DOĞU TÜRKİSTAN DAVASI 9.TÜRK KURULTAYI'NDA

GÖKBAYRAK

Doğu Türkistan Milli kurultayı başkanı Enver Can Beyin konuşmacı olarak resmen davet edildiği 9. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk ve kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı 21–23 Aralık 2001 tarihleri arasında İstanbul da gerçekleştirildi.

Kurultayın 21 Aralık günü yapılan genel kurul oturumuna 1500 delege ve misafir katıldı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, K.K.T.C, ve Moğolistan yanında Altay, Başkurdistan, Balkarya, Çuvaşistan, Gagavuz Yeri, Karaçay, Kırım, Saha, Tataristan, Tuva Özerk Cumhuriyetleri ile Kumuk ve Nogay Türkleri, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, İran ve batı Trakya da yaşayan Türkler, Avrupa da ve ABD yaşayan Türkler ile Kuzey Irak Türkmenleri katılmışlardır.

Kurultaya ayrıca Doğu Türkistan Milli Kurultayı başkanı Enver Can, Doğu Türkistan Vakfı Müdürü Hamit Göktürk, vakıf mütevellisi Prof. Dr. S. Mahmut Kaşgarlı, Doğu Türkistan Göçmenler Derneğinden Seyit Tarancı, Dr. Ahmet Türköz, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi Kayseri yöneticilerinden Hayrullah Efendigil ve Seyit Tümtürk katılmışlardır.

Doğu Türkistan Milli Kurultayı Başkanı Enver Can Bey "Kurultay Uluslararası ilişkiler ve İletişim Komisyonu Başkanlığına" Doğu Türkistan hakkında bir rapor sunmuş ve Doğu Türkistan davasının kurultay sonuç bildirgesinde yer alması sağlanmıştır.

Kurultay etkinlikleri süresince toplantı salonu içerisine Gökbayrak da asılarak dalgalanmıştır. 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Dış Türklerden sorumlu devlet bakanı A. Haluk Çay beyefendilere Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri Hayrullah Efendigil ve Seyit Tümtürk tarafından Doğu Türkistan'ın son durumu hakkında bilgi verilmiş ulusal ve uluslara sı medya huzurunda kendilerine Gökbayrak ve Doğu Türkistan kıyafetlerinden (Doppa) hediye edilmiştir. Ayrıca 200 adet Gökbayrak dergimiz Doğu Türkistan'ın son durumunu anlatan çok sayıda broşürümüz dağıtılmış başta protokol olmak üzere davetli delege ve misafirlerin yakalarına Gökbayrak takılmıştır. Birinci ve ikinci günü üç adet ulusal televizyon kanalı ile mülakat yapılmış. BRT, TRT ve ULUSAL KANAL aracılığı ile milyonlarca izleyiciye bilgi aktarılmıştır. Ayrıca bir çok bakan, milletvekili ve delege ile yapılan ikili görüşmelerde Doğu Türkistan'ın son durumu hakkında bilgiler verilmiştir.

Yakın zaman önce Çin Devlet Başkanına Türkiye'de Devlet Liyakat Madalyası verilmesi Doğu Türkistan'da yaşayan soydaşlarımızın ümitlerini kırmak isteyen ve bu sahneleri Türkiye aleyhinde propaganda malzemesi yapan Çin Devletince defalarca kullanılmıştır.Fakat zaman göstermiştir ki ve Emperyalist Çin Devleti anlamalıdır ki Türkiye Devleti gerek devlet erkanı gerek milleti ile bir bütünlük içindedir.Doğu Türkistan davasına olan yakın ilgi alaka ve destekleri her zaman devam edecektir.Doğu Türkistanlı soydaşlarımız ümit var olsun Yüce Türk Milleti Doğu Türkistan'da yaşayan soydaşlarımızın acılarını ve ümitlerini paylaşmaktadır. Bu duygu ve düşünceler Kurultaya katılan her bir delege tarafınca adeta haykırılmıştır.

9. Kurultaya Doğu Türkistanlı temsilcilerimizin resmen davet edilmesi ve Kurultay Sonuç Bildirgesinde Doğu Türkistan'a yer verilmesi konuya gösterilen ehemmiyetin bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda Doğu Türkistan Milli Kurultayı Başkanı Enver Can Bey'in 9. Türk Devletleri ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı Uluslararası İlişkiler ve İletişim Komisyonu Başkanlığına sunmuş olduğu teklifin tam metni ve 9. Kurultay Sonuç Bildirgesinde yer alan Doğu Türkistanla ilgili 24. maddesi aşağıda verilmiştir.

 

DOĞU TÜRKİSTAN MİLLİ KURULTAYININ 9.TÜRK   DEVLETLERİ   VE   TOPLULUKLARI

DOSTLUK KARDEŞLİK VE İŞBİRLİĞİ KURULTAYI ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA SUNMUŞ OLDUĞU TALEPLER;

 

1.Doğu Türkistan Milli Kurultayı'nın Doğu Türkistan halkının, kendi kaderini kendilerinin belirleme (self-determinasyon) hakkı dahil, insan hak ve hukukunu savunan tek yetkili ve resmi sözcüsü olarak kabul edilmesi.

 

2.Türk Kurultaylarına Doğu Türkistan Milli Kurultayı'nın tavsiyesi ile Türkistan Cumhuriyetlerinde faaliyet göstermekte olan Uygur Kurum ve Kuruluşlarının ve Teşkilatlarının temsilcilerinin davet edilmeleri.

 

3.Doğu Türkistan Türklerinin Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye ve diğer Türkistan Cumhuriyetleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde bir köprü olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak, bu konuya gereken duyarlılığın gösterilmesinin taraflara tavsiye edilmesi. Tarafların Çin Halk Cumhuriyeti ile yapacakları ikili görüşmelerde Doğu Türkistan Türklerinin siyasal, kültürel, ekonomik ve diğer konulardaki sorunlarının gündeme getirilmelerinin önerilmesi.

 

4.Doğu Türkistan'daki durumu yerinde görmek ve tesbit etmek üzere Türkiye ve Türkistan Cumhuriyetleri parlamentolarından oluşacak ortak bir heyetin bu ülkeyi ziyaret etmesi için gerekli girişimlerde bulunulması.

 

5.Doğu Türkistan Türklerinin temel insan hak ve hukuku meselesinin Türkiye ve başta Türk Cumhuriyetleri Parlamentolarında özel olarak görüşülmesinin sağlanması, konuyla ilgili özel komisyonlar kurularak konuya gereken duyarlılığın gösterilmesi.

 

6.Kardeş Türkistan Cumhuriyetleri yönetimlerinin Doğu Türkistan Türklerinin temel insani hak ve hukukunun korunup geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara gerekli katkı ve yardımlarının temini için girişimlerde bulunulması.

 

7.Türkistan Cumhuriyetlerine siyasi nedenlerle iltica etmek zorunda kalan Doğu Türkistanlı mültecilere Evrensel İnsan Hakları Bildirisi ve Cenevre Antlaşması çerçevesinde sığınma hakkı verilmesi. Bu mültecilerin Çin'e iade edilmemelerinin sağlanması.

 

8.Doğu Türkistan Türklerinin temel hak, hukuklarının ve demokratik haklarının Çin Halk Cumhuriyeti işgal yönetimince çiğnenmekte olduğu gerçeğinin, Türkiye başta olmak üzere kardeş Türkistan Cumhuriyetlerince BM, AGİK, İslam Konferansı gibi uluslararası kuruluş ve teşkilatların çalışma gündemine getirilmesinin ilgili hükümetlere tavsiye edilmesi;

 

9. Türkiye'de ve diğer Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan Uygur Türklerininde varlığı dikkate alınarak Uygur Türkçesiyle Radyo-TV ve basılı yayınların yapılması ve mevcutlarının arttırılması için ilgili hükümetler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması.

 

10.Doğu Türkistan'ın ezeli, ebedi ve tarihi bir Türk toprağı olduğu, bu tarihi Türk yurdunun 1759 senesinde Çin Mançu İmparatorluğunca zorla işgal ve istila edilerek, Çin topraklarına ilhak edilmiş ve adının Çince (Sinkiang= yeni topraklar) olarak değiştirildiği gerçeğinin Türkiye de olduğu gibi Türkistan Cumhuriyetlerindeki okul kitaplarına tema olarak konulmasının tavsiye edilmesi.

11.Türkiye başta olmak üzere Türkistan Cumhuriyetlerinde yaşayan Doğu Türkistan Türklerinin ekonomik yönden kalkınmaları, sosyal ve kültürel değerlerinin korunup geliştirilmesi için özel projeler hazırlanmasının önerilmesi.

 

12.Çin Halk Cumhuriyeti yönetiminin insanlığa karşı ağır bir suç niteliği taşıyan Doğu Türkistan Türklerini tümüyle yok etmeyi amaçlayan icraatlarını tasvip ve büyük Çin şovenizmine dayalı tarihi tahrip ve inkâr eden ibdalarını kabul niteliğini taşıyan dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz hükümetince yayınlanan 23.12.1998 tarih ve 36 sayılı genelgesinin yürürlükten kaldırılması.

 

13.Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı Türkiye'deki akrabalarını ziyaret etmeleri ümit, manevi güç kaynağı ve Türklüğün merkezi olarak bildikleri Türkiye'yi görmek ve ziyaret edebilmeleri için vize kolaylığı sağlanması.

 

14.Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi kentinde Türkiye Başkonsolosluğu ve TİKA temsilciliğinin açılması.

15.Pekin Büyük Elçiliğimiz başta olmak üzere Türk Cumhuriyetlerindeki temsilciliklerimizin Doğu Türkistanlı soydaşlarımıza ilgi, yardım ve şevkat göstermeleri konusunda uyarılmaları, hususlarını arz ederim.

Saygılarımla,

Enver Can

DOĞU TÜRKİSTAN

MİLLİ KURULTAYI BAŞKANI

 

9. TÜRK DEVLET VE TOPLUILUKLARI DOSTLUK KARDEŞLİK VE İŞBİRLİĞİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİNDE DOĞU TÜRKİSTANLA İLGİLİ OLARAK YER ALAN 24.MADDENİN METNİ;

 

"Çin Devleti'nin Doğu Türkistan halkına insan hakları evrensel beyannamesine uygun şekilde davranması istenmiştir. Ayrıca değişik ülkelere sığınan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin Çin'e iade edilmemesi için gerekli girişimleri Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin yapması istenmiştir. Şu anda Almanya'da tutuklu bulunan Çin vatandaşı Doğu Türkistan Türklerinden Abdullah AYYUP'un Çin'e iadesinin önlenmesi için girişimlerin yapılması istenmiştir."

  • 1009 defa okundu.