gökbayrak 
Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma
DerneğiGenel Merkezi KAYSERİ


2008 yaz olimpiyatları Çin Halk Cumhuriyetinin başkenti PEKİN’de yapılacaktır. Olimpiyatlar spor, spor da barış ve kardeşlik demektir. olimpiyatlar; birbirine saygı duyan farklı kültürlerin bir arada yaşadığı barış dolu bir dünyanın sembolüdür. İnsan sevgisi ve spora saygıyı ön planda tutarak, en büyük ülkesinden en küçüğüne, en zengininden en fakirine kadar dünyanın her ülkesinden binlerce sporcu dostluk ve barış mesajları verirken, olimpiyatları izleyenler her türlü fikir ve düşünceyi bir yana bırakarak aynı heyecan ve coşkuyu paylaşırlar.

Ancak bütün evrensen duygu ve düşünceleri içinde barındıran olimpiyat oyunları, özgürleşen dünyanın aksine içine kapanan, başta Doğu Türkistan olmak üzere Tibet, İç Moğolistan gibi ülkeleri işgal altında tutan, soykırım ve asimle politikasını sürdüren, tek partili ve tek adamlı rejimi ile yüz yıl öncesinin emperyalist hayalleri ile dünya barışı için en büyük tehlike olan Çin’de gerçekleşecektir. Özgür dünyanın insanları, dünya barışının en büyük simgelerinden sayılan olimpiyatları baskı ve zulmün gölgesinde seyredeceklerdir. Olimpiyat oyunları için Çin’e giden dünya halkı Çin’in izin verdiği belli bölgelerde bulunabilecek, özgürlüklerinden taviz vereceklerdir. Ne yazık ki, Çin yasaklı bölgelerin başına Doğu Türkistan’ı, ardından Tibet ve İç Moğolistan gibi zulmün devam ettiği bölgeleri eklemiştir. Soykırımcı Çin Halk Cumhuriyetine Olimpiyat Oyunlarını düzenleme hakkını verirken dikkat çektiğimiz konular, bizzat katılımcılar tarafından yaşanacaktır. Silahların, baskının, yasaklamaların gölgesinde, hiç alışkın olmadığımız bir olimpiyat oyunları ile karşı karşıya kalacağız.

Çin’in zulüm ve asimle politikasına örnek vermek için eskilere gitmeye gerek yoktur. Henüz beş on gün önce Tibet’te meydana gelen olaylar, Çin’in gerçek yüzünü tamamen gözler önüne sermiştir. Tibet’li rahiplere karşı Çin’in tutunduğu tavrı lanetle kınıyoruz. Dünya kamuoyunu da düzenlenecek 2008 PEKİN olimpiyatlarına bakarken bu konuyu da göz ardı etmemesini bir kez daha rica ediyoruz.
Geriye dönük tarihe baktığımızda, özellikle Doğu Türkistan’da günümüzde yaşanan katliamların pek çok kez yaşandığını, 35 Milyon Müslüman Türk’ün tarihin en büyük vahşetlerinden birine maruz kaldığını çok açık ve net görebiliriz.
Olimpiyat gelenekleri gereği Olimpiyat ateşi Olimpus’ta yakılmıştır. Aynı zamanda Tibetliler ve Doğu Türkistanlılar da bağımsızlık ve özgürlük ateşini yakmışlardır. Dünyaya seslerini duyurabilmek için canları pahasına çektikleri acıları haykırmışlardır. Bu durum karşısında Çin, her zaman başvurmaktan çekinmediği silahlarına tekrar sarılmış,Doğu Türkistan’ın HOTEN vilayetinde dünyanın gözü önünde onlarca insanı katletmiş daha yüzlercesini de tutuklamıştır. Olayların sıçramasından en çok çekindiği Doğu Türkistan’a sıçrayan bu ayaklanmaları bastırmak için güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılmış, ordu teyakkuz durumuna geçirilmiştir. Doğu Türkistanlılar zulme verilen ödül olan 2008 Olimpiyatlarının acılarını şimdiden yaşamaya başlamıştır.
Barışın simgesi kabul edilen Olimpiyat Meşalesi Dünya ülkelerini dolaşacak sonunda Çin’in kızıl cehenneminde yanacaktır. Olimpiyat Meşalesinin ilk durağı Türkiye’dir. 03-04 Nisan tarihlerinde ülkemizde olacak olan meşale, Yunanlı atletlerden Türkiye olimpiyat komitesi tarafından oluşturulan bir heyet tarafından teslim alınacaktır. Aldığımız duyumlara göre komitenin içinde spor ve sanat dünyasının sevilen bir çok ünlü isim yer almaktadır. Her zaman bağımsızlıktan, özgürlükten, insan haklarından yana tavır alan şahsiyetlerin bu komite içinde yer alması biz Doğu Türkistanlıları derinden üzmüştür. Komite üyelerine sesleniyoruz, zulmün kızıl topraklarına giden bu meşaleyi taşımadan önce, Doğu Türkistan halkına uygulanan soykırımı ve işgal altındaki yaşantılarını göz önünde bulundurmalıdırlar. Sergileyecekleri dik duruş ile zulme pirim vermeden, Doğu Türkistanlıların var olma mücadelelerine destek olabilirler. Doğu Türkistanlılar olarak, bir hafta önce LASHA’da yaşanan olayları hatırlatır, bu zulmü Doğu Türkistan halkının her gün yaşadığını bilmenizi isteriz.
Çin’e cesaret veren, baskı ve zulüm rejimi ile kendini özgür dünyanın bir parçası olarak hissettiren PEKİN olimpiyatları için hala bir şeyler yapabiliriz. Aydınımızla, basınımızla, siyasetçimiz, milletimizle ve insan hak ve özgürlüklerine gönül veren tüm dünya halkı ile Çin’e anlamlı bir mesaj verebiliriz. Silahların gölgesinde Olimpiyatları istemiyoruz.

03.04.2008

Seyit Tümtürk
Dünya Uygur Kurultayı
Başkan Yardımcısı 

  • 1738 defa okundu.