Türkistan kimliğiyle tanıyan ve tanımakta olan bütün Doğu Türkistan’lının Dünya Uygur Kurultayının yanında olmalarını ve böylece siyasi mücadelemiz için manevi yardımlarıyla, imkanı olanların maddi yardımda bulunmalarına çağırıyoruz. Doslarımızın bize yaptıkları ve yapacakları bu yardımlar, vatanımızın bağımsızlığı yolunda yalnız olmadığımızı gösterir. Siz vatanseverlerin yaptığı en küçük yardım bile bizim daha iyi yerlere gelebilmemize yardımcı olacaktır. Halk severği, vatanseverliği ile faaliyetlerimize maddi ve manevi yardımları esirgemeyen bütün kerdeşlerimize en içten şükranlarımızı bildiriyoruz. Sizin yapacağınız en küçük yardımların bilen watan milletin bağımsızlığı için bir katkı olduğunuzu unutmamanızı ve yapacağınız yardımların, ülkemizin bağımsızlığı için, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan zor durumdaki kardeşlerimiz için, özgürlük için savaşıp Çin hapishanelerinde işkence görmekta olan kahraman kız ve erkeklerimiz için kullanacağımıza, şerefimiz ve vicdanımızla yemin ederiz! Saygılarımızla: 17 / 07 / 2005 /München - ALMANYA Rabiye QADIR KIZI Erkin ALIPTEKİN Dünya Uygur Kurultayının, Rabiye Qadir hanım hakkındaki özel kararı Dünya uygur kurultayı icra komitesinin genişletilmiş ikinci toplantısı: Doğu Türkistan milli mücadelesinin örneği, bağımsızlık hareketimizin siyasi lideri, milletimizin fahri, sayin Rabiya Qadir hanım hakkında şöyle bir kararı kabul etti: Hayatını baskı altındaki milletinin kişilik hukuku, demokrasiyesi ve özgürlüğü için harcayan, bitmes-tükenmez milli cesaret ve istiklal kararlılığa, kendi milletine sonsuz saygı ve sevgisi olan, ümrünün büyük bir kısmını ecdatlarının arzusu, evlatlarının saadeti için sarfeden sayın Rabiye Qadir hanımı, Uygur milletinin manevi Annesi, milli bağımsızlık hareketimizin Lideri, dünya insan hakları camıyasının öncüsü olarak tanır ve bu şerefli salahiyeti hem dünyaya hem de Doğu Türkistan halkına gururla bildirir.
 München / ALMANYA

  • Kaynak: dünya uygur kurultay
  • Etiketler: Birleşmiş Milletler ,Dünya Uygur kurultayı ,Doğu Türkistan,Kızıl Çin ,

Son Eklenen Haberler

Yorumlar

Yorum Ekleyin

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız. Giriş yapmak için