TÜRKİYE'TÜRK CUMHURİYETLERİ VE DOĞU TÜRKİSTAN
                                                                                                                      ERKİN ALPTEKİN
 
Atom denemelerini Doğu Türkistan'ın Lop Nor bölgesinde yapmaktadır. Doğu Türkistan Türklerinin şiddetle karşı koymalarına rağmen Çinliler. 1964 yılından bu yana Lop Nor' da 40 atom denemesi gerçekleştirdiler. Batı Türkistan’ı oluşturan 5 Cumhuriyet. Çinlilerin 7 Ekim 1994 tarihinde Lop Nor 'da gerçekletirdiğı son atom denemesini çok sert bir dille eleştirdiler.

Kazakistan in başkenti Almatı'da bulunan Nevada-Sem ey-Lop Nor Teşkilatının verdiği bilgilere göre. Lop Nor' da gerçekleştirilen atom denemeleri neticesinde etrafa yayılan radyoaktif maddeler Doğu Türkistan' da 2 10 bin insanın ölümüne yol açmıştır.

Halen Doğu Türkistan nüfusunun yüzde 10' u karaciğer, akciğer, cilt vs. gibi çeşitli kanser hastalıklarına yakalanmıştır. Sakal doğan çocukların haddi hesabı yoktur. Özellikle Tarım Havzasında yetiştirilen meyve sebze ve hayvanlardaki radyoaktif oranı tehlikeli boyutların üzerindedir.

En önemlisi. Doğu Türkistan' da bu ve buna benzer hastalıkları tedavi edecek doğru dürüst bir hasta hanenin bulunmamasıdır. Mevcut birkaç hastanede çalışan doktorların lamamı da Çinlidir. Bunlar, hasta haneye kaldırılan Türk hastalara gerekli ihtimamı göstermemektedirler. Gösterse de bir diğerinin dilini bilmediği için anlaş anlamaktadırlar. Bu nedenle Doğu Türkistan' da hasta haneye kaldırılan Türk hastaların yüzde 70 'i gerekli tedaviyi zamanında göremeden ölmektedirler.

Bir Doğu Türkistanlı Türk. 30 Mart 1994 tarihinde Kaş gar'da görüştüğü Washington Times gazetesinin muhabirine.Doğu Türkistan Türklerinin bugün içinde bulunduğu durumu şu sözlerle tarif ediyor: "Doğu Türkistan'a her gün 7 bin kadar Çinli geliyor. Ekonomik politika yalnız Çinlileri gözetliyor. Bütün işler Çinlilere veriliyor. Uygurlar ise işsiz. En modern evlerde onlar yaşıyorlar. Biz ise sokaklarda yatıp kalkıyoruz. Onlar tok. biz ise aç dolaşıyoruz. Biz perişan, onlar ise rahat bir havai sürüyorlar. Bizi ise Çince öğrenmeye zorluyorlar Durumumuz çok ümitsiz. Pek çok Uygur kendi milli geleneklerini unuttu. Şu anda kendi vatanımızda birer yabancıyız."

Barışçı yollarda hak arayan Doğu Türkistan Türkleri "devrim aleyhtarı" "bölücü" ve "halkın birliğini parçalamaya çalışan kötü niyetli unsurlar" gibi suçlarla itham edilerek hapsedilmekle, işkenceye tabi tutulmakta ve idam cezalarına çarptırılmaktadırlar.

Çinlilerin. Doğu Türkistan Türklerine karşı yürüttüğü bu insanlık dışı siyaset. Amnesty International, Asia Watch (Asyayı Gözetleme) . Society For Threa-tened Peoples (Yokolma Tehlikesi Altındaki Milletler Derneği) gibi uluslararası kuruluşlar ve Avustralya. İngiltere ve ABD Kongresi İnsan Hakları Komisyonları tarafından yayınlanan raporlarla da sabittir.

Doğu Türkistan Türkleri bugün ya sessizce eriyip tarih sahnesinden silinme veya top yekun ayaklanıp kahramanca ölme gibi bir tercih ile karşı karşıya bırakılmışlardır. ABD nin Wall Street Journal Gazetesi'nin 2 1 Ekim 1994 tarihli sayısında yayınlanan bir makalede de belirtildiği gibi . bu durum Doğu Türkistan'ı her an patlamaya hazır bir bomba durumuna getirmiştir. Bu eritme siyasetine karşı herhangi bir direnme göstermediği taktirde sessizce eriyip tarih sahnesinden silinecektir. Eğer kahramanca ölmeyi tercih edip top yekun bir ayaklanma düzenlerse, bu durum bir intihar olacaktır. Çünkü bütün dünyanın gözü imimde Pekin'de demokrasi yanlısı talebelerin üzerine tankları saldırmaktan çekinmeyen Çinliler. Doğu Türkistan Türklerini birer tavuk gibi boğazlayacaktır.

 

ABD'nin New York Times gazetesinin 14 Ağustos 1993 tarihli sayısında yer alan bir incelemeye göre. Doğu Türkistan patlak verecek bir top yekun ayaklanma Doğu Türkistan Türkleri gibi bağımsızlık için mücadele etmekte olan Tibet ve İç Moğolistan'a sirayet edebilecektir. Bugün Çin'de Çinli olmayan 100 milyona yakın etnik grup yaş anlaktadır. Çin'in Güneydoğu Asya eyaletlerinde yaşamakla olan bu etnik gruplar Vietnam. Laos. Kamboçya. Tayland ve Birmanya halklarıyla soydaştır. Bunlar da bağımsızlık peşindedir. Ayrıca. Tayvan. İngiliz sömürgesi Hong Kong ve Portekiz sömürgesi Makao'da yaşamakta olan milyonlarca Çinlilerle Kıta Çin'deki milyonlarca rejim aleyhtarı Çin'de insan haklarına saygılı demokratik bir sistem kurulması için mücadele vermekledirler.

 

Çin Komünist Partisinin. Çın Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) desteğiyle ayakla durduğunu belirten 6 Mayıs 1994 tarihli Reuter Haber Ajansı, bir zamanlar dünyanın en disiplinli ordusu olarak tanımlanan ÇHKO unda simde disiplinsizliklerin hüküm sürdüğünü ve bütün çabalara rağmen partinin orduyu tam anlamıyla kontrol allında tutamadığını ifade ediyor. Ekonomik Haftalık adlı Alman dergisinin 20 Mayıs 1994 tarihli sayısında yayınlanan bir makaleye göre. Kaydedilen ekonomik gelişmelere rağmen, aydınları, işçileri özellikle nüfusu 800 milyonu aşan Çin çiftçisi yönetiminden memnun değildir. Son 5 ay içinde Çin'de 600 izinsiz grev. 200 ayaklanma ve 200 bombalı saldırı olayı gerçekleştirildiğini belirten dergi, gittikçe zenginleşen eyaletlerin milli gelirini fakir eyaletlerle paylaşmak istememesi yüzünden ciddi husumetlerin doğduğunu kaydetmektedir.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organı Rinmin Ri-bao gazele s i 22 Mayıs 1994 tarihli sayısında yayınladığı geniş bir makalede, su anda  Çin'de hayatın tam anlamıyla felce uğradığını, orduda büyük bir disiplinsizliğin hüküm sürdüğünü ve eyaletlerdeki yönetimin tamamen kontrolden çıktığını belirterek, eğer merkezi hükümet gerekli önlemleri almazsa ülkenin büyük bir kargaşalığın içine sürüklenebileceğin! belirtmektedir. Pekin Bilimler Akademisi, geçen yıl Eylül ayında yayınladığı 86 sayfalık bir raporunda. Çin'in kudretli adamı olarak tanımlanan Deng Şiao-ping'in ölümünden sonra Çin'in ikinci bir Yugoslavya'ya dönüşebileceğini belirterek, Çin yönetimini ivedi olarak Çin'de ABD örneği bir federatif sistem kurmaya çağırıyor.

 

Çin'in önü alınamaz bir felakete sürüklenebileceğini göz önünde bulundura ülke Çin deki dışındaki Çin rejim aleyhtarları da Çin'de mutlak surette Bağımsız Devletler Birliği örneği bir sistemin kurulmasını talep etmeye başladılar. 3-4 Haziran 1989 tarihinde Pekin'de patak veren kanlı olaylardan sonra dış ülkelere sığınmak zorunda kalan bir grup Çinli bilim adamı, gelecekle kurulması öngörülen demokratik Çin devletinin anayasa taslağını kaleme aldılar Geçen ocak ayında ABD'nin San Francisco şehrinde kaleme alınan taslakla. Doğu Türkistan. Tibet ve İç Moğolistan'a , içişlerinde tamamen serbest olmak üzere "özerk devlet" statüsü tanılıyor. Bu. Şimdiye kadar söz konusu üç ülkeyi Çin'in "ayrılmaz Çin'in "ayrılmazbir parçası" olarak kabul edegelen Çinlilerin düşünme tarzında büyük bir aşama olarak görülüyor. 16 Ekim 1994 tarihinde NewYork'da düzenlenen "Doğu Türkistan. Tibet ve İç Moğolistan'da İnsan Haklan" konulu uluslararası konferansa kanlan Çin Komünist Partisi eski Genel Sekreteri Zhao Ziyang'ın baş danışmanı Prof. Yan Jıaçi'nın konuşmasında Doğu Türkistan'dan bahsederken "Şincang" yerine "Doğu" tabirini kullanması uzmanlar tarafından "tarihi bir olay" olarak değerlendiriliyor.

(Sürecek)

  • 1287 defa okundu.