Gökbayrak

KURULTAY:
Bu yıl Onuncu yılına eriştiğimiz 10. Erciyes Zafer Kurultayı Kayseri'deki Erciyes dağının Tekir yaylası'nda 1.08.1999 pazar günü bu muhteşem Kurultay'ın 3. ve son günkü görkemli ve dolu dolu geçen programları ile gerçekleştirildi. Artık bir gelenek halini alan bu Kurultaylar'a iştirak etmek; ve
Yüz binlerce insanımıza Doğu Türkistan'daki Çin mezalimini anlatmakta asla ihmal edilemeyecek bir vazife halini aldı."
Bu yıl yine Kurultay alanına kurulan Doğu Türkistan çadırı içerisinde Derneğimizin yayın organı olan Gökbayrak Dergisinin Avrupa temsilciliği tarafından ha' zırlanıp elimize ulaştırılan yabancı basın ve özellikle Avrupa basınına yansıyan fotoğrafların yer aldığı bir sergi açılmış olup, bu sergi bütün Kurultay katılımcıları tarafından büyük bir ilgi ile gezilmiştir.
Doğu Türkistan sergisini burada isimlerinden tek, tek bahsedemeyeceğimiz bir çok milletvekili, Milli Savunma Bakanı Muhterem Sebahattin ÇAKMAKOGLU ve Avrupa Türk Federasyonu Genel Başkanı Mehmet ERDOĞAN Beyefendilerde ziyaret etmişlerdir.
Milli Savunma Bakanımız Muhterem Sabahattin ÇAKMAKOĞLU Beyefendiye Dernek Genel Başkanımız Mehmet Emin BATUR Doğu Türkistan sergisinde yer alan resimler hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Muhterem Bakanımız sergiyi ziyareti esnasında Genel Başkanımıza: "Doğu Türkistan ve Türk dünyası ile ilgili ciddi problemler vardır.
Dünyanın neresinde Türk toplulukları varsa kalbimiz onlarla beraberdir. Mevcut problemlerin hiçbirisi aşılamaz problemler değildir, inşallah bir zaman sonra bu problemlerin hepsi aşılacaktır. Alma mazlumun ahım çıkar aheste, aheste diyerek teselli edici ve ümit verici sözler söylemiştir.
Daha sonra Avrupa Federasyonu Genel Başkanı sayın Mehmet ERDOĞAN ve bir grup Federasyon görevlisinin Doğu Türkistan sergisini ziyareti esnasında yine Dernek Genel Başkanımız Mehmet Emin BATUR sergide yer alan Fotoğraflar ve Doğu Türkistan'ın son durumu hakkında kısa bilgiler vermiştir (Fotoğraf kapakta).
Muhterem Gökbayrak Dergisi okuyucuları :
23 Aralık 1998'de başlayıp devam eden ve Gökbayrak'ın asılmasına getirilen yasaktan sonra Kurultay alanında aziz vatanımız Doğu Türkistan'ın Gökbayrak'ının Albayrak'tan aldığı ilham ve cesaretle öyle bir dalgalanışı vardı ki sormayın.
Doğu Türkistan'ın şanlı Bayrağı Erciyes dağının eteklerinde kendisi uğruna seve, seve Fedayı can edebilecek yüz binlerce sevdalısının nefeslerinin rüzgarında gönlünce dalgalandı. Dağlara asılan 54 metrekarelik Gökbayrak ise gönüllere ayrı bir Ferahlık veriyordu (Fotoğraf kapakta). Cenabı Hak nice Zafer Kurultaylarına eriştirsin.

ÖDÜL TÖRENİ
Derneğimiz bünyesinde oluşturulan "Gökbayrak Araştırma Birimi" adı ile faaliyet göstermekte olan, amacı ise Doğu Türkistanlı öğrencilerin okuldaki öğrenim durumlarının daha iyi seviyelerde olması için gayret göstermek, öğrencileri araştırma ve öğrenmeye teşvik etmek, öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve böylece ileride Türk Milli yapısına uygun insanların yetişmesi için çalışmak olan gençlerimizin, birincisini, 1998 Temmuz ayında Dernek bahçesinde icra ettikleri ve bu yılda 21. 8. 1999 tarihinde ikincisini gerçekleştirdikleri "İlk Kıvılcım Başarı Ödülleri Yaz 99 Programı" Doğu Türkistanlılara duygulu anlar yaşattı. Sözkonusu programın asıl konusu okullarında derece alan (Takdir, Teşekkür vb.) öğrencileri ödüllendirmek ve diğer öğrencileri de daha iyi çalışmaları konusunda özendirici olması amacı taşıyan bu programın içeriğinde şiir, folklor, slayt gösterileri ve iki bölümden oluşan mini tiyatro yer almakta idi. Folklor grubunun figürlerini tamamen kendilerinin geliştirdiği Doğu Türkistan Folklöründen örnekler izleyicilerin büyük beğenisini kazandı (Fotoğraf kapakta). Ayrıca konusunu kendileri yazıp yine kendilerinin oynadıkları iki bölümden oluşan mini tiyatro gerçekten görülmeye değer idi. Çünkü birer profesyonel oyuncu gibi oynamışlardı. Doğu Türkistanlı izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandılar.

Programı başından sonuna kadar büyük bir başarı ile profesyonelce sunan kardeşimiz Zeynep Türksoy'u da yürekten tebrik ediyoruz. Sonuç olarak gençlere sosyal ve kültürel Aktivite kazandırmak açısından bu tür programların çok büyük yararları bulunmaktadır, inşallah bundan sonraki yıllarda da devam ettirilmesi kalbi temennimizdir. Her kademede hizmeti geçenlere binlerce teşekkürler.

KIR GEZİSİ: Öğrenciler arasında kaynaşmada, dayanışmada, karşılıklı saygı ve sevginin tesisinde, birlik ve beraberlik ruhunun kuvvetlenmesinde büyük rol oynayacağı kanaati ile 29. 8. 1999 tarihinde Dernek yönetim kurulu tarafından 100 kişilik bir kır gezisi düzenlenmiştir. Bu kır gezisinin önemli ölçüde faydalı geçmesi için hür türlü düzenleme ve organizasyon yapılmış olup, yeni nesillerin milli hususlarda daha aktif olmalarını teşvik etmek maksadı ile yönetim kurulunca hazırlanan birer teşekkür belgesi takdim edilmiştir.

  • 1495 defa okundu.