Op. Dr. Seyfi ŞAHİN
19. Dönem Kayseri Milletvekili

Türkiye AB nin kuyruğunda boş ve zararlı umutlarla gaz tenekesi gibi yuvarlana dursun, Türk Cumhuriyetleri üzerinde hesabı ve gelecek için yatırımları olan Çin; yeni oluşumlar ve milletlerarası güç dengeleri hesabı peşindedir. Küreselleşme avutmaları ve beyin yıkamaları ile Türkiye'yi uyuşturan ABD, Dünya bankası ve IMF oyunlarıyla bizi aşırı hasta durumuna soktu. Şimdi gırtlağımıza oturmuş, durmadan bizim milli kuruluşlarımızı ve can damarımız olan varlıklarımızı ele geçirmeye çalışıyor. Türkiye henüz kendine gelecek durumda değil. ÇİN'in başarısı Kadim Türk Yurdu Uluğ Türkistanın bitmez tükenmez yer altı ve yer üstü kaynaklarından menfaatlenmeye çalışan Çin'e, bu nimetleri kaptırmamaya çalışan Rusya federasyonu, Kırgızistan, Özbekistan da sonradan Shanghay grubuna katıldı. Şu anda Çin, Rusya Federasyonu , Kazakistan, Tacikistan bir blok teşkil ettiler. Bu grubun, önce birliği masum bir istekle başladı. 

Bu ülkeler kendi aralarında terörizme karşı işbirliği yapacaklardı. Bu karar alındı ve uygulamaya kondu. Tabiiki bu kararın alınması Çin'in teklifiydi. Çünkü gaye ,Doğu Türkistanda meydana gelen milli uyanış hareketlerinin komşu Türk Cumhuriyetlerinde barınıp beslenmesini, Batı Türkistandaki Uygur Türklerinin Doğu Türkistana maddi ve manevi yardımda bulunmasını engellemekti. Çin bu hareketle Kırgızistan'da bir çok Uygur Türkünün tutuklanmasına ve idama varan cezaların verilmesine sebep oldu. Bu hareket aynı zamanda Tacikistan'da faaliyet gösteren Iran kaynaklı islami hareketleri de engellemekti. Bu hareketlerin başarıya ulaşması Çin ve Rusya'yı sevindirdi. Öyle anlaşılıyor ki bundan sonra Orta Asya'da milli ve manevi değerlerin inkişaf etmesi artık Çin'in hatırı için baskı altına alınacak ve terörist muamelesi görecektir. Bütün bu görüşler doğrultusunda Türkiye demokratik ülke olmakla bu terörün kaynağı varsayılarak, Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasına fitne sokulacak ve Orta Asya'nın gücü dolaylı yönden Çin'in kontrolüne girecektir. 

İKİNCİ ADIM Shanghay Grubunun ikinci ve önemli adımı ekonomik işbirliğidir ki, hammadde kıtlığı çeken Çin sanayinin temel maddeleri Türk Cumhuriyetlerinden temin edilecektir. Önemli enerji kaynaklarından petrolün ve sanayinin temeli olan plastik maddelerin kaynağı, doğal gazın ve diğer stratejik maddelerin kaynağı da gene Orta Asya'dır. Pamuk ve diğer sanayi hammaddeleri açısındanda Allah Orta Asya'ya cömert davranmış'tır. Meyve, sebze ve diğer gıda maddeleri Çin ve Rusya'nın da temel ihtiyaç maddeleri'dir. Harıl harıl madde üreten ve gittikçe büyüyen Çin canavarının gıdası Orta Asya olunca artık Çin'in önüne kimse geçemez. Bu teşkilatlanma aynı zamanda şüphesizki siyasi bir hüviyet'e de bürünecektir. Küreselleşmeye alternatif olacaktır. Bu çok önemli bir gelişmedir. Tamamen Türk Coğrafyası üstünde oynanan bir senaryodur. Bunun bedelini Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetleri çok ağır ödeyebilir.

TÜRKİYE BUNUN NERESİNDE:
Türkiye Shanghay beşlisi olarak ortaya çıkan bu gruba karşı yeni politikalar geliştirmeli ve Türk Cumhuriyetleri ile ilgilenmelidir. Henüz daha fırsatlarda kaçmış değildir. Türk Cumhuriyetlerinin iradeside Türkiye'den yanadır. (Özbekistan hariç). Ancak Türk Hariciyesinin bu kadar karışık bir problemi çözecek kudreti yoktur. Çünkü onların yönü Türkiye'yi soyup soğana çeviren, kapısında azarlayıp aşağılayan, Ermenilere PKK'ya ve bütün Türk düşmanlarına yardım eden Batılılardan yanadır. Büyük Türkiye'yi küçük beyinlerin idare ettiği kanaati gittikçe yaygınlaşmaktadır. Eğer değilse. Türkiye Orta Asya'ya yönelmelidir. Kendi nimetlerimizi kullanmak için.

  • 777 defa okundu.