BASIN BİLDİRİSİ
Seyit TÜMTÜRK 
Doğu Türkistan Kültür
Dayanışma Derneği Başkanı
01.10 . 2004
Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetinin, Doğu Türkistan Türklerine uygulamakta olduğu Devlet terörünü kınamak için toplanmış bulunmaktayız.
Komünist Çin Hükümetinin Doğu Türkistan’da 1949 yılından beri sistematik bir biçimde uygulamakta olduğu soykırım ve asimilasyon politikası, 11 Eylül de ABD’de yaşanan korkunç terör saldırıları bahane edilerek meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.
Doğu Türkistan Halkının en doğal hakkı olan sosyo-ekonomik istek ve talepleri sanki terörün bir parçasıymış gibi gösterilerek 16–45 yaş arası gençler potansiyel suçlu muamelesine tabi tutulmaktadır. Savunma hakkı dahi verilmeyen bu gençler yargısız bir infazla cezaevlerine gönderilmekte ve birçoğunun akıbetinden bir daha haber alınamamaktadır.
Çin Hükümeti, Doğu Türkistan’da kadınların en temel hakkı olan annelik ve doğurma hakkını yok ettiği gibi sağlıksız ortamlarda uyguladığı zorunlu kürtaj sonucu anne ve bebeklerini katletmektedir.
1949 yılında Komünist Çin tarafından işgal edilen Doğu Türkistan: Çin Ana Yasasında belirtilen özerklik haklarından hiçbir şekilde yararlandırılmamaktadır. Doğu Türkistan topraklarındaki yeraltı ve yer üstü zenginlikleri Çin Hükümeti tarafından talan edilmekte esas sahipleri olan Uygur Türkleri bu zenginliklerden hiçbir şekilde istifade ettirilmemektedir.
Çin Ana yasasına göre Özerkliğe sahip bölgelerde eğitim ve öğretim kendi ana dillerinde yapılır. Maddesine aykırı olarak, Doğu Türkistan’daki üniversitelerde Uygurca eğitim tamamen ortadan kaldırılmış, üniversitelerde görev yapan Uygur öğretim görevlileri de zorunlu emekli edilerek yerlerine Çinliler yerleştirilmektedir. Bu uygulamanın, ilk ve orta öğretim kademelerine indirilmesi çalışmaları yapılmakta ve böylece Uygur dilinin yok edilmesi amaçlanmaktadır.
Çin Hükümetinin bu uygulamaları ile ilgili olarak; ABD’deki İnsan Hakları İnceleme Kuruluşları ile Uluslar Arası Af Örgütünün 2004 yılı raporlarında: Çin Hükümetinin, Doğu Türkistanlılara uyguladığı insan hakları ihlalleri konusunu çok geniş bir şekilde yer almıştır. Çin Hükümeti bu tutumundan dolayı kınanmıştır.
Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin ön plana çıktığı günümüzde, Çin işgali altındaki Doğu Türkistan Halkının yok edilmek istenmesine sessiz bir şekilde duyarsız kalmak insanlığa ve vicdana aykırıdır.
Bizler bugün burada:
Türk Cumhuriyeti Hükümetini ve Dünya Devletlerini; Çin Hükümetinin devlet terörü ile Doğu Türkistan’da planlı bir biçimde uygulamakta olduğu işkence ve asimilasyon politikalarına ve bir milleti yok etmeye yönelik çabalarına dur demeye, 35 milyon mazlum insanın feryadına kulak verip bu haksızlığın durdurulması için harekete geçmelerini insanlık namına talep ediyoruz. Buraya gelerek bizlere destek verdiğiniz için, minnet ve şükranlarımızı arz ederim

  • 1456 defa okundu.