Prof.Dr.Turan Yazgan 
Türk Dünyası Araştırmalar
Vakfı Başkanı

Nisan ayında çok değişik faaliyetler gerçekleştirdik. Hepsi günlük siyasetin dışında, hepsi inançlarımız istikametinde, hepsi seviyeli ve yararlı. Bunlardan yalnız birisi günlük politikaya bağlı ama günlük politika endişesi taşımaksızın ve çeşitli kuruluşlarla birlikte gerçekleştirdiğimiz, basın toplantısı, yemekli sohbet toplantısı ve konferansta: Çin devlet başkanına Türkiye Cumhuriyeti'nin "nişan" vermesi dolayısıyla: Doğu Türkistan Meselesi
Doğu Türkistan, dünya Türklüğünün kanayan yarası!..
-Doğu Türkistan'da 30 milyonu aşkın Türk Atom denemelerine maruz bırakılarak sağlığını önemli ölçüde yitirmiştir. Analar önümüzdeki 50 yıl süreyle ve % 50 ihtimâlle sakat çocuk doğuracağını bilerek yaşamaya mahkûm edilmiştir. Kanserli ve kapanmayan yaralarıyla, el ve ayakları dönmüş insanların ızdırapları ömür boyu sürmekle bitmeyecek, elli yılın nesillerine de intikal edecektir.

-Çeşitli baskılarla kısırlaştırılan kız ve erkekler önemli bir yüzde tutmaktadır. Her tutuklanan, her hapishaneye düşen, her hasta haneye düşenin değişmez kaderi kısırlaştırmadır. Çinde, fazla doğuran kadın ve kocası derhal birlikte işsizliğe mahkûm edilmektedir.

-İnsanların her hangi bir şekilde gösterdiği bir toplu direniş, çok acımasız ve hukuk dışı cezalara yol açmakta, insanlar derhal idam edilmektedir.

-Halkın gelir seviyesi düşürülmekte, eğitim seviyesi düşürülmekte, her çeşit insan hakları kısıtlanmaktadır.
-Doğu Türkistan'a yerleştirilen Çinliler istedikleri gibi çoğalmakta ve Türkleri artık kendi öz vatanlarından azınlığa düşürmüş bulunmaktadırlar.

Türk'ün en eski vatanı elden gitmiştir.

Türk medeniyetinin beşiği ülke elden gitmiştir.

Matbaanın icat edildiği ülke elden gitmiştir.

İlk vakıfların kurulduğu ülke elde gitmiştir.

Yusuf Has Hacib'in doğum yeri olan ülke elden gitmiştir.

Kaşgarlı Mahmud'un doğum yeri olan ülke elden gitmiştir.

Osmanlı Devleti'nin adına son hutbe okunan ülke elden gitmiştir.

Kadın erkek eşitliğinin ilk sağlandığı ülke elden gitmiştir.

Batılılılar örtünürken, Türklerin giyindiği ülkesi elden gitmiştir.

Kısacası Türk'ü temsil eden neyimiz varsa hepsinin beşiğinin sallandığı ülkemiz Doğu Türkistan elden gitmiştir.

Bu ülkeyi işgal eden, işkencelerinin sadece bir kaçına işaret ettiğimiz Çin'in devlet başkanına hükümetimiz "Madalya" vermiştir.

1950'li yıllarda Cezayir'in bağımsızlığı Birleşmiş Milletlerden oylanırken, oy vermeyen TC'ni, yalnız Cezayirliler değil bütün Kuzey Afrika Ülkeleri unutmamıştır. Her fırsatta bu tutumumuz başımıza kakılmaktadır. Bildiğimize göre, 160 milyon dolarlık bir kredi için, krediyi verecek konsorsiyumun başında bulunan Fransa'ya verilen bir tavizdir bu!

Doğu Türkistan halkının ümidini sıfırlayan, Türk halkının arzularına tam ters, Türkiye'den ümidi olan her Türk topluluğunu derin derin düşündüren bu madalyanın karşılığı nedir?
İyi ki siyasetçi değiliz. İyi ki aklımız ermiyor!... Tanrı Türk'ü Korusun.

  • 704 defa okundu.