Mehmet Emin BATUR

 

Muhterem Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in Çin'i ziyaret etmeleri eğer Aziz Türkiye’mizin ve Türk milletinin menfaatlerini gerektiriyorsa bunu olumlu karşılamamak mümkün değildir.

 

Ancak Çin, yüzyıllardır dünyaya bir yüzünü gösterip diğer çirkinliklerle dolu yüzünü ise menfaatleri söz konusu olduğunda sergilemek üzere saklı tutmaya çaba sarf eden esrarengiz bir millettir.

 

Çin'in ne derece Türk ve Müslüman dostu olduğunu anlamak için tarihe bir göz atmak yeterlidir sanıyoruz. Zira en son örneğini Doğu Türkistan'da görmekteyiz Tarih boyunca Türk'lerden yediği sillelerin acısını Doğu Türkistan Türklerinden çıkarmak istercesine, ikinci dünya harbinden sonra Çın deki iç savaştan galip olarak çıkan Mao taraftarları bütün güçleri ile öteden beri zaten Rus ve Çin işbirlikçileri tarafından yıpratılmakta olan Doğu Türkistan'a yüklendiler. 1949 yılı sonbaharında fiilen Doğu Türkistan'ı istila ettiler.

 

İşgal ettikleri tarihten itibaren Doğu Türkistan'da tanı bir soykırım ve asimilasyon hareketine giriştiler. Bunlardan birkaçına kısaca değinecek olursak,

 

1-Öncelikle, Müslüman Türk aydınlarını ve din adamlarını çeşitli bahaneler öne sürerek yok ettiler.

 

2-Doğu Türkistan'ın eşsiz yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarını talan ettiler. Trenlerle devamlı olarak Çin'e taşıdılar (Bu durum halen bütün hızı ile devam etmektedir.) Doğu Türkistan'ın zenginliklerini götürdükleri trenler ile Çin'in en kalabalık ailelerini her gün Doğu Türkistan'a getirip yerleştirmektedirler. Almak istedikleri sonuç ise bellidir.

 

3-Çinliler Türkler' e uygulamakta oldukları mecburi doğum kontrolü ile Türk nüfusunun çoğalması engellenmektedir. Hamilelikleri fark edilen Türk kadınlarının karnından 6–7 aylık çocuklar ameliyatla alınarak çöplüklere atılmak suretiyle yok edilmektedir Son derece sağlıksız ortamlarda gerçekleştirilen bu ameliyatlar sonunda kadınların büyük çoğunluğu hayatlarını kaybetmektedirler.

 

4-Türk öğrencilerin öğrenim hakkı da ellerinden alınmıştır. Zira Türk okulların da öğrenim görmek isteyen öğrenciler liseye kadar gelebilmekte liseden sonra ise üniversiteye Çincesi çok iyi olmadığı gerekçesi ile girememektedir. Çin okullarında öğrenim gören öğrenciler ise milli ve dini kimliklerini unutmaktadır. Üniversiteyi kazanması da artık kendi toplumuna bir fayda sağlamamaktadır.

 

5-Çin Doğu Türkistan’ı adeta bir nükleer çöplük haline getirmiştir. Lopnur bölgesinde yapmakta olduğu atom denemeleri sonunda çevre dengesi alt üst olmakla insanlarda nedeni bilinmeyen kanser türü hastalıklar ve sakat doğum olayları vuku bulmaktadır.
 

Şimdi Hür dünyaya soruyoruz! Bütün bunlar bir milletin tamamen yok edilmesini hedef alan bir katliam değilse nedir? Şu anda 1.828 418 km2 yüz ölçüne sahip Doğu Türkistan'da yaşayan 35 milyon Müslüman Türk ün hayalinde beyaz atlı prens durumunda olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel Çin'i ziyaret ederken, üzerinden uçarak geçtiği Doğu Türkistan'ı da Ziyaret etmek isteyebilirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın , "Adriyatik’ten Çin seddine " sözünün sahibine yaraşır, çok anlamlı ve Doğu Türkistanlıların gönüllerine su serpen bir davranış olurdu diye düşünüyoruz.

  • 764 defa okundu.