Osman Nuri Şen

Kitabın adı: ORTA ASYA VE KAFKAYSADAKİ DURUM VE AVRUPA GÜVENLİĞİ
Yayınlandığı tarih ve yayın no: 1998/1
Yayınlandığı yer: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAFKASYA VE ORTA ASYA ÜLKELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. 6180 TRABZON
Raporu sunan: MR BAUMEL BATI AVRUPA BİRLİĞİ ASAMBLESİ Siyasi Komite Adına Başkan ve Raportör.
Türkçeye çeviren: Prof. Dr. Ersan BOÇUTOĞLU.

Yukarıda adı yazılı kitabı K.T.Ü.'den bir dostum imzalayıp, bana yolladı. Bir solukta okuduğum mezkur kitabın 32'inci sayfasında Doğu Türkistan'ın yüzölçümü 530.000 kilometrekare olarak yazılmış. K.T.Ü.'deki dostumu telefonla arayıp, (Doğu Türkistan'ın toprağı 1.828.418 kilometrekaredir. Sayın Erhan hocam niçin bir parantez açıp doğruyu yazmamış) diye sorduğumda aldığım cevap aynen şöyle idi. "Raporu sunan MR. Baumel, kitabın Türkçeye çevrilmesini dipnot koymamak ve parantez açmamak şartına bağladığından Erhan Hocamız bu şekilde hareket etmek durumunda kaldı". Evet vaziyet açık ve netti...

Oysa yukarıda belirttiğim gibi Doğu Türkistan'ın coğrafyası 1.828.418 km2 'dir. Doğu Türkistan Dâvası, sayfa 24. marifet yayınları nu: 11. Esir Türkler serisi nu:1. İstanbul–1981. İsa Yusuf ALPTEKİN. Merhum İsa Bey, Doğu Türkistan'ın Başbakanlığını yapmış bir Türk büyüğüdür ve o ülkenin öz evladıdır.

Yukarıda bir ihanetten bahsettim. Evet, Gaflet veya Cehalet Olamazdı çünkü Mr. Baumel Kendinden çok emin olduğundandır ki, dipnot ve parantez açmama şartı ile mezkûr kitabın ancak Türkçeye çevrilebileceğine müsaade etmiştir. Bunun için de Mr.Baumel'e doğrudan mektup yazmayı lüzumsuz, abesle iştigal gördüğüm kadar, cevapsız bırakmayı da ihanete ortaklık addederim.

Doğu Türkistan üzerindeki oyunların binlercesinden biridir Mr. Baumel hadisesi. Çinliler, midelerini dolar veya yuan kasasına çevirdikleri ilim adamı kisvesindeki filim adamlarının zembereğini kurar ve dünyanın dört bir tarafında öttürürler, atalarımız, "Seceatin arz ederken kıbtî sirkatin söyler" demişler... Bu veya benzeri konularda kahramanlığından bahsedenlerin farkına varmadan tavuk hırsızlığını anlattıklarına çok şahit olduk.

Çinliler dünyadaki yer altı kabloları ve makyajlı mankurtları vasıtası ile kurdukları şeytan üçgeni sayesinde fitne fırtınası estirmeğe devam etmektedirler. Çinliye kimler elini vermişse kollarından olmuştur. Bu onların millî fıtratıdır. Günlük gazetelerimizde ve yabancı basında da sık, sık okuduğumuz gibi atom, nötron, hırsızlığından, organ ticaretine, dünya piyasalarındaki çeşitli malları taklit etmekten, türlü, türlü hırsızlıklarda hep bunların adı geçer. Yine kendi tabirleriyle tam bir "TÛ Fİ" dirler, yani Hırsız - Eşkiya.

Kendi muşmula beyinlerine göre her şey talan edilmelidir. Dünyadaki zombi taburlarıyla da hasır altından yaptıkları yine aynı hedefe yöneliktir. Doğu Türkistan'ın hudut komşusu kardeş Türk ülkesi olan Kazakistan'da evlilik yapan Çinlilere, Çin devletinin maddi destek vermesini ne ile izah edeceğiz? Mr. Baumel'in evinin kaç metrekare olduğunu, üzerine tapulu arazisi varsa ne kadar olduğunu biz bilemeyiz. Çünkü, adı geçen mülklerin asli sahibi kendileridir. Ancak kendilerinin "şu kadar metre kare veya bu kadar hektardır" açıklamasından sonra biz hakikati bilmiş oluruz.

Doğu Türkistan'ın coğrafya meselesinde böyledir. Bunun oranın asli sahibi olanlara soracaksınız. Doğu Türkistan'ın başbakanlığını yapmış ve eserler yazıp, bırakmış merhum İsa Yusuf ALPTEKİN'e, yani onun eserlerine bakmak lâzımdır. Bu, dünyadaki altı milyar insan için ölçüdür. Mr. Baumel kehkeşanlarda yaşamadığına göre aynı ölçü onun için de geçerlidir.

Batılıların ise Doğu Türkistan davasına bakış acısını iyi biliyoruz. Tibet için konferanslar, fil imi i gösteriler, mektupların üzerine "Tibet Haftası" damgaları vurmak ve Çin ile arayı açacak kadar hummalı çalışmalar yapan Almanya, Doğu Türkistan dâvasına soğuktur. Çin şeddinden başlayan bağımsız bir Türk dünyası istememektedirler... Bir taraftan Tibet'in istiklaline kavuşmasını, dolayısıyla Çinin zayıflatılmasını hedefleyen batı dünyası diğer taraftan kendi NATO müttefiki Türkiye güç kazanacak düşüncesiyle Doğu Türkistan'ın İstiklâlini arzu etmeyip, Türkiye'ye, Çin'e baktığı aynı acıdan bakmaktadır. Böyle dost ve müttefikleri yüce Allah (c.c.) düşmanlarımıza da nasip etmesin...
Seyrek gözlü Çinliyi insanlığa anlatmak körlere renk anlatmaktan daha zordur. "Yakınındaki düşmanı mahvet, uzaktakini oyala"
Çin atasözü. Atasına bak, bebesini anla... Çinliler, Doğu Türkistan'ın istiklâline kavuşacağını biliyorlar. Dünyada ne kadar uşakları, hizmetçileri, zombileri, mankurtları, köleleri ve uzaktan kumandalıları varsa bütün bunlara aynı bozuk kaseti çaldırıp, aynı bozuk sesi çıkarttırmakta ve yarınlara "Te-lil" hazırlattırmaktadırlar... Yarın Doğu Türkistan'lılarla masaya oturduklarında: "Siz istiklâlininizi kazandınız fakat coğrafyanız, sizin iddia ettiğiniz gibi 1.828.418 km2 değil,, 530.000 km2'dir (Telil-İs-pat) mı istiyorsunuz?... Buyurun Başta Türk Üniversiteleri olmak üzere dünyanın bütün ilim yuvalarında yazılan çizilenler hepside kabul görmüş, tasdiklenmiş. Dünya kabul etmiş, size ne oluyor" deyip, ne kadar mavra varsa masaya dolduracaklar. Yani, saman pazarında söyleyip yalana, indim bit pazarında bende inandım misâli... Böylece, Doğu Türkistan dâvasının kanayan yara olmaya devam etmesini, dertlerinin bitmemesini, huzura kavuşmamasını, istiklâline kavuşmuş fakat küçük coğrafyasında büyük dertlere gark olmuş, zararsız, ancak iç ve dış meseleleriyle boğuşan, huzuru yakalayamamış ve tekrar tekrar yutulmaya hazır bir devletçik planlamaktadırlar... Bütün bunlar Doğu Türkistan'ın istiklâlinden sonraki döneme hazırlıklı olmak için yapılan fesat faaliyetleridir. Batı Avrupa Birliği Asamblesi Siyasi Komite Adına Başkan ve Raportör Mr. Ba-umel'in konferanslarında bütün bunları bilmeden konuşması, gaflet veya cehalet içinde olması aklın alacağı iş değildir, dolayısıyla bilerek yapılmış olup, zırva da bile ölçü kaçırılmıştır ve artık tevilde kaldırmaz.

Vatan mukaddes mekân / Kısalmaz ve daralmaz / Namus demektir vatan / Namustan taviz olmaz /. Şunu herkes bilmeli. Lafımız meclisten hem içeridir hem de dışarı. 17601ı yıllardan beri ara, ara devam etmiş olan Çin işgallerine karşı 429 milli ayaklanma yapıp, 4 kere de milli devlet kurmuş olan Doğu Türkistanlılarındır Doğu Türkistan. Aynı zamanda 200 milyonu aşmış Türk dünyasının ana vatanıdır Doğu Türkistan. Ne Türk Dünyası ne de onun ana parçası olan Doğu Türkistan kimsenin babasının patates tarlası değildir... Hiç kimse bu konuda alavereli dalavereli konuşamaz... Türklüğün Sabrının hudut boylarında volta atmak tarih boyu kimseye fayda vermemiştir, vermeyecektir de... Doğu Türkistan ve Türk dünyasıyla uğraşanlarla ömür boyu kavgamız devam edeceği gibi bizden sonra da evlatlarımız- torunlarımız bu kavgayı devam ettireceklerdir.

Evlatlarımızı bu şuurla yetiştirmek namus borcumuzdur. Haksızlığa, adaletsizliğe, vurdumduymazlığa, köleliğe, birden fazla yüzlülüğe, sahtekarlığa, rıza gösterenlere lanet olsun... Ölümden öteye köyün olmadığı fani dünyada haklı davamızı haklı zeminde savunmak namus ve iman borcumuzdur... Susanların, pusanların yarın Allah (c.c.) divanında yakasına yapışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın...

Adı geçen kitapta Doğu Türkistan'ın nüfusu da "15 milyon veya daha fazla yazılmaktadır. Doğu Türkistan'ın nüfusu 35 milyondur. Kaynak ise o ülkenin bir bakanlığını yapmış olan merhum İsa Yusuf ALPTEKİN'in eserleridir.

Cümle Baumel'lere ve cümle İlyar'lara sizlerde gayet iyi bilirsiniz ki "Ses" sadece ağızdan çıkmaz. İstisnasız bütün insanlar mutelif yerlerinde "sesler çıkarırlar. Fakat ağızlarından çıkardıkları "ses"lere fark koymak durumdadırlar. Bu farkı koyamadıkları zaman ağızdan çıkardıkları "ses" lerle diğer "ses"ler birbirine karışır ve konferans, konferans olmaktan seminer, seminer olmaktan çıkar, salon gürültü kirliliğine boğulur ve yaptığınız sadece "Ses Çıkarmak" olur...

Kişi, Mr. Baumel ismiyle maruf 
Vazifesini de ben ettim tarif 
Zırva da ölçüyü kaçırdı herif 
Bize de kaleme sarılmak kaldı.

Biz biliriz mel'unların kastı ne 
Her birinin altı nedir, üstü ne 
Pazarlık kurunca vatan üstüne 
Bize de sipere kurulmak kaldı.

  • 1477 defa okundu.