DÜNYA UYGUR KURULTAYI
Erkin ALPTEKİN 
Dünya Uygur kurultay Başkanı
16-18 Nisan 2004 günleri arasında Münihte Doğu Türkistan Milli Kurultayı( DTMK) ile Dünya Uygur Gençler Kurultayının (DUGK) ortak toplantısı düzenlendi. Bu toplantıya 13 devletten 31 Doğu Türkistanlı delege katıldı. Toplantıya katılan delegeler, iki gün süren hummalı calışmalardan sonra, DTMK ile DUGK’nin birleşmesiyle Dünya Uygur Kurultayı (DUK) adında yeni bir teşkilat kurdu, sözkonusu teşkilatın tüzüğünü kabul etti ve yönetim kurulu üyelerini seçti.
Çin hükümeti, sözkonusu toplantıyı iptal ettirebilmek için Federal Almanya hükümetine son derece ağır baskılar uyguladı, Çin Başbakanının Almanya’ya yapmayı planladığı seyahatini iptal edeceğini ve iki ülke arasındaki geniş kapsamlı ticareti donduracağı tehdidinde bulundu. Buna rağmen Federal Almanya hükümeti ile Baviyere Mahalli hükümeti; Almanyanın insan haklarına saygılı demokratik bir ülke olduğunu, gerek DTMK ve gerekse DUGK’in Almanyada resmi faaliyet gösteren iki teşkilat olduğunu ve bu teşkilatlarin kanuni toplantılarının iptal edilemeyecegini belirterek, Çin hükümetinden gelen tehditlerine pabuç bırakmadı. Ayrıca, Çin ajanlarının muhtemel provakasiyonlarını önleyebilmek için, üçgün boyunca toplantı salonu ile çevresini güvenlik altına aldı.
Bilvesile, Çin baskısına boyun eğmeyerek, sözkonusu toplantının yapılabilmesine olanak hazırlayan Federal Almanya hükümeti ile Baviyere Mahalli hükümetlerine burada bütün Doğu Türkistanlılar namından şükranlarımı arz etmek isterim.
DUK’un kuruluş maksadı ise; Birleşmis Milletler Teşkilatının İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Helsinki Nihai Senedi ve AGIK gibi dünya barışını ve insanlığın mutluluğunu hedef alan belgelerin ruhuna uygun olarak; mazlum Doğu Türkistan’ın kurtuluşu, bağımsızlığı, halkının refah ve saadeti için dış ülkelerde faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve şahısların gayretlerini asıl hedefe müessir şekilde , koordineli olarak birlikte tevcihini sağlamaktan ibarettir. Bu nedenle DUK, Doğu Türkistan’da Çin yönetimi sona erinceye kadar Doğu Türkistan’i temsile yetkili yegane meşru milli teşkilattır.
Doğu Türkistan’daki olaylar, gelişmeler ve çevrede oluşan dengeler karşısında anavatanımızın ve milletimizin beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek , günün şartlarına ve gerçeklerine uygun stratejiler üretmek, bunun sonucu oluşan hareket tarzlarını birlikte koordine ve icra safhasına sokmaktır. Doğu Türkistan’ın meselelerini Birleşmis Milletler Teşkilatı başta olmak üzere, İslam Konferansı Teşkilatı, Dünya devletleri, uluslararası kuruluşlara götürmek, bunun için her türlü gayreti sarfetmek ve onların Doğu Türkistan’ın varlığına ilgisiz kalmamalarını sağlamaktır. Anavatanımızın, milletimizin bağımsızlığını temine çalışırken ; mücadele yöntemlerimiz yaşamakta olduğumuz ülkelerin huzur ve güvenliğini, yasalarını ihlal etmemesine itina göstermektir.
DUK, Doğu Türkistan davasını uluslararası platforma taşımak ve bu konuyu uluslararası bir mesele haline getirmek hususunda her türlü barışcı çareye başvuracak ve gercekleştirecektir. Bilgi ve haber teatisi için, anavatanı için çalışan dış ülkelerdeki tüm Doğu Türkistan kurum, kuruluş ve kişilerle , ayrıca, Doğu Türkistan davasına ilgi duyan yabancı kurum, kuruluş ve kişilerle sağlam ve güvenilir bir haberleşme sistemi kurup işletecek ve bu sistemin devamlılığını sağlayacaktır. Doğu Türkistan davasına hizmet verebilecek nitelikte milliyetçi ve inançlı kadrolar yetiştirme hususunu davamızın öncelikli sorunu olarak ele alacaktır
Bu vesile ile dış ülkelerde yaşayan bütün Doğu Türkistanlı kardeşlerimi, soydaşlarımı ve Doğu Türkistan dostlarını Dünya Uygur Kurultayı’na elinden gelen her türlü maddi ve manevi desteği vermeleri için davet ediyorum. Saygılarımla.

  • 872 defa okundu.