30 Temmuz Çarşamba günü Amerika Temsilciler Meclisinde kabul edilen 1370 Numaralı karar, 23 Temmuz günü temsilciler meclisi üyesi Howard Berman tarafından temsilciler meclisinde okunmuş, 30 Temmuz günü ise 1 oya karşı 419 oy ile kabul edilmiştir.Bu kararla ilgili bilgi verilen bir belgede, bu kararın kabul edilmesindeki sebepler ve Çin'deki insan Hakları ihlalleri üzerinde de açıklamalara yer verilmiştir. Yazıda şöyle denilmektedir:

Amerika-Çin ilişkileri dünyadaki en zor ilişkilerden biridir. Bu karışık meselelerin içerisinde Çin'de insan hakları ve siyasi özgürlükleri vurgulamak Amerika'nın Çin'e yönelik uygulamakta olduğu dış politikasının ana konusudur.

Çin'deki insan hak ve hukuklarını korumak ve özgürlükleri güçlendirmek Amerika ile Çin arasındaki ilişkileri geliştirir.

24 Ağustos 2008 tarihine kadar Pekin'de Olimpiyat oyunları düzenlenecektir. Amerika Hükümeti Çin Halk Cumhuriyetindeki insan hakları ve siyasi özgürlük meselelerine bu çerçevede ilgilenmeye devam edecektir.

Kararda gerçi Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti 2008 olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmak için insan hakları, dini özgürlükler, basın özgürlüğü, sivil örgüt kurma özgürlüğü ve fikir özgürlüğünü koruyacağıyla ilgili söz vermiş olmasına rağmen, Çin'in bu sözünde durmadığı yazılmıştır.

Kararın ekinde Çin Halk Cumhuriyetinin insan hakları ihlallerine değinilmiş. Bununda Çin'in olimpiyat oyunları için Çin'e gelen yabancı medya mensuplarının çalışmalarını engellemek, aynı zamanda Çin'e gelmek isteyen bazı kişilerin siyasi düşüncesi, dini inancından dolayı Çin'e vize vermemeye devam etmekte olduğunu, Çin'in internete uyguladığı yakın takip ve sansür politikasını devam ettirdiği anlatılmıştır. Ayrıca Çin'de çalışanların hak ve hukuklarının ihlal edildiği, AİDS hastalarının horlandığı, hatta bazı AİDS faaliyetçilerinin tutuklandığı gibi insan hakları ihlalleri örneklerle tek tek anlatılmıştır.

Yukarıda bahsedilen sebepler yüzünden Çin halk cumhuriyetinin bu tür baskı politikasını ve insan haklan ihlallerini durdurmaya zorlayan karar taslağı anlatılmıştır.

Çin Halk Cumhuriyeti Tibet ve Uygurlara Uyguladığı Baskı Politikasını Hemen Durdurmalı

Amerikan Temsilciler Meclisinin Tibet ve Uygurlarla ilgili kararının özeti şöyle:

Amerikan Temsilciler Meclisi üyeleri "Çin Halk Cumhuriyetini kendi vatandaşlarına uyguladığı insan haklan ihlallerini derhal durdurmaya, Uygur ve Tibetlilere uygulamakta olduğu baskı politikasını derhal durdurmaya, 2008 Pekin Olimpiyat oyunlarını olimpiyat ruhuna uygun bir şekilde yapmak için Sudan ve Burma hükümetine verdiği desteği durdurmaya çağırmıştır.

Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini düşünce suçlularını hemen bırakmaya çağırır.

Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetini Olimpiyat Oyunları başlamadan önce yabancı medya mensuplarına verdiği sözü tutmaya, tutuklanmış olan Çinli ve yabancı basın mensuplarını derhal bırakmaya ve bundan sonra gazetecileri tutuklanmayacağına kamuoyu önünde söz vermeye çağırır.

Turistlerin Tibet ve Uygur Bölgelerine Sınırlama Olmaksızın Gidebilmesinin Sağlanması

Amerika Temsilciler Meclisinde Kabul Edilen bu kararda yine, Çin Hükümetinin Olimpiyat Oyunları esnasında seyahatçilerin siyasi görüşü, dini ne olursa olsun onlara vize verilmesi, olimpiyat oyunlarını seyretmek için Çin'e gelen turistlerin özgür hareket etmesinin sağlanması, bunun Tibet ve Uygur bölgesini de kapsamasını, yanı Olimpiyat için Çin'e gelen sporcuların hiç bir yerden izin almadan Tibet ve Uygur Bölgesine varmasının sağlanması talep edilmiştir.

Kararda yine Çin Halk Cumhuriyetinin kendi vatandaşlarına uygulamakta olduğu haber alma özgürlüğünü kısıtlama politikasının da kaldırılması talep edilmiştir. Kararda Çin Hükümetinin devlet içi ve dışındaki yasaklanmış olan bütün gazete, dergi ve web sitelerinin tekrar serbest bırakılması talep edilmiştir.

Kararın devamında yine Çin Hükümetinin muhalefetler, göstericiler, dini faaliyetçiler, azınlıklar, özürlüler ve kimsesizlerin kendi hak ve hukuklarının korunmasını, onların devlet ve özel sektörlerde iş bulmasının sağlanması talep edilmiştir.

Kararda yine Amerika devlet başkanı Bush'u Uygur bölgesini ziyaret etmeye çağırmıştır.

  • 1158 defa okundu.