Doğu Türkistan (Uyguristan) Milli Kongresi Basın Bildirgesi

 

Brüksel, 19 Ekim 2001. Başkan George W. Bush Şangay'da Çin ve diğer Asya Pasifik liderlerle görüştüğünde 18–19 Ekim'de Brüksel'de toplanan Doğu Türkistan Milli Kongresi dünya liderlerine Çin'in Doğu Türkistan'da yeni bir baskı dalgası oluşturmasına engel olmaları çağrısında bulundu.

Doğu Türkistan (ya da Çin'ce de yeni toprak anlamına gelen Sincan- Xinjiang ) Komünist orduların bu orta Asya ülkesini işgal ettiğini 1949 yılından bu yana Çin Komünist yönetimi altında bulunmaktadır. Uygur halkı ülkelerinin işgalini kabul etmemişlerdir ve Çin'in onların kültür, din ve milli kimliklerini yok etme girişimlerine direnmektedir.

11 Eylül'de Newyork ve Washingtonda vahşi saldırıları şiddetle kınarken Uygur Halkını temsilcileri dünya liderlerinden Çin'in Çin liberalizminin iddia ettiği gibi, terörizme karşı işbirliğini Doğu Türkistan halkı için yeni bir şiddet dalgası başlatması için bahane olarak kullanmasına izin verilmemesini istemektedir. Çin yetkilileri politik eylemciler üzerinde yeni bir saldırıda bulunacaklarının belirttikleri arasında Uygurları İslamcı fundamentalistler ve teröristler olarak etiketlemektedirler.

Doğu Türkistan Milli Kongresi Uygur halkının yasal temsilci organıdır. Delegeler üçüncü genel toplantı için Brüksel'e gittiler.

Milli sınırlar ötesi Radikal Partinin de (TRP) ev sahipliği ettiği 17 Ekim'de Avrupa Parlamentosunda yapılan konferansta Uygur delegeleri Doğu Türkistan'daki değişimin barışçıl ve demokratik vasıtalarla yapılması gerektiği konusundaki kanaatlerini yinelediler fakat insanlarının içinde bulunduğu kötü durumun göz ardı edilmesinin bölgedeki gerilim ve şiddeti artıracağı uyarsında bulundular. Avrupa Parlamentosunda üyelerinin yanı sıra sayısız bilim adamlarının da katıldığı konferans Avrupa Birliği ve diğer hükümetlere şelf determinasyon haklarını da isteyerek, Uygur halkının insan haklarının ihlali sona erdirmek için Çin'i Uygur temsilcileriyle siyasi görüşmelere girmesine ikna etmeleri çağrısında bulundu.

 

Ekler: Dünya Liderlerine çağrı

Doğu Türkistan'daki durumla ilgili konferansta alınan kararlar

Daha fazla bilgi : 3. Genel Toplantı

Brüksel, 18–19 Ekim 2001

Konu:   Çin Sincan grubunun Avrupa Parlamentosunda zirvesine karşı çıkıyor

Resmi Çin haber Ajansı Xinhuan'ın İngilizce haberinin metni:

 

Beijing 19 Ekim : Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Sun Yuxi Avrupa Parlamentosunun Doğu Türkistanlı eylemcilere kendi parlamento binasında seminer düzenlemelerine izin vermeleri ile ilgili hoşnutsuzluğunu ve kızgınlığını ifade etti.

Sun Avrupa Parlamentosunu 17 Ekimde Avrupa Parlamentosu binasında Doğu Türkistan Milli kongresinin yapılmasına izin vermesi ile ilgili yorumları sorulunca bildiride bulundu.

Sun Avrupa Parlamentosunun Çin'in mütekerrir itirazlarını dikkate almayarak Doğu Türkistanlı eylemcilerin kendi binasında seminer yapmaya izin verdiğini ve Çin karşıtı eylemlere yer sağlamış olduğunu belirtti.

Sun amacı Çin'i bölmek olan terörist bir güç olan Doğu Türkistan'ın (ET) Uluslar arası terörist kuruluşlarla yakın işbirliği Çin'de ve komşu ülkelerde büyük kayıplara yol açan pek çok korkunç terörist saldırıda bulunduğunu söyledi.

Sun Uluslar arası cemiyetin terörizme karşı işbirliğini güçlendirirken Doğu Türkistan'ın (ET) etnik azınlıkların haklarını koruma, demokrasi ve insan hakları adı altında Çin'i bölmeyi hedefleyen eylemelere devam ettiğini belirtti.

Sun: Doğu Türkistan (ET) görüntüsü nasıl olursa olsun terörist yapısını (doğasını) değiştirmediğini ve yaptığı seminerin maskaralıktan başka bir şey olmadığını söyledi.

Sun Avrupa Parlamentosunun Uluslar arası cemiyetin terörizme karşı işbirliğini güçlendirirken çağdaş Uluslar arası eğilime muhalif hareket eden terörist bir kuruluşa mekan sağlamakla ısrar ettiğini belirtti.

Sözcü Sun ayrıca bu hareketin Avrupa Parlamentosunun Çin halkının kalbindeki imajının ciddi bir şekilde zarar vereceğini Çin halkının duygularını inciteceğini ve Çin-Avrupa ilişkilerinin gelişimine zarar vereceğini belirtti.

Çin tarafı Avrupa Parlamentosunun terörizme karşı uluslar arası işbirliği ruhunu somut bir şekilde takip edeceğini, Çin-Avrupa ilişkilerinin korunması konusunu göz önüne alınacağını ve Çin-Avrupa ilişkilerinin sağlam ve pürüzsüz şekilde gelişimini kolaylaştırmak için Avrupa Birliğinde Doğu Türkistan (ET) eylemlerini durdurmak için etkin tedbirler alacağını ümit etmektedir.

 

Kaynak: Xinhua Haber Ajansı, Beijing, İngilizce

  • 758 defa okundu.