İsa Yusuf ALPTEKİN

Doğu Türkistan'ın içinde ve dışında yaşamakta olan tüm vatandaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunar, Cenab-ı Haktan aziz Doğu Türkistan'ımıza istiklal nasip etmesini diliyorum. Bütün vatandaşlarıma sıhhat, afiyet, uzun ömür ve başarılar niyaz ediyorum Ben 70 yıldan beri yılmadan, usanmadan ve kırılmadan çelik bir irade ile Çinlilerin ve Stalincilerin yalanlarına aldanmadan, onların tuzağına düşmeden para, pul ve mevki için yurdumu satmadan. Doğu Türkistan'ın Çin istilasından kurtuluşu için mücadele vermekte olan sadık, vefakar bir milli hizmetkarınızım. Bu münasebetle bu gün çok önemli addetiğim bir kaç hususu anlatmak için bu açık mektubu yazıyorum;

Doğu Türkistan'ın esas ve temel meselesi nedir? Doğu Türkistan esas ve temel meselesi en kısa zamanda Çin esaretinden kurtularak istiklaline kavuşmasıdır. Bu istiklal mücadelesi bu günün meselesi değildir. Bu mesele, 200 yıldan beri devam ede gelmekte olan bir milli davadır. Halkımız bu uzun zaman süreci içerisinde Çinlileri her fırsatta karşı koydular, bir çok kurbanlar verdiler, yüz binlerce kardeşimiz bu uğurda aziz canlarını feda ettiler. Bizler Doğu Türkistan halkı olarak tarihten beri bize düşmanca yaklaşan Çin yöneticilerini tabii olarak sevmiyoruz. Esaret altında yaşamayı hiç bir zaman kabul etmiyoruz. Bu durum karşısında Çinlilerde; Doğu Türkistan'da üç yılda bir küçük ayaklanma, 30 yıla bir ise büyük bir ayaklanma olur sözü yerleşmiştir. 

Doğu Türkistan halkı tarihten beri Çinlilere karşı koya gelmiştir. 2. Dünya savaşından sonra esaret altındaki milletler esaretten kurtularak istiklallerine erişti ve Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye oldular iki yıl önce Büyük Türkistan'ın Batı kısmı olan Batı Türkistan esaretten kurtularak bağımsızlıklarına eriştiler. Bu gün Doğu Türkistan’ında esaretten kurtularak istiklaline kavuşması gerekir. Çünkü bütün dünyadaki esir milletlerin esas gayesi esaretten kurtularak istiklaline erişmesi ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslar arası forumlardaki yerini almasıdır. Aynı kaderi paylaştığımız Tibet ve İç Moğolistan halkları, esaretten kurtulmak ve istiklallerini elde etmek için büyük bir mücadele içerisindedirler. Elbette ki Doğu Türkistanlılar olarak bizlerinde bu komşu halkların gerisinde kalmamamız gerekir.

Aziz vatandaşlarım bütün Doğu Türkistan halkının benimle derin bir duygu birliği, dostluğu ve muhabbeti vardır. Ben de bütün Doğu Türkistan halkının hissiyatına ve aziz yurdumuzun vaziyetine her yönüyle vakıfım. Ayrıca aziz halkıma derin bir sevgi ve saygı hissi ile bağlıyım. Doğu Türkistanlıların ana yurdudur. Doğu Türkistan içindeki ve dışındaki bütün Doğu Türkistanlıların yurdumuzu kurtarmak için güçlü ve etkili bir şekilde mücadele etmemiz ve vatanseverlik duygularımızı en üst noktaya çıkarmamız lazımdır. Öz vatanını sevmeyen ve kendi davasına sahip çıkmayan bir millete hiç kimse yardım etmez. Biz bütün dünyaya kendimizi hür ve bağımsızlığa layık bir millet olduğumuzu ispat etmemiz gerekir. Eğer bizler bu isteğimizi ameli olarak göstermezsek, hiç kimsenin yardımına ve hisdaşlığına erişemeyız.

Onun için, tarihte yaptığımız ve hâlâ yapmaya devam ede geldiğimiz bazı hatalarımızı, yetersizliklerimizi ve günahlarımızı şimdi düzeltmemiz, durdurmamız ve kendimizi temizlememiz şart olmuştur. Milletçe yeniden bir defa daha silkinerek yeni bir insan, yeni bir millet olarak uluslararası platformlarda layık olduğumuz yeri almamız gerekir bıçak artık kemiğe dayanmıştır, Çinliler Doğu Türkistan'dan kıyamete kadar çıkmamak, Doğu Türkistan halkını Çinlileştirmek ve imha etmek için kesin bir eylem içerisine girmiştir. Eğer bizler Yurdumuzu kısa zamanda kurtarmaz isek, halkımız yok olup gidecektir. Burada şu hususu özellikle vurgulamak istiyorum ki, Doğu Türkistan'ın Çin esaretinden kurtarılması komşularımız ve hatta bütün insanlık aleminin güvenliği ile çok yakından alakalıdır.

Doğu Türkistan bağımsız olmadığı takdir de komşularımız ve hatta bütün insanlık âlemi Çin tehlikesi ve tehdidinden kıyamete kadar kurtulamayacaktır. Bu hususu bütün dünyaya anlatmamız gerekir. Demek ki bütün sorumluluk ve yük, biz Doğu Türkistanlıların üstüne yüklenmiştir Eğer bizler üstümüze yüklenen bu dini, milli, siyasi ve iktisadı sorumluluğumuzun üstesinden layıkı ile gelemezsek tarih ve zaman bizi affetmeyecektir. 

Bizim yaptığımız bazı hatalarımız yüzünden bir kısım ülkeler Doğu Türkistan davasına gereken ilgiyi göstermemektedir. Bunu millet olarak iyi düşünmemiz gerekir. Vatan için bütün varlığımız ile hizmet ve mücadele vermeden 'üzüm piş, ağzıma düş' diye oturmak büyük bir günahtır. Onun için ben bütün Doğu Türkistanlılar, güçlü bir birlik ve kuvvetli bir dayanışmayı sağlayarak vatan ve millet için yapmakta olduğumuz milli mücadelemizi daha da güçlendirmemiz, yetersizlikleri ortadan kaldırarak ortak hareket noktasında birleşmeliyiz. 

Maddi imkanı olanlar yeteri derecede maddi y olarak katkıda bulunmalıdır Kısacası her Doğu Türkistanlı, imkanları ölçüsünde kendi davasına yardım etmelidir. Bu suretle vatanseverliğimizi ve milletperverliğimizi ispat etmeli ve Çin esaretinden kurtulmak için mücadele etmekte olduğumuzu tüm dünyaya göstermeliyiz.

Cenab'ı Allah halkımıza birlik, beraberlik ve hürriyet nasip etsin. Sevgili vatanımızı ve aziz milletimizi Çin esaretinden kurtaralım.

1993 İstanbul / Türkiye

  • 1584 defa okundu.