Yayına Hazırlayan
Celalettin Batur

"Pek muhterem vefakar, fedakar, kadirşinas Türkistan dostları Türkistan hayrıhaları ve Türkistan muhipleri ve Türkiye’dek Türkistanlıların yüzünü aklayan er, ayal büyük, küçük bütün yurttaşlarım hepinizi kalbimden yüreğimden Ciğerimden kopan sevgi muhabbet, hörmet minnet ve şükranlarla selamlarım. 

Aziz   Türkistan dostları, hayrıha, vefakar, vatan perver Türkistan dostları, can, kan, din kardeşlerim ve yurttaşlarım. Çok büyük zahmet külfet ve masrafa katlanmak suretiyle biz bu şekilde sevgi muhabbet hörmetle karşıladınız. Gösterdiğiniz kadirşinaslık vefakarlık,  vatan perverlik, fedakarlık için nekadar minnettar olsam azdır. Beni çok minnettar ettiniz beni çok memnun ettiniz beni  çok  mahcup ettiniz.  Yine kalbi şükranlarımı arz etmeyi milli, dini, vicdanı vazife telakki ederim.

Aziz kardeşlerim, Özüm her çayda könlüm sendedir. Hiç mübalağası yok İstanbul’da yaşıyorum kalbim bilhassa Kayseri’deki yurttaşlarımda Hayrıha Türkistan dostlarındadır. Zira Çok büyük zahmete katlanmak suretiyle vatan millet için hizmet ediyorsunuz. Unutulmuş unutturulmuş Doğu Türkistan'ı tanıtmak onun dert ve davalarını Türkiye'deki Türklere hatta dünyaya yaymak Doğu Türkistan'ın kurtuluşu için Türkiye Türklerinden ve dünyadan yardım temin etmek için canla başla mücadele ediyorsunuz. Kıt imkanlarla hizmet ediyorsunuz.

Derneğimizin idare heyeti başta olmak üzere Kayseri 'ye yerleşmiş olan bütün hemşehrilerime çok hizmet ediyorsunuz çok fedakarlığa katlanıyorsunuz, tekrarlamak gerekirse Türkiye'deki bütün Türkistanlıların yüzünü aklıyorsunuz bundan ne kadar minnettar olduğumu ifade etmekten dilim acizdir. Tekrar, tekrar söylüyorum sağ olun var olun.

Bu günkü bu karşılama, istikbal için Kayseri Emniyet Müdürü başta olmak üzere vatanperver milliyetperver kardeşlerimiz komiserlerimiz ve emniyet mensuplarına kalbi şükranlarımı arz etmeyi milli, dini, vicdani vazife telakki ediyorum sağolsun var olsunlar. Allah razı olsun Esir Türk dünyasının manevi lideri yegâne istinatgâhı umut kaynağı medarı iftiharı olan aziz Türkiye'mizi Allah ilelebet payidar eylesin ve onun himayesini yardımını esir Doğu Türkistan'ın başından esirgemesin.

Dünya Türkleri bir Ordu Katılmayan Kaçaktır ve Alçaktır. 

Sağ olsun aziz Türkiye'miz Yaşasın Türk birliği Dünya Türk birliği Tekrar teşekkür ederim. Allah razı olsun sizlerden. Allah sıhhat afiyet uzun ömür ve başlattığımız Mukaddes mücadelede Allah size yardımcı olsun."

(Derneğimiz salonundaki sohbet esnasında) 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah: Doğu Türkistan’la ilgili gelişmeler nelerdir? izahat verir misiniz?

Alptekin: Doğu Türkistan'ın son durumu tek kelime ile çok kotü, çok vahim. Doğu Türkistan'a çok asker çok Çinli, götürmekte ve halkımızı çok sıkı bir kontrol altında tutmaktadır Batı Türkistan'ın istiklali ile belki Doğu Türkistan'a da tesir edecek, sirayet edecek, ayaklanma çıkacak diye çok sıkı kontrol altında tutuyorlar, malumunuz, Rusya'da komünizm iflas etti. Kızıl Çin tüm gücü ile komünizme sahip çıkmış durumda. Komünizm propagandalarını eskisine nispeten daha da kuvvetlendirmekte dolayısıyla 'halkımızın Çinlilere olan nefret daha da artmakta onların sabrını taşırmakta karşı koymalar artmaktadır Yürüyüşler yapılmakta,  broşürler dağıtılmakta, sokaklarda Çinlilerle karşılaştıklarında onları dövmektedirler. Çinliler Batı Türkistan Türklerinden ilham almak ihtimali var diye çok korkmaktadırlar. Zulümlerini artırmaktadırlar Batı Türkistan Türkleri Cumhuriyetlerinin istiklallerini ilan etti. Bizim kurtuluşumuz içinde yardım edecek diye çok memnun olmuştuk. Doğu Türkistan Türkleri şimdi inhisara uğramış durumdadırlar. Bu cumhuriyetler şimdi ezeli ve ebedi düşmanlarımız olan Çinliler ile dostluklarını arttırarak, onları darıltmamak hatta onları memnun etmek için cumhurbaşkanlarının her biri bir kaç defa Çini ziyaret etti. Çinden bu Cumhuriyetlere heyetler geldi, bundan da ümitsizliğe düşmüş hayal kırıklığına uğramış oluyoruz.

Argunşah: Efendim hayal kırıklığına uğramamak gerekir çünkü Batı Türkistan'da Azerbaycan dışında hala bütün idareciler komünisttir Çin'de komünizmi devam ettiren tek ülke olduğuna göre ondan medet bekliyor.

Alptekin: Evet medet bekliyor Şimdi mesela istiklalini ilan etti ama Rus tesirinden hala layıkıyla kurtulamadı Doğu Türkistan Çin hakimiyetinde yaşıyor Ötekiler şimdi beraber müşterek haldeydi. Sovyet Rusya'nın hâkimiyetindeydi. Hepsi beraberdi, hepsi ayrıldılar. Kendi meseleleri olduğu halde Azerbaycan'daki Karabağ meselesine seslerini çıkarmıyorlar, bu çok önemli idarecilerin Rus taraftarı, yani bizim istediğimiz gibi kimseler olmadığından biz ümitsiz değiliz.

Alptekin: Mesela bugün beş cumhuriyet Karbağ’a ses çıkarmıyor, müşterek protestoda bulunmalıydılar. Bütün Türk halkı olarak yürüyüş yapılmalıydı, nümayiş yapılmalıydı, protestoda bulunmalıydı, beyanat vermeliydi. Mitinglerle deklerasyon yayınlamalıydılar.

Yrd. Doç. Dr Metin Karaörs: İslam dünyası da ses çıkarmıyor. O da dikkatimizi çekiyor değil mi? Karbağ'a, Azerbaycan'a, Türkistan'a.

Alptekin: O beni çok üzüyor. Evet İslam dünyası da ses çıkarmıyor. Karabağ Müslüman, Bosna-Hersek Müslüman, dünya'daki Müslümanlar bir milyar diyordum. Necmettin Erbakan Beyefendi bir buçuk milyar diyor. Bunların hiç birisi ses çıkarmıyor. Bir buçuk milyar insan harekete geçmeliydi. Yakınlarda ben Türkiye Gazetesi'nin milli yazarlarından M. Necati Özfatura beyefendiye telefon açtım. Hocam, Albayım çok yazdınız, hükümeti tenkit ettiniz. Karabağ'la Bosna-Hersek'le meşgul olmadınız dediniz Şimdi de tenkit sırası İslam dünyasına gelmeliydi dedim. Bu çok şüpheye sebebiyet verici İslam dünyası bilhassa Arap dünyasının meşgul olmamasının sebebi acaba Türk olduğundan Arap olmadığından mı?

Argunşah: İran'da da 24-25 milyon Azeri Türk'ü var, Türkmen var Bunlarda İran'ın baskı rejimi altında. Elçibey İran'da 2 yıla kadar rejim dağılacak 25 milyon kardeşimiz ile büyük Azerbaycanı kuracağız diyor. Doğu Türkistan'da da Çin'de de komünizm çökecek mi? Bu ne kadar sürecek tahmini ne kadar süre tanıyorsunuz?

Alptekin: Çin esiri milletlerden başka Çin halkı da Çin rejimini sevmiyor. 1989 yılında Tianenmen hadisesi patlak verdi. Ama Çin çok zalim çok gaddar, çok şefkatsiz bir millet kendi halkını bile çok sıkı kontrol altında tutuyor. Komünizmin yıkılması için Çin halkının da galeyana gelmesi lazım. Doğru mu? Doğu Avrupa da halk kendi yıktı istifaya mecbur etti. Hür dünyanın Çin'de komünizmin yıkılması için onlarında hareket geçmesi lazım. Çin milletini tahrik etmesi lazım. Çin halkında silah yok. Çin'de komünizm yıkılabilir ama Çin'in milli tarihi ananevi bir politikası var o değişmez. Türk düşmanlığı. Doğu Türkistan'da Türkleri imha. Doğu Türkistan'ın Çinlilerle doldurulması, Doğu Türkistan halkın avutmak aldatmak için satın aldıkları ruhsuz, kemiksiz, şuursuz kuklalarla idare etmek siyaseti değişmez. Rus imparatorluğunu yıkmak için Amerika çok hareket etti. Almanya'daki Radyo Liberty Hür Avrupa Radyosu'nu kurdu. Halka milli şuuru aşılamak ve komünizm tehlikesine karşı korumak için Amerikalıların da hür çin radyosunu kurması lazım. ABD de bazı senatörler, milletvekilleri radyonun kurulmasını istiyorlarmış, Çince, Türkçe, Moğolca ve Tibetçe olarak Çin istilasındaki milletlere neşriyat yapalım diyormuş, fakat hükümet gönüllü değilmiş. Bush'un, Çin elçiliği yaptığından dolayı, bu ülkeye karşı sempatisi varmış. Davamızı BM ye, İslam Konferanslarına getirecek, bizim sesimizin feryadımızın duyulması için bir devlet yok Aziz Türkiye’miz sayesinde Karabağ’daki Azeri kardeşlerimiz seslerini dünyaya duyuruyoruz, Bosna- Hersek'i Boşnak din kardeşlerimizin sayesinde sesini duyura biliyoruz. Ama bizim sesimizi duyurabilmemiz için Kayseri'deki Derneğimizden Başka Hiçbir Şeyimiz Yok. Kayseri'deki Derneğimiz bin bir Müşkilatın, Yok Denilecek İmkanlar ile Sesimizi Duyurmaya Çalışıyor. Duyduğumuza göre bir daktiloları ve fotokopi makinaları bile yokmuş.

Argunşah: İstanbul'da zenginleriniz yok mu?

Alptekin: Zenginlerimiz var Siz bizdensiniz (Halkımı şikâyet etmeye dilim varmıyor.) Onların kalbinde paradan başka bir şey yok, vatan, millet muhabbeti yok. İstanbul'dakiler yarınki gecemiz için ( Kayseri'de yapılan 2. Doğu Türkistan gecesi) bir iki otobüs olup gelmeleri lazımdı. Kayseri'deki Dernek gece yapmak için çok masrafa girdi. Bu geceyi kıt imkanlar ile yapıyorlar. Yarın ki gece için yeterli derecede yardım etmeleri gerekiyordu. (İstanbul'dakilerin) Servet Kabaklı Bey ve oğlum Arslan Batı Türkistan'a gidip geldi. Edebiyat Vakfın da seyahatleri hakkında konferans verdiler Servet Bey nereden öğrendi, nereden tetkik etti, diyor ki bugün 1 milyardan fazla parası olan en az 100 kişinin ismini verebiliriz diyor. Kendileri iştirak etmiyorlar edenlere de yardım etmiyorlar. Ayıptır arkadaşlar, kendisine yardımı olmayanın başkasına yardımı olamaz Kendisi acı duymayan başkasına acı duvamaz. Önce sız yapacaksınız. Sonra yaptık gücümüz yetmedi diye başkalarından yardım isteyeceksiniz. Doğu Türkistan Türkleri yok olma tehlikesi ile karşı karşıya Nüfus dengesi Çin'in lehine bozuldu. Doğu Türkistan nüfusunun ekseriyeti Çinli olmak üzeredir Bütün bunlara rağmen hariçte kuvvetli bir mücadele yok. Yapmak isteyenlere de yardım yok. Bundan bu adamlar acı duymuyorlar, utanmıyorlar. Bu yakınlarda İstanbul'da Ahmet Kabaklı Bey "Şükran Günü" tertip etti. Bizimkiler buradan (Kayseri'den) bir otobüs insan gitti. Heyet halinde şükran gününü coşturan bunlar oldu. Ellerinden gelse bütün Anadolu’yu coşturacaklar. Heyet halinde dolaşacaklar ve Ankara'ya gidecekler Çok güzel Planları var. Allah (C.C.) razı olsun. Bizimkiler ile ( Kayseri'de yerleşik Doğu Türkistanlılarla) iftihar ediyorum, beni davet etmek için kardeşlerim yanıma kadar geldi. Canla başla çalışıyorlar. İşlerinden sonra her gün dernekte çalışıyorlar, göz değmesin diyorum.

Argunşah: Türkiye ne yapabilir? Efendim. Mecliste yeni görüşmeler var mı?

Alptekin: Aziz kardeşim. Türkiye'den ve hükümetten ricam şu oldu. Kızıl Çin ile bir müzakereye girişsin. 1985 yılında Ankara'ya geldim. Turgut Özal Beyefendi ile görüştüm, ricalarda bulundum. Dedim beyefendi biz, Doğu Türkistanlıyız. Bizim talebimiz istiklâl, taviz yok. Çin çıksın. Ama hükümetimiz durumu icabı eğer Çinle dostluğumuza devam edeceğiz derse etsinler. Kuvvetlendireceğiz derse, kuvvetlendirsinler Çinlilere arkadaşlar dostlar. Doğu Türkistan bizim anayurt, ecdadımız oradan gelmiş. Oralarda kalanlar da bizden. Onlar acı duyuyorlar. Türkiye ile dost olmak istiyorsanız, oradaki kardeşlerimize iyi bakın diye güzel bir dilde tavsiyede bulunsanız. Sizin menfaatiniz icabı dedim. Sayın Özal Bana dedi ki, Çinliler bizim ile dost olmaya can atıyorlar, bunun sebebi ne olabilir dedi. Ben dedim ki, bunun bir kaç sebebi var. Birincisi sizlerin bizlere yardımcı olmanızı önlemek Çinlilerde bir söz var: " uzaktakileri oyala, yakındakini ez ve yut! " Yutuyorlar yutmak için gayret ediyorlar. Sizleri, bizlere yardım etmesin diye oyalıyorlar. 1300 yıl önce Orhun Abideleri'nde bilge Kağan diyor ki: "Çinlilerin dili tatlı hediyesi yumuşak bir millet. Ey Türk aldanma bir kere aldandın 50 yıl kölesi oldun, erkekler kölesi kadınlar cariyesi oldu sakın aldanma demişti
Bizler aldanmaya müsait bir hale gelmişiz. Çinliler hala bize karşı kin intikam hissi besliyorlar. Çinlilere karşı hiçbir ümidimiz yok ama hiç olmazsa Çin ve Türk dostluğundan istifade ederek bir teklifte bulunsanız. Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan Beylerle görüştüm bu tekliflerde bulundum. Bizim Doğu Türkistan’a komşu olan devletlerle müzakerelerde bulunun dedim. Hindistan’la, Pakistan’la, Afganistan’la, Batı Türkistan’la, Doğu Türkistan'ın istiklali hakkında Doğu Türkistan istiklali kurtuluşu yalnız kendisini alakadar mesele değil komşuları ile bilhassa Batı Türkistan’la dünyanın selameti ile alakalı Doğu Türkistan kurtulamadan ilelebet Çin esaretinde kaldığı takdirde Batı Türkistan’da ilelebet Çin tehlikesinden kurtulamaz. 

Çinliler Hun, Göktürk imparatorluklarını yıkmak için kullandıkları hile ve sahtekarlıklar ile onları birbirine düşürerek küskünlerin hamisi kesilecek koltuk mücadelesi içinde onları destekleyecek dedim. Sayın Cumhurbaşkanımız beni çok iyi karşıladı sabır ve metanetle dinledi. Uzun, uzun muhturalar verdim. Elimizdeki kitaplardan tebliğlerden verdim Kendisi de okuyacağım dedi. Sizinle yeniden görüşmek istiyorum dedim. İnşaallah görüşeceğiz dedi. Ama Doğu Türkistan ile alakalanacağına dair bir emare yok. Ben isterdim ki, Doğu Türkistan Davasını İslam Konferansına götürsün. Bu intikal ettirilsin. Çin tehlikesine karşı dünyayı ikaz etsin. Çinlileri en iyi bilen millet Türkler olmalıydı, dünyanın başına bir felaket geldiği zaman sarı tehlikeye inanacak. Ama iş işten geçmiş olacak Onun için insanlık âlemini Çın tehlikesine karşı ikaz etmeyi Türkiye üzerine alsın. 

Durumu en iyi bilen yüzlerce yıl mücadele eden bir millet olarak. Türkiye Türkleri bize sahip çıksın, hükümet nezdinde tavsiyelerde bulunsunlar. Allah Razı olsun. Doğu Türkistanlılardan başka Dış Türklerle de alakadar oldunuz. Sıra Doğu Türkistan'da onlarla da meşgul olunuz diyorum. Türkeş Beyefendi, Orta Asya'daki 5 cumhuriyet meselesini görüşmek üzere bir genel görüşme açılsın diye teklifte bulundu ve kabul edildi Çok arzu ediyorum, Doğu Türkistan meselesini de genel görüşme için Türkeş Bey'den tavsiyede bulunsun diyorum. Kurtulan Türk Cumhuriyetleri tanındı. Büyükelçilikler açıldı. Hiç olmazsa Doğu Türkistan'da da konsolosluklar açılmalıydı

Dünya Türkleri Bir Ordu
Katılmayan Kaçaktır ve Alçaktır. 

İsa Yusuf ALPTEKİN 

  • 1595 defa okundu.