Dünya Demokrasi Hareketi
Enver Can 
Doğu Türkistan Milli Kurultayı
Başkanı
Demokrasi'yi Teşvik etmek için Dünya Hareketi'nin 3. Genel Kurulu
1-4 şubat 2004 Durban/Güney Afrika Cumhuriyeti
Doğu Türkistan Milli Kurultayı Başkanı Enver Can, Demokrasi'yi Teşvik etmek için Dünya Hareketi adlı uluslarası örgüt'ün 1-4 şubat tarihlerinde Güney Afrika'nın Hint Okyanusu kıyısındaki Durban kentinde düzenlenen 3. Genel Kurul toplantısına resmi davetli olarak katıldı.
"Barış, İstikrar ve Kalkınmak için Demokrasi'yi teşvik Edelim" sloganı altında açılan bu genel Kurul'a Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfindan da 3 kişilik bir delege grubu katılmıştır.
1999 şubat ayında Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlelen ilk kuruluş toplantısı ile varlığa gelen Demokrasiyi Teşvik etmek için Dünya Hareketi örgütünün 3. Genel Kuruluna 130 ülkeden toplam 600 üzerinde delege katılmıştır.
Bu uluslararası örgütün temel amaçları diktatörlük ve otoriter rejimlerle yönetilen ülkelerde faaliyet göstermekte olan ve demokrasiyi savunan sivil toplum örgütlerini desleklemek, demokrasinin gelişmekte olduğu ülkelerde bu gelişmeyi hızlandırmak ve demokrasi tam oturmuş ülkelerde ise reformasyona gidilmesini teşvik etmek için yardımda bulunmaktır.
Örgütün bu 3. genel kurulu kısa açış toplantısından sonra 3 gün boyunca seminerler, yuvarlak masa toplantıları ve açık oturumlar halinde devam etmiş ve toplam 40 tan fazla toplantı gerçekleşmiştir.
Katıldığı toplantılarda, 1949 yılında başlayan komünist Çin işgali ile Doğu Türkistan’ın dünyadan tamamen tecrit edildiği, dünya basınına kapalı tutulduğu, bu sayede de, Çin’in uyguladığı dünyanın en büyük soykırımını gizlediğini vurgulayan Doğu Türkistan Milli Kurultayı başkanı Enver Can, 11 eylül olaylarından sonra ülkeler arasında teröre karşı alınan ortak tavrı kendi lehinde, amacı dışında kullanan Çin’in insan hakları ihlallerine yeni bir kılıf bulduğunu söyledi. Uygur olduğunu söyleyen, müslüman kimliğini gizlemeyen, vatanına Doğu Türkistan diyen ve Çin’in baskı politikalarına karşı çıkan herkesi terörist olarak nitelendiren Çin yönetimi, bu sayede tüm Doğu Türkistan halkına yapılan baskılara bir yenisini eklemiştir. Sözde terörist suçlamaları ile komşu ülkeleri de etkileyen Çin, diğer ülkelerde yaşayan Doğu Türkistan’lılara da baskı uygulamaktadır. Çin Doğu Türkistan’lı teröristlerle mücadele bahanesi ile bölgeye güç kaydırılmaktadır.
Tüm dünyaya terörizm ile mücadele ettiği izlenimi vererek bunun altında, sadece insanca ve demrokratik bir yaşam isteyen Doğu Türkistan’lılara, tarihin en büyük baskı ve yıldırma politikasını uygulamaktadır. Özellikle her biri potansiyel suçlu olarak görülen uygur gençleri, her an hayati tehlike içindedirler. Her yıl yeni bir adla düzenlenen tutuklama kampayaları ile genç nesil toplanmakta, hapisanelerde işkence altında tutulmakta veya her ay gerçekleştirilen ve hiçbir hukuki dayanağı olmayan infazlarda idam edilmektedirler.
Çin’in son dönemlerde sahneye koyduğu soykırım yöntemleri üzerinde bilgi veren Enver Can, bugün 21. asırda Komünist Çin yönetiminin İslam medeniyetine ve dünya sivilizasyonuna büyük katkıda bulunan Doğu Türkistan halkına karşı uygulamakta olduğu "soykırım" politikasına dikkati çekti. Dünya çapında insan haklarını savunan ve demokrasi'ye inanan herkesi, eğer ivedi önlemler alınmazsa yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Doğu Türkistan halkına sahip çıkmaya ve Çin mezalimine DUR demeye çağırdı.

  • 1092 defa okundu.