Mehmet Emin Batur
Bu yazının başlığına bakarak sakın ola ki hiç kimseler Doğu Türkistanlıların halâ stratejilerini belirleyemedikleri. Hedeflerini seçemedikleri, nihai olarak nereye varmak istediklerini bilmediklerini sanmasınlar. Doğu Türkistanlıların bir ortak hedefi vardır, O da kayıtsız şartsız tam bağımsız bir Doğu Türkistan'a kavuşmaktır.

17. yüzyılın ortalarından itibaren Doğu Türkistan Türklerinin şövenist Çin sömürgecilerine karşı vermekte oldukları kanlı mücadeleler tarihi bir gerçek olup. bu günde aynı mücadele 1949 dan beri aralıksız süregelmektedir.

Doğu Türkistanlıların mücadele tarihine bakıldığı zaman dünyada gerçek anlamdaki bir bağımsızlığı fazlası ile hak etmiş bir Türk topluluğu olduğu aşikardır. Hal benle iken bu yazıyı neden kaleme almaya ihtiyaç duydum dersiniz? Nedeni şu; Son zamanlarda son derece liyakatsiz, kendilerine Doğu Türkistanlıların hiçbir selahiyet ve yetki vermedikleri kişiler ortaya çıkıp, yan bağımsızlık, özerklik, muhtariyet ve yüksek muhtariyet (ne demekse) tekliflerini ortaya atıp kafaları bulandırmaya ve adeta Çin'in de öteden beri teklif edip durduğu ve gerçek Doğu Türkistanlılar için safsata olan bu maksatlı keli¬meleri kamuoyunda yerleştirmeye gayret etmektedirler.

Bu düşünce ve tekliflerin sahiplerine sesleniyorum! Bu büyük yanlıştan bir an evvel vazgeçiniz. Bu teklifler sizlerin değil doğrudan doğruya Pekin yönetiminin teklifleridir. Dünya kamuoyunun daha fazla tepkisini çekmek istemeyen Çin bu teklifi ileri sürmektedir. Doğu Türkistan’da aziz canlarını feda etmekte olanlar sizlerin yakınlarınız, akrabalarınız, kandasınız, dindaşınız değil mi? Enselerinden hunharca kurşunlanmakta olanlar, aç polis köpeklerine parçalattırılanlar, ırzları namusları kirletilenler. dinsizliğe, inançsızlığa sürüklenenler velhasıl] kısacası dünyada eşi ve benzerine rastlanmayan bu vahşete layık görülenler bizim halkımız değil mi? O halde, neden bu basiretsizlik? Niçin bu duygusuzluk ve düşüncesizlik.

Unutmayınız ki bu davranışınızın vebali çok ağırdır. Gelecekte Doğu Türkistan'ın gerçek sahipleri dediğim mücahitler ve şehit yakınları hu yanlışların hesabını mutlaka soracaklardır.
Doğu Türkistan dışında yaşayanlar Doğu Türkistan’da her türlü eza ve cefayı çeken, canları pahasına mücadele edenlerin ancak ve ancak dışardaki sözcüleri olabilirler. Doğu Türkistan sınırları içinde mücadele edenlerin istek ve taleplerine kesinlikle kulak verilmelidir. Aksine davranışlar abesle iştigaldir.

Ecdadımız Çin müstevlilerinden kendi toprakları üzerinde bir parça rahatlık temin edebilmek için şehit olmadılar. Atalarımız düşmana bağımlı yaşamaktansa ölmeyi yeğlemişlerdir.
Bizlerinde Müslüman Türk Milletinin birer ferdi olarak fıtratımıza. Milli ve manevi değerlerimize ters düşen tutum ve davranışlardan kat-i olarak kaçınmamız şarttır. Doğu Türkistanlıların topyekün hedefi kayıtsız şartsız İSTİKLÂL olmalıdır.

  • 1507 defa okundu.