Rabia Kadir 

Dünya Uygur Kongresi Başkanı

Avrupa Parlamentosu İnsan Haklan Komisyonu üyesi ve AB Çin Dostluk Grubu başkanı Nirja DEVA 22 Ocak 2007 de Çin temsilcisi ile görüşmesinden sonra, Avrupa Parlamentosu üyelerine birer mektup yollayarak, DUK ve buna bağlı Doğu Türkistan teşkilatlarının Genel Başkanı Rabiye KADİR hanımın faaliyetlerinin desteklenmemesi doğrultusunda çağrı yapmış, ayrıca mektubunda Çin hükümetinin Doğu Türkistan Teşkilatlarına bakışını tekrarlamıştır. NİRJA'nın bu mektubuna yalnız Uygur Örgütleri değil, aynı zamanda Avrupa Parlamentosunun üyelerinin yanı sıra Uluslar arası örgütler de büyük tepki göstermişlerdir. Uygurlar ve Doğu Türkistan davasını daha yeni tanımakta olan Avrupa Parlamentosunda Uygur meselesi ve Çin Hükümetinin Uy gurlara yönelik politikasının büyük ölçüde tartışılmasına sebep olmuştur. DUK lideri Rabiye KADİR hanım, Avrupa Parlamentosuna mektup yollayarak, Avrupa Parlamentosu   İnsan   Hakları   Komisyonu

üyesi ve AB Çin Dostluk Grubu başkanı Nirja DEVA'nın Uygurlar hakkındaki tutumunu eleştirmiştir. KADİR'in mektubunda özetle "Eğer Sayın NİRJA Çinli dostlarından öğrendiği bilgilere dayanarak değil, kendisi araştırarak ve öz bilgisine dayanarak görüşlerini açıklasaydı, Uygurların vatanı "SİNJİANG" milattan öncede Çin toprağı" diye bir görüş sergilemezdi. Belki Uygurların vatanı Doğu Türkistan'ın 1884'de Mançu Sülalesi Rusya'nın yardımıyla işgal girişimine başladığını ayrıca yeniden işgal edilen topraklara "SİNJİANG" yani "Yeni kazanılan Toprak" olarak adlandırıldığını; eğer bu işgalden önce de bu topraklar Çin toprağı olsaydı,   "Yeni   kazanılan   Yer"   olarak adlandırmaz tam tersine "Eski Toprak" olarak adlandırabileceğini, Çin Komünist Yönetiminin 1949'da Uygurların vatanı Doğu Türkistan'ı tekrar ele geçirdiklerini 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine yapılan terörist saldırılarından sonra, Çin'in Uygurları sindirmek ve tüm insani haklarından mahrum etmek amacıyla "terörist" olarak adlandırarak baskı uygulamaya çalışması gibi gerçekleri öğrenirdi". Rabiye hanımın bu mektubundan sonra, AB'nin Avrupa Parlamentosundaki üyeleri Nirja DEVA ve bu tezi savunan bütün Parlamento üyelerine mektup göndererek, Nirja DEVA'nın görüşlerini reddetmiş hem de Parlamento üyelerine Uygurların insan hakları ve demokrasi için yürüttükleri haklı davasını desteklemeye çağırmıştır.

  • 824 defa okundu.