IŞIĞA DOĞRU
Namık Kemal ZEYBEK 
Eski Kültür Bakanı
ÇİN'İN Türkiye'deki büyükelçisine kızanlar var. Haklıdırlar. Ben ise Sayın Büyükelçi'yi kutluyorum. Devletinin siyaseti için ardıcıl bir yöntemle sonuç alıcı çalışmalar yapıyor. 'Keşke' diyorum, 'Bizim büyükelçilerimiz de onun gibi çalışsalar.'
Bu işin bir yanı...
Öte yanında ise başka gerçekler var. Onları konuşmak da gerek...
Doğu Türkistan bugün için Çin'de bir bölge... Adına 'Sincan' deniliyor. Aslı, Çince 'yeni kazanılmış yer' demek... Demek, Çin de bu yerin yeni kazanıldığını biliyor. Dönem 18. Yüzyıl'ın ikinci yarısıdır.
Bilseler de bilmeseler de gerçekler böyle. Doğu Türkistan, Uygur Türkleri'nin kadimden beri yurdu, 'Kadim oldur ki evvelini bilen olmaya...'
Uygurlar ise tarihte en uygar Türk boylarından biri. Yerleşik hayata çok erken geçmiş ve bugün Çin'e mal edilen birçok yeniliğin bulucusu halk...
Türkiye'de medeniyet yerine üretilen 'uygarlık' sözünün aslı da 'uygurluk.'
İnsanoğlunun tarihini 'bugünkü tarih bilimi' en çok altı yedi bin yıl geriye götürüp Sümerler'le başlatıyor. Tarih, Sümer ile başlıyor ve Sümerler Türk...
Tarihi daha geriye götüren araştırmacılar var. Sözgelimi MU UYGARLI¦I adlı teze bakarsak, bugün yaşadığımız dünyada onikibin yıl önce hakim olan, dünyayı yöneten bir imparatorluk var. Adı: UYGUR İMPARATORLU¦U...
Tarihi şimdilik bir kenara bırakıp coğrafyaya bakalım. Doğu Türkistan 1.828.418 km2 genişliğinde bir vatan. Halkının çoğunluğu Uygur, Kazak, Kırgız Türkleri olup, başka Türk toplulukları da var. Müslüman Çinliler ve diğer Çinliler de...
Elçi haklı, Çin haksız
SayIn Çin Büyükelçisi ülkesinin siyasetini savunmakta haklıdır, görevini yapıyor. Ama ülkesi haklı değildir. Çin, Doğu Türkistan'a zorla girmiştir ve zora dayalı olarak orada kalıyor. Halbuki bu ülkeyi kendi kaderine bıraksa çok iyi bir dost ve müttefik kazanır. Önünde sonunda olacak olan da budur. Ama ne zaman?
Öte yandan Uygurların bir PKK'sı yoktur. Çin'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Doğu Türkistanlılar işlerinde güçlerinde medeni ve sakin insanlardır. PKK benzetmesinin hiçbir akli ve haklı gerekçesi yoktur.
İşin temeline inersek... Doğu Türkistan Türklüğü'nün Çinliliğe nisbetiyle, Türk-Kürt karşılaştırması yapmak çok tehlikeli olur. Kim için mi? Çin için tabii. O mantığa göre bakarsak, Çin milletinden 72 millet çıkar. Sözgelimi Kuzey Çinli ile Güney Çinli'nin birbirini anlama oranı sıfırdır. Yazı ile anlaşırlar. Çünkü, Çin yazı kültürüne dayalı bir millettir.
Ne yapalım Doğu Türkistan bağımsızlık savaşını mı başlatalım? Elbette kastımız o değil. Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını Çin'in kendisi verecek. Zamanı gelince...
Ama o zamana kadar Doğu Türkistanlılar'ın 'şükran günü' düzenlemesini de çok görmesin Sayın Büyükelçi... Tarihin en eski kültürlerinden birine sahip olan Çin'e ve de dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan bir ülkeye bu telaş yakışmıyor.
Öte yandan šükran Günü müdahalesiz yapılsaydı ne olurdu, şimdi neler oluyor. Ona da dikkat gerekir.
Bu bahiste söylenmesi gereken son söz ise gazeteniz HALKIN TERCÜMAN'ına... İki söz: İšTE GAZETE. Yani? Yani gazete böyle olur.

  • 769 defa okundu.