History

Hun İmparatorluğu Dönemi
Doğu Türkistan tarihi, Türk tarihi ile başlar. Yazılı bilgi ve belgelere dayanarak yapılan tespitlere göre, tarihte ilk Türk devleti Büyük Hun İmparat... Devamı ›
Göktürk İmparatorluğu Dönemi
Türk tarihindeki karışık dönem (5.Yüzyıl sonu ile 6.Yüzyılın ilk yarısı ) Göktürklerin birliği sağlaması ile sona ermiştir. Bumin Kağan'ın Ötüken'i ba... Devamı ›
Uygur Devleti ve Uygur Adı
Uygur Devleti:    Çin kaynaklarında Hoei-ho, Vei-ho, Hui-ho, Hueu-hu, Wei-wu vb. şekilde görülen Uygur adının anlamı 974'te yazılan Çince bir eserde ... Devamı ›
Karahanlılar Dönemi
Doğu Türkistan'ın batıdaki bölgelerine Karluklar Ötüken deki Uygur Hakanlığına şeklen bağlıdılar. Yedi Su bölgesinde Kara-Ordu ve Kuz-Ordu (Balasagun)... Devamı ›
Moğollar Dönemi
Cengiz Han istilası, Doğu ve Batı Türkistan'ı da içine almıştır. Cengiz Han'ın ölümünden sonra, ülke dört oğlu arasında taksim edilmiş. Doğu Türkistan... Devamı ›
Mançur İşgali
İç karışıklıklar sırasında zor durumda kalan Kalmuk beyi, Çin den yardım isteyince, tahtta bulunan Mançur'lar, bunu eşsiz bir fırsat saymışlardır. Ülk... Devamı ›
Kurtuluş Hareketleri ve Doğu Türkistan Devleti
Mançur istilasından kurtulmak için, ayrı bölgelerde ve ayrı zamanlarda çeşitli kurtuluş hareketleri görülmüştür. Bunların arasında 1763'te Hamudullah ... Devamı ›
Doğu Türkistan'da ikinci Mançur İstilası
Çin, 1875 senesinde Doğu Türkistan'a 82 tabur asker sevk etti. Bu kuvvetlere karşı Yakup Beğ kademeli bir savunma hattı kurdu. Ancak çok üstün durumda... Devamı ›
Bağımsız Çinli Generaller Dönemi (1911-1933)
Doğu Türkistan'da ikinci Mançur istilası 1911 yılına kadar devam etti. Bu yılda Çin'de Mançur İmparatorluğu devrildi ve yerine Cumhuriyet kuruldu. İç ... Devamı ›
Kumul Ayaklanması
1928-1933 yılları arasında işbaşında bulunan Çinli vali Cin'in zulmü çekilmez hale gelmiştir. Şubat 1931'de Doğu Türkistan'ın doğusunda bulunan Kumul ... Devamı ›
Rus işgal Dönemi(1933-1944)
Bu dönemin başındaki mücadele; Çinliler, Urumçi'de bulunan Beyaz Rus askerleri ve Müslüman Çinliler arasında geçmiştir. Ruslar, çeşitli entrikalar yap... Devamı ›
Milliyetçi Çin istilası
II. Dünya savaşının ilerleyen yıllarında Sovyetler, Almanya karşısında zor durumda bulunuyorlardı. Onların Doğu Türkistan'ın başına geçirdikleri kukla... Devamı ›
Doğu Türkistan Komünist Çin işgalinde
Komünist Çin birlikleri, Doğu Türkistan'ı kademeli olarak 1949 yılına kadar işgal ettiler ve zulüm idaresi başlatmak için ilk tedbirlerini almaya aldı... Devamı ›

GOKBAYRAK REVIEW

Member LoginPlease Click For Free Membership.

Abonelik Ba?vuru Formu

This Month In History

  • 01 Eylül 2009 - Doğu Türkistan'da Üniversitelerden Uygurca Dilinin Resmen Kaldırılması
  • 02 Eylül 2009 - Rabia Kadir'in Tutuklanarak 8 Yıl Hapse Çarptırıldı.
  • 05 Eylül 1995 - A.ötkürün Vefati
  • 08 Eylül 2001 - Şair Ruzi Sayit'in Vefati
  • 11 Eylül 2001 - Büyük Yazar Turgun Almas'in Vefati
  • 13 Eylül 1964 - Doğu Türkistanda İlk Atom Bombasi Atilişi
  • 26 Eylül 1949 - Doğu Türkistan'da Çin Tarafından Komünizim Resmen Ilan Edildi.
  • 30 Eylül 1945 - Ünlü Şair Lütfullah Mütellip'in Çinlilerce Şehit Edilişi

Latest Commented

GOKBAYRAK REVIEW

E-mail List


To Get News On Our Site Can Subscribe To E-mail List.

© 1999 - 2017 East Turkestan. All rights reserved.

Web Design