Celalettin Batur

28 NİSAN
GÜNEY AZERBAYCAN'A BAĞIMSIZLIK
Sayıları 25 milyonu bulan Azeri örgütlerinin bir araya gelmesiyle kurulan "Güney Azerbaycan Türk Azadlık ve İstiklâl Milli Şûrası" kuruluş çalışmalarını 28 Nisan'da tamamladı.
Milli şura, Güney Azerbaycan'ın bağımsızlığını ve daha sonra Azerbaycan'a iltihakını savunuyor.
Tahran'ı şovenist ve müstemlekeci olmakla ve Türkler'e karşı milli eritme politikası tatbik etmekle suçlayan Milli Şura'nın kabul ettiği esas name de "Bu tarihi tecrübeleri göze alarak ve öz kimliğimize dayanarak Türklük mefkuresini, ülkemizin bütünlüğü, müstakilliği, bağımsızlığı ve azadlığı için öne çekerek benimsiyoruz." deniliyor. Azerbaycan 1828 yılında bölünmüş idi.

3 MAYIS
TÜRKÇÜLER GÜNÜ KUTLANDI
Türk milliyetçiliğinin aksiyoner hareketi 3 Mayıs 1944'ün 54. yıldönümü çeşitli toplantılarla anıldı. İlk toplantı, Nihal Atsız'ın kabri başında yapıldı. Toplantıda konuşmacılar, tarihin Türk Milliyetçileri'ni haklı çıkardığını söyleyerek "1944'te bizi hayalcilikle suçlayanlar, şimdi fikirlerimizin gerçekleştiğini görmüşlerdir" şeklinde konuştular.
 
7 MAYIS
KİMLİĞİMİZİ KORUYALIM
Zeynal Beksaç, bu günkü Yugoslavya sınırları içinde kalan Prizren'de yaşayan bir ressam, şair ve televizyon yapımcısı. Halen bu şehirde 10 bin kadar Türk yaşadığını söyleyen Zeynel Beksaç, kendilerinin bütün gayelerinin kimliklerini muhafaza ederek, kültürümüzü geleceğe aktarmak olduğunu söylüyor.

11 MAYIS
KOSOVALI TÜRKLERİN GÖZÜ ANKARA'DA
Londra'da, toplanan temas grubu Yugoslavya'ya yeni yaptırımları kabul ettirmeye çalışırken Kosova'nın çeşitli yerlerinden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkedeki Türk kökenliler de kaygı içinde yaşıyorlar.
Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kosova'nın güneyindeki 120 bin nüfuslu Prizren kentinde dün bir araya gelen 14 Türk Kültür Derneği yöneticileri "Arnavutlar ve Sırplar arasında kalmış olmaktan tedirgin" olduklarını belirttiler. Toplantıda merkezi Priştine'de bulunan Kültür Sanat Derneği "Gerçek"in Başkanı Taner Yusuf, Kosovada Türk olmanın ve Türk kalmanın giderek zorlaştığını belirterek, "Kendimizi iki tarafa da yakın hissetmiyoruz. Bizim tek isteğimiz barış içinde yaşamak ve geleneklerimizi kimliğimizi korumak" şeklinde konuştu. 1991 nüfus sayımlarına göre Kosova'da 11.300 Türk, gayri resmi tahminlere göre ise en az 50 bin Türk yaşıyor. Yine tahminlere göre, yüzde 80'ini Arnavutların oluşturduğu toplam 2 milyon nüfuslu Kosova'da en az 200 bin kişi Türkçe konuşuyor.

17 MAYİS 
KÜSTAH YUNANLI
Yunanistan Meclis Başkan Yardımcısı Kritokas PKK'dan kanlı eylemlerini arttırmasını istedi. Defalarca belgelenen PKK Yunanistan işbirliğinin yeni ve iğrenç bir belgesi daha ortaya çıktı. Yunanistan Meclis Başkan Yardımcısı Panagiotis Kritikos PKK'ya daha rahat siyasi destek verebilmeleri için kanlı eylemlerin artması gerektiğini söyleyerek, kinini kustu.
TÜRK AZINLIK GÖÇE ZORLANIYOR
Osmangazi Üniversitesi ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen panelde konuşan Batı Trakya Türklerinin kurduğu Dostluk ve Eşitlik Partisi (DEP) Genel Başkanı Işık Ahmet "Türk azınlığın hakları gasp ediliyor" dedi.

KERKÜK GÖRMEZDEN GELİNİYOR
İzzettin Kerkük, Mustafa Ziya ve Doç. Dr. Suphi SAATÇİ'nin konuşmacı olarak katıldığı "Irak'ta Türk Varlığı" adlı toplantı 9 Mayıs 1998 günü Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Doç.Dr. Suphi Saatçi'nin açıklamaları eşliğinde saydamca gösterisi, saatçinin şu sözleriyle sona erdi; "Türkmenler parlamenter bir rejimde demokratik haklarını almak istiyorken işkencelere maruz kaldı !.."

18 MAYIS
BULGARİSTAN'DAKİ SOYDAŞLAR KAÇIYOR
Bulgaristan'ın özellikle köylerinde yaşayan Türklerin en büyük hayali Türkiye'ye göç edip yerleşmek Bulgaristan'daki Türklerin Türkiye'ye göçleri 1989 yılında 300.000 kişinin zamanın komünist diktatörü Jivkov'un Türk nüfusu slavlaştırmaya yönelik baskılarından dolayı Türkiye'ye akması ile başladı.
Bu seferki göç dalgasının nedeni komünist despot değil, ülkenin kötü ekonomik durumu.

KIRIM HALKI ŞEHİTLERE AĞLIYOR
Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde yaşayan Tatarlar, dün Sovyet diktatörü Stalin tarafından Akmescit'ten sürgün edilişinin 54. yılını andılar. Yaklaşık 10 bin Tatar Akmescit meydanında biraraya gelerek sürgünde hayatını kaybeden Tatarlar için dua ettiler. 18 Mayıs 1944'te Ruslar tarafından vatanlarından sürgün edilen Kırım halkı, yaşadığı acıların üzerinden tam 54 yıl geçmesine rağmen bu zulmü unutmadı.

24 MAYIS
TARİHİ KUCAKLAŞMA
Cumhurbaşkanı Demirel, Kırım Tatarlarının yaralarının sarılması için herkesin yardımcı olması gerektiğini belirterek, "Türkiye bu yaraların sarılmasında elinden gelen gayreti gösterecektir." dedi.
Demirel, Kırım Tatarlarının maruz kaldıkları tarihi haksızlığın tüm sonuçlarının ortadan kaldırılmasını ve Kırım ile yeniden bütünleşmelerinin başarıya ulaşmasını desteklediklerini belirtti.
 
3 HAZİRAN 
SURİYE TÜRKLERİ UNUTULMASIN
Selçuklu kartalı: Bayır Bucak Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Şandır, Suriye Türklüğü'nü Türk ve Dünya Kamuoyuna tanıtmak maksadıyla, Ankara'da kurdukları Bayır Bucak Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin sembolü olarak Selçuklu'nun çift başlı kartalını, milli sembolümüz ok ve yay olarak seçtiklerini söyledi.
Suriye'de ya��ayan 1,5 milyon Türk'ün milli kimliklerinin yok edilmeye çalışıldığı bildirildi.

6 HAZİRAN
TÜRK DÜNYASI YENİ ZAFERLER BEKLİYOR
Dünya Türk Gençler Birliği Başkanı Talgat Ahmedişin, Türkiye Gazetesi'ni ziyareti esnasında "21. Asrın Türk asrı olabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün Türk halklarını birleştirici rol oynaması gerektiğini" söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Cumhuriyetlerini ve Türk halklarını 21. asırda birleştirici ve geleceğe götüren bir güç olması gerektiğine de işaret eden Talgat Ahmedişin, "Eğer Türkiye bu mertebeye ulaşabilirse, 21. asır Türk asrı olarak tarihe geçecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha da büyüyecek ve Türkiye Türkleri daha iyi bir düzeye ulaşacaktır" diye konuştu. Dünya Türk Gençler Birliği hakkında da bilgi veren Talgat Ahmedişin, "Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan DTGB 6. Başkanlar Konseyi'ne 19 gençlik kuruluşundan 41 temsilci katıldı. Bu toplantıda Türk Dünyası'nın temel meseleleri ve çözüm yolları görüşüldü" dedi.

TÜRK DÜNYASI ÇOCUKLARI BULUŞTU
Türk Dünyası'nın dört bir yanından ülkemize gelen çocuklar, kendi bayrakları ve milli kıyafetleriyle Galatasaray'dan Taksim'e kadar yürüyerek, istikbaldeki birliğin temellerini attılar. Yürüyüşte, istiklaline kavuşmuş Türk Cumhuriyetleri'nin yanı sıra, bağımsızlık mücadelesi veren Türk boylarından temsilciler de yer aldı.

Özellikle, Çin'in işgali altında bulunan Doğu Türkistanlı Çocuklar, Irak'ın baskı ve asimilasyon politikalarına tabi tutulan Irak Türkleri'nin çocukları ve Kırım'da vatan mücadelesi veren soydaşlarımızın çocukları, diğer kardeşleri ile birlikte olmanın mutluluğunun yanı sıra ülkelerinde yaşanan katliamların burukluğunu yaşar gibiydiler.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen bu Türk Dünyası Çocuk Şöleninden dolayı vakıf adına Sayın Prof. Dr. Turan YAZGAN beyefendiye Gökbayrak adına teşekkür ederiz.

16 HAZİRAN
ÇEÇENLER BÜYÜK OYNUYOR
Çeçenistan Başbakanı Şamil Baseyev "Dünyadaki Müslümanlar'ın meselelerini çözmek üzere, İslami Barışı Koruma Tugayı adlı silahlı birlikler kurduklarını"  açıkladı.
Baseyev dün Grozni'de düzenlediği basın toplantısında, BM ve AGİT'in dünyadaki çatışmalı sorunları çözerken çifte standartla yaklaştıklarını, bu nedenle bu birlikleri kurmak zorunda kaldıklarını belirtti; ancak ayrıntılı bilgi vermedi.

24 HAZİRAN
TÜRK DÜNYASI YEK VÜCUT
Başkan Mesut YILMAZ, 30 soydaş derneğin yöneticilerini kabulündeki konuşmasında "Dünyanın neresinde bir Türk varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti onun yanındadır." dedi.

  • 1429 defa okundu.