ÇİN’İ DOĞU TÜRKİSTAN BESLİYOR

 

                                                                                                          Dilşat   SAYRANİ

 

Kızıl Çin Doğu Türkistan'ı istila ettikten sonra özerklik hukuku göklere çıkarıp Doğu Türkistan'daki yerli Türk halktan sorumlu organlar tesis etti. Bu organlar büyük Çin şovenizminin güçlü baskısı altında ve komünizm rejiminin diktatörlüğünde kendi serbestliğini yok edip Kızıl Çin'in yerli halka tahakkümünü sağlayan, büyük Çin şovenizminin teşvik alanına veya kızıl Çin'in komünistlik diktatörlüğünün silahı haline dönüştü. Bununla kızıl Çin Doğu Türkistan'ın sayısız tabii kaynaklarını talan etme hakkını ele geçirmiş oldu.

Böylece Doğu Türkistan kızıl Çin'i besleyen bir maden, bir kaynak haline geldi. Aşa¬ğıda gösterilen sayılı malumatlar bunun  ispatıdır.

 

Yüz ölçümü 1.828.418 km2 olan cevher misali topraklara sahip olan Doğu Türkistan'ın zenginlik kaynaklarının başında altın, kömür, uranyum, bakır, gümüş, tuz, alüminyum, demir yakut, kaş taşı, tan-tar, kurşun, magnezyum, nikel, cıva, kobalt, molibden olmak üzere 118 çeşit maden mevcut olup, şimdilik kesinleşen petrol kaynakları 511 merkezdedir. Doğal gaz noktaları ise 108 olup, depolanmış olarak 24 milyar ton petrol mevcuttur. Doğal gaz kapasitesi ise 32 trilyon m küp ün üzerindedir. Dünyadaki petrol ihraç eden ülkelerden Suudi Arabistan ve Kuveyt'in toplan mevcut kapasitesini de aş maktadır.

 

Kömür kapasitesi 1 trilyon 9 92 milyar 87 8 milyon ton olup, dünyada birinci sırayı almaktadır. Altın kapasitesi 6.300.000 ton (şimdiki kesinleşen rakam) şimdilik açılar: maden noktaları 4986 'ya ulaşmış olup, 98 tür maden. Çeşidi, 319 maden sahası, 56 maden çıkarılan yer mevcuttur. Altın madeni 27, Uranyum madeni 4, Demir madeni 508, Bakır madeni 13 , Alüminyum madeni 19, Magnezyum madem 8, Tuz madeni 8, Titauryum madeni 3, endüstriyel alanda kullanılan diğer önemli madenlerin sayısı da 55 adet olup, bunların içinde mevcut tuz rezervi yönünden dünyaya 1000 yıl yetecek kadar miktara sahiptir.

 

Zalim kızıl Çin veya Çinli göçmenler Doğu Türkistan'a zulm ettiklerinden hariç tabii zenginliklerini tahminen 72 trilyon 715 milyar 210 milyon Amerika doları zenginliklerini talan etti. Eğer bu zenginlikler Doğu Türkistan halklarının kendi sahipliğinde olsa idi beher Doğu Türkistan bireyine ortalama 286.304 Amerikan doları milli gelir düşerek, iktisadi durumu dünyada birinci sırayı almış olacaktı.

 

Doğu Türkistan'daki yeraltı ve yer üstü su kaynaklarının yıllık ortalama miktarı 1 trilyon 12 milyar 122 milyon 700 bin metre küpten fazla olup, yerli Türk halkının fiili olarak kullanmakta olduğu su miktarı17.860.000.000.m3 olmuş olsa Çin'li zalimler ve onların Doğu Türkistan'a getirip yerleştirmekte olan Çin'li göçmenler 28.764.716.000 m3 suyu kullana gelmektedir.

 

Memleketimizin su enerji rezervi "73. 554.000 KW civarındadır. 10.000 KW elektrik üretme kapasiteli istasyonlardan 185 adet kurmak mümkündür. Toplam elektrik enerji miktarı 13.585.000 KW dır.Her yıl 54.980.000.000. watt elektrik kullanıma sunulabilir .Şimdiki mevcut gücü ise 18.682.000. KW dir . Köy ve kasabalardaki elektrik miktarı 3.020.000.000 wattır. Elektrik dağıtım kapasitesi 806.085 KW olup, bunun % 89 u Çinli göçmenlerin kullanımına sunulmuş, geri kalan % 11 inden ise yerli Türk halkı istifade edebilmektedir. Kızıl Çin'in memleketimizdeki su kaynaklı enerjiden geliri 11.031.625.000 Amerikan doları olup ,bundan yerli Türk halkın hissesine düşen ancak % 4.8 kadardır.

 

Doğu Türkistan'ın şimdiki durumunda 169.000.000 hektar bozkır, 67.000.000 hektar işlenmiş,  52.000.000  hektar ekili araziyi zalim Çinliler sahiplenmektedir.

Çin'deki fert başına düşen ekilebilir arazi 1 hektar bile değildir. Fakat Doğu Türkistan'daki Çin'li göçmenlerinin fert başına düşen ekilebilir arazi miktarı 2.7 hektar civarındadır.

Doğu Türkistan’daki Türk halkın fert başına isabet eden ortalama toprak miktarı uygulamada 1.4 hektar kadardır .

Doğu Türkistan'daki beher emek sahibinin çalışarak ürettiği mahsul 1146 kğ (yıl¬lık) pamuk 8 5 kğ, mısır 118 kğ yaş meyve 202 kğ, bir hektar arazinin ürettiği değer 16.6  ABD. dolarıdır.

Türk halkının kişi başına ortalama isabet eden hububat miktarı 318 kg dır. Pamuk 18 kg, mısır 32 kg , yaş meyve 71 kg , küçük baş hayvan 2.4 tavuk et 21.3 kg olmaktadır. Süt miktarı 829 bin ton, deri 38.500.000 parça , balık 1.005.000 tona ulaşmış olup, bunların çok az bir miktarından yerli halk yararlanıyor.

 

Doğu Türkistan'ın 5.000.000 hektar ormanlık alanı mevcut olup, bunun tamamı kızıl Çin göçmenlerinin sahipliğinde ve kontrolü altındadır. Şimdiye kadar Çin zalimleri 56.000.000 m3 ağacı talan edip götürmüşlerdir. Ağaç materyallerinden elde ettikleri karları 6.201.000.000 ABD dolarına ulaşmıştır. Hatta bazı ormanlıklarımız Çinli göçmenler tarafından gelişi güzel kesilmiş olduğundan çıplak alanlara dönüşmüştür. Mesela: Dokuztara nahiyesinin (Kirsin Bulak) ormanlığı viran edilmiştir .

Doğu Türkistan’daki köy ve kasabalarda bulunan 261 bin otomobil ve traktörlerin % 8' i, 26 bin 402 sulama makinelerinin % 4 ' ü yerli halk ve dolayısıyla Uygur Türklerine aittir. Kızıl Çin'in memleketimizdeki ticaret-sanat kesiminden alınan yıllık umumi vergi oranı 12.421.000.000. ABD dolarına ulaşmıştır. Doğu Türkistan'a geri dönen genel oran % 11.6, besicilik kesi0000minden alınan genel vergi 3.056.085.000 ABD dolar olup, geri dönen hissesi % 9.3 tür. Bunların ancak % 2.3 ünden yerli Türk halkı istifade edebilmektedir.

 

Kızıl Çin Doğu Türkistan'ın sanatsal faaliyetleri için 21.875.035.000 ABD doları ayırmıştır. Teknolojik değişiklikler içinde 17.524.127.000 ABD doları sarf etmiştir. İmar için ayrılan 18.986.375.000 ABD doları inşaat sektörüne ayrılan meblağ 12.126.250.000 ABD doları, sanat faaliyetleri merkezlerinin yapımı için 24.941.250.000 ABD doları ayrılmıştır. Besiciliği teşvik için ayrılan meblağ 18.875.100.000 ABD dolarıdır. Bununla şimdiye kadar safi olarak ayda 13 trilyon 92 milyar 12 milyon 700 bin ABD doları gelir elde edilmiştir. Doğu Türkistan'daki Türk halkın, Teknoloji ve eğitim alanındaki faaliyetler için ayırdığı meblağ' 3.461.000.000. ABD doları olmasına karşın Doğu Türkistan'daki Çin'li göçmenlerin Teknoloji ve eğitim alanındaki faaliyetleri için 28 milyar ABD doları ayrılmıştır.

 

Hala zalim Kızıl Çin Doğu Türkistan halkının kanını emmeye devam etmektedir. Doğu Türkistan sanki sahipsiz kalmış uzak çöllerdeki "Altun Orda" nın talan edildiği gibi talan edilmektedir.

 

Doğu Türkistan, kızıl Çin'in bir yemliği, yüksek dereceli ve oldukça geniş bir beslenme kaynağıdır.

 

KAYNAKLAR:

Doğu Türkistan Yılnamesi : (Basım yılı 1985 mükerrer baskısı 1990) 

Doğu Türkistan tabii Kaynakları (Çın madencilik hakanlığı materyalleri 1990 yılı basımı) 

Doğu Türkistan Köy Sahipliği: (Dergi 1988 1.. 2.. 3. savılan. 1991 yılı 2 ve 4 savılan. 1992 yılı 1 ve 4 sayıları ) 

Doğu Türkistan Haber Gazetesi : (199(1 yılı Ocak I. Haziran I ye Aralık 1 sayıları. 1992 yılı Kasım 1 sayısı Ürümçi) 

Kuzeybatı Haber Gazetesi : (1989 yılı Ocak 5 sayısı. 19992 yılı Ekim 1 sayısı Şihen) 

Sıtma Kurumu : (Dergi 1991 yılı 3. sayısı Pekin) 

Çin Petrolleri : (Dergi 1983 yılı 3. sayısı. 

1989        yılı 3. sayısı. 1990 yılı 1. sayısı. 1991 yılı2. sayısı, Şihen)

 Doğu Türkistan Ormancılığı : (Dergi 1991 yılı 2. sayısı. 1992 yılı 4. sayısı Ürümçi)

  • 1214 defa okundu.