• 17.7.2005
  • 2521 defa okundu

Dünya Uygur Kurultayının İcra Komitesi İkinci Genişletimiş toplantısı 16-17 Temmuz tarihlerinde Almanyanın Münih şehrinde gerçekleşti. Toplantıya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Norveç, İşveç, Fransa, Kırgızistan ve Türkiye'den Dünya Uygur Kurultayı İcra Komitesi üyeleri katıldı. Ayırca toplantıya Uzun süre Çin hapishanelerinde kalan ve geçtiğimiz aylarda serbest bırakılarak özgürlüğüne kavuşan Rabiye Kadir hanım efendi de misafir olarak katıldı. Toplantı Derneğimizi temsilen genel başkanımız Sayın Seyit Tümtürk iştirak etti. Çok verimli geçen toplantıların ardın Dünya Uygur Kurultayı tarafından aşağıda yer alan sonuç açıklamaları yapıldı. Müracaat Biz, Rabiye Kadir hanım ve Erkin Alptekin bey 15-17 temmuz 2005 günü, Almanya’nın Münih şehrinde yapılan, Dünya Uygur Kurultayı, İcra komitesinin ikinci genişletilmiş toplantısında bir araya gelerek, aynı hedefi ve aynı maksadı olan bir vücut olarak, Doğu Türkistan milli hareketinin yeni stratejilerini beraber belirleyip ve onu gerçekleştirmek gibi tarihi kararları almak için, yeni bir tarihe adım attık. Bu yolla, esaret altındaki milletimizin kişilik hak hukukunu, özgürlüğünü ve demokrasisini ele alabilmek için yaptıklarımız mücadeleler gereği, yurt içi ve dışındaki bütün vatansever yurttaşlarımıza şunu bildirmek istiyoruz ki: milli kurultayımızın tarihinde bu gün yeni bir sayfa açıldı. Milli bağımsızlık hareketimizin başarıya ulaşması bizden daha çok çalışmamızı gerektirmektedir. Çok yakında gelecek olan özgürlüğümüz milleti ve vatanını seven bütün dostlarımızın üstüne düşeni yapması gerektirmektedir. Milli mücadelemizin başarıya ulaşması için kardeşlerimizin maddi ve manevi yardımlarına ihtiyacımız vardır. Biz, kendini Doğu Türkistan kimliğiyle tanıyan ve tanımakta olan bütün Doğu Türkistan’lıların Dünya Uygur Kurultayının yanında olmalarını ve böylece siyasi mücadelemiz için manevi yardımda, imkanı olanların maddi yardımda bulunmaya çağırıyoruz. Dostlarımızın bize yaptıkları ve yapacakları bu yardımlar, vatanımızın bağımsızlığı yolunda yalnız olmadığımızı gösterir. Siz vatanseverlerin yaptığı en küçük yardım bile bizim daha iyi yerlere gelebilmemize yardımcı olacaktır. Halk severliği, vatanseverliği ile faaliyetlerimize maddi ve manevi yardımları esirgemeyen bütün kardeşlerimize en içten şükranlarımızı bildiriyoruz. Sizin yapacağınız en küçük yardımların bile vatan ve milletin bağımsızlığı için bir katkı olduğunu unutmamanızı ve yapacağınız yardımların, ülkemizin bağımsızlığı için, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan zor durumdaki kardeşlerimiz için, özgürlük için savaşıp Çin hapishanelerinde işkence görmekte olan kahraman kız ve erkeklerimiz için kullanacağımıza, şerefimiz ve vicdanımızla yemin ederiz! Saygılarımızla: Rabiye KADİR Erkin ALPTEKİN 17 / 07 / 2005 Münih - ALMANYA Yardımlarınız için Uluslararası hesab numaramız: IBAN: DE23 7007 0024 0244 0899 00  

  Dünya Uygur Kurultayının, Rabiye Kadir hanım hakkındaki özel kararı Dünya uygur kurultayı icra komitesinin genişletilmiş ikinci toplantısı: Doğu Türkistan milli mücadelesinin örneği, bağımsızlık hareketimizin siyasi, milletimizin fahri lideri, sayın Rabiya Kadir hanım hakkında şöyle bir kararı kabul etti: Hayatını baskı altındaki milletinin kişilik hukuku, demokrasisi ve özgürlüğü için harcayan, bitmez tükenmez milli cesaret ve istiklal kararlılığı, kendi milletine sonsuz saygı ve sevgisi olan, ömrünün büyük bir kısmını ecdatlarının arzusu, evlatlarının saadeti için sarf eden sayın Rabiye Kadir hanımı, Uygur milletinin manevi Annesi, milli bağımsızlık hareketimizin Lideri, dünya insan hakları camiyasının öncüsü olarak tanır ve bu şerefli salahiyeti hem dünyaya hem de Doğu Türkistan halkına gururla bildirir. Dünya Uygur Kurultayı 17 / 07 / 2005 Münih / ALMANYA  
  Münih beyannamesi Dünya Uygur Kurultayı: Doğu Türkistan’lı Uygurlar ve diğer bütün halkımız kendi kaderini kendileri belirlemeleri, Milli bağımsızlığı geri alma, Adeleti ve sosyal güvenliği şekillendirme, Dünya güvenliği ve bölge güvenliğini sağlama, insanların yaşam standardını yükseltme, özgürlük ve demokrasi için üstüne düşün görevi yapma, Kızıl Çin tarafından işgal edilmiş topraklarımızda yaşayan halkımızın zorluklarını ve içler acıtıcı durumlarını sona erdirip, asayiş, demokrasi ve kalkınmayı hızlandırmayı kendisine hedef seçen, kendi tarihimiz, medeniyetimiz ve dinimizi dikkate alan, uzun yıllardan bu yana yaptıklarımız mücadelelerde, üstünden gelen bütün zorlukları unutmayan, kendi kendini yönetme, uluslararası adalet ve diğer bütün yasalara karşı gelmemek, yıllardır yürüttüğümüz mücadelelerimizdeki kesin karar ve hedefimizi bildirmekle, aşağıda belirtilen uluslararası yasalar ve anlaşmalara uymak şartıyla, bağımsızlık yolundaki sarsılmaz irademizi bir kez daha ifade ediyoruz; Dünya Uygur Kurultayı: 
 1. Birleşmiş Milletler Teşkilatının yasası, 
2. 10 aralık 1948 yılında ilan edilen, Dünya İnsan Hakları Beyannamasi ve İnsan Hakları anlaşmaları, 3. Uluslararası, iktisadi, sosyal ve medeniyet anlaşmaları, 
4. 09 aralık 1948 yılında ilan edilen soykırım cinayetlerini önleme anlaşması, 
5. 26 kasım 1959 yılında ilan edilen savaş suçları ve suçluların cezalandırılması anlaşması,
6. 20 kasım 1959 yılında ilan edilen çocuklar yasası beyannamesi, 
7. 21 aralık 1965 yılında ilan edilen Uluslararası Irk ayrımcılığı sonlandırma anlaşması, 
 8.16 aralık 1966 yılında ilan edilen Uluslararası sosyal ve siyası hukuk anlaşması ve ona alakalı bölümleri, 
 9. 17 aralık 1979 yılında ilan edilen kadınları hor görme şekillerini sonlandırma anlaşması, 
10. 25 aralık 1981 yılında ilan edilen dini inanç ve dini inançlardan orta çıkan çatışma ve küçümsemelerin bütününün durdurma beyannamesi, 
11. 17 aralık 1984 yılında ilan edilen işkence ve insan haklarına aykırı olan her türlü cezalandırmaların hem de insan gururunu küçümseyecek faaliyetleri durdurma anlaşması, 
12. Uluslararası çalışanlar birleşmesi anlaşması, vs. Yasa ve anlaşmaların gelecekteki Doğu Türkistan cumhuriyeti, Ana yasasının önemli bir terkibi olacağını ifade eder. Dünya Uygur kurultayı, Doğu Türkistan Uygurları ve diğer bütün halklar adına şunları açık bir şekilde açıklar, bağımsız doğu Türkistan cumhuriyeti: 
A. Doğu Türkistan, halkının görüşleri esasında kurulacak demokratik, çok partili, din ve siyaset bir birinden ayrılmış ve yasalarla yönetilen bir devlet olacaktır; 
B. Bağımsız Doğu Türkistan devletinin dili Uygurca olacaktır. 
C. devletimiz bütün halkının kişilik özgürlüğünü ve mecburiyetlerini kesin bir şekilde korur. Bunlar aşağıdakileri içermektedir: 
1. Doğu Türkistan’nın bütün halkı, kanun önünde eşit ve mecburiyetlerde beraber olacak 
2. yaşı, milliyeti, ten rengi, cinsiyeti, dini inancı yada sosyal pozisyonundan dolayı her hangi ayrımcılığını kesin bir şekilde ret eder. 
3. Halkın haberleşme, ifade, basın özgürlüklerinin korunması ve asayişi bozucu bütün hareketlerin önlenmesi. 
4. Halkımızın, kurulması çok yakın olan Doğu Türkistan cumhuriyetinin Ana yasası ile korunacağına kefalet verme. 
5. Halkımızın, Doğu Türkistan Cumhuriyetinin bağımsızlığı ve kendi kendini yönetebilmesi için yapılacak faaliyetlere katılma ve katkıda bulunma mecburiyeti. 6. Doğu Türkistan Cumhuriyetin geleceğine katkıda bulunma mecburiyeti. 7. Doğu Türkistan’nın birliği ve halkın hem sosyal hem de siyasi ittifakı için katkıda bulunma mecburiyeti. D: Aşağıdaki hukukların korunmasıyla beraber belli mecburiyetler teşebbüs edilir: 1. Herkesin milli kimliğinin korunması hakkındaki hukuklar devletin Ana yasasıyla korunur. 2. Halkın eğitim hukukunu koruma, eğitimsizliği bitirmek, tenkit ve fikirlere saygılı olama, teknolojiyi hızlandırıcı, sosyal, kültürel, faaliyetleri ilerletmeyi hedefleyen devlet eğitim sistemini yasalaştırma. 3. devletin bütün vatandaşının sağlığı ve sağlık hizmetlerinden ortak istifade etme hukuku korunacak. 4. yaşlılar için en iyi sosyal huzur evlerinin kurulması ve geliştirilmesiyle yaşlılar haklarının korunması. 5. sakatlar, yetimle ve dul insanların hak ve hukuklarının ve yardımlardan istifade etme Haklarının korunması.
6. halkın mal ve mülkü güvence altına alınacak.
7. farklı dini toplumlar arasında ittifak, dayanışma ve dostluk tesis edilecek, devletin dinleri bir birinden ayrıma prensibine karşı, dinler arası diyaloğu geliştirme. 
8. Doğu Türkistan’a yerleşmek isteyen yabancılara ikamet verilmesi ve Uluslar arası yasalar içinde muamele edilmesi 
9.organize suçları önlemek için sistemlerini kurarak, kişinin, suçlu olduğu ispatlanana kadar suçsuz sayılması yasasının kurulması, kişilerin kanun önünde kendini savunma haklarının verilmesi. 
10. çalışma hakları ve aynı iş yapanların haklarının eşit olması prensibiyle dil hizmet veren sistemin kurulması. 
11. Doğu Türkistan halkı, dünya ekolojik dengesinin korunması ve gelecek nesillerin yaşamını garanti altına alabilmek için gereken adımları atacaktır. 
12. Doğu Türkistan Cumhuriyeti, yer altındaki kaynaklarının belirli ölçü kullanılmasını kendi sorumluluğu diye bilecektir. Ayrıca ekolojik dengenin korunması için gereken yasaları kuracak ve bu yasaların devletin, ilgili bütün birimlerinde uygulanmasını garanti eder. 
13. özellikle Orta Asya’ya yönelik, Doğu Türkistan devletinin kurulmasıyla, Doğu Türkistan Hükümeti üst düzey komitesi: insan hakları ihlalinden meydana gelen yaraların kapanmasına, bu bölgelerde siyası ve iktisadi birliğin kurulmasını garanti eder. Demokrasiyi gelişmesini hızlandırma, devletin güvenliği ve bölge güvenliğini göze alarak aşağıdaki açıklar: 
14. tarihte dünya medeniyetine katkıda bulunduğu gibi, Doğu Türkistan Cumhuriyeti de örf adetlerine bağlı kalmakla beraber dünya güvenliğini ve bölge asayişini daha iyiye götürür. 
15. Bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti, yardımlaşmayı, tarafsızlığı ve devletler arası ihtilafları barışçıl yöntemlerle çözmeyi esas alan bir dış siyaset izleyecektir. 
16. Bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti, her kesin kendi kendini yönetme, özgürce yaşama hakları gibi Uluslararası standartlara kesinlikle uyar. 
17. Bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti, kendi coğrafyasında aktif rol oynayacaktır, silahlanmayı ret eder, Orta Asya bölgesinin ve dünyanın silahtan arındırılması ve ihtilafların barışçıl görüşmelerle çözülmesini benimser. 
18. Bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti, kendi bölgesinde ve dünya çapında insan haklarını, insan yaşamını, toprak bütünlüğü, yazışma, medeniyet ve dini özgürlüğü korur. 
19. Bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti, kadın erkek eşitliği ilkesini korur ve geliştirir. 
 Yaşasın Doğu Türkistan! Dünya Uygur Kurultayı 17 / 07 / 2005 Münih / ALMANYA (iş bu hitapname 1991 yılında, Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin parçalanmasından sonra, Erkin ALPTEKİN bey tarafından İngilizce yazılmış ve D. Maikil VONWALT vs. Önemli kanun adamları tarafından, Uluslararası kanunlara uyumlu şekilde düzenlenmiş nüshasına esasen, Uygurca’ya tercüme edilerek düzenlemiştir. 17 07 / 2005 tarihinde DUQ kurultayının 2. icra heyeti toplantısında kabul edildi.)

  • Kaynak: gökbayrak
  • Etiketler: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Rabiye Kadir,İngiltere, Kanada, Norveç, İşveç, Fransa, Kırgızistan ve Türkiye'Doğu Türkistan,

Son Eklenen Haberler

Yorumlar

Yorum Ekleyin

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız. Giriş yapmak için