"Çin Komünist Rejimi İşgali altında elli yıldan sonra Doğu Türkistan'da Durum" üzerine konferans Avrupa Parlamentosu Başkanına Açık Mektup

Brüksel, 10 ekim 2001 yetkili konsolosluk görevlilerin "mkit ostat" (yani sakınca yoktur) şeklindeki beyanlarına rağmen, Avrupa Parlamentosu içindeki gizli güçler Transvasyonal Radikal Parti, Avrupa Parlementosunun Radikal üyeleri ve Doğu Türkistan Milli Kongresi tarafından organize edilen ve 17 Ekim için planlanan "Çin Komünist Rejimi altında yarım yüzyıllık işgalden sonra Doğu Türkistan'da durum" isimli konferansı sabote etmeye devam etmektedir. Asılsız iddialara ve tartışmalara son vermek amacıyla Transvasyonal (milli sınırlar ötesi) Radikal Parti sekreteri ve Avrupa Parlementosu üyesi Olivier Dupuis, aşağıdaki açık mektubu Avrupa Parlementosu Başkanı Mrs. Nicole Fontaine'e göndermiştir.

Avrupa Parlementosu Başkanı
Bayan  Nicole  Fontaine'in  Dikkatine!
Brüksel, 9 Ekim 2001

Sayın Başkan,
Avrupa Parlementosu tarafından gelecek hafta parlemento da yapacağımız "Çin Komünist Rejimi işgali altında yarım yüzyıldan sonra Doğu Türkistan'da Durum" la ilgili konferansımızla alakalı olarak güvenlik endişeleriniz ortaya çıktığı konusunda bilgilendirildim.

Bu noktada dikkatinizi şuraya çekmek isterim ki, bu konferansın organizasyonu için aylardır çalışmaktayız ve vize alma işlemlerini Ağustos'ta başlattık. 11 Eylüldeki korkunç saldırılardan sonra Belçika yetkilileri haklı bir mazeretle davet edilen kişilerin kimlikleri ile ilgili daha geniş araştırma yaptılar ve onların "nikil destatını" (sakınca yoktur) 27 Eylül'de bize verdiler.

Avrupa Parlementosunun iç güvenliği ile ilgili olarak, şu ana kadar bana parlemento güvenlik güçlerinin sorumlu oldukları görevleri yapacak kapasite de olmadıklarına dair bir bulgu sunulmamıştır. Özellikle de parlementonun güvenliğini artırmak için alınan yeni önlemlerin başlatılmasından sonra.
Takdir edeceğiniz gibi konferansın yapılmasına birkaç gün kala iptal edilmesi pekçok katılımcı için finansal problemleri de içeren pek çok soruna sebep olacaktır.

Sanırım ki konferansın güvenlik endişesi gibi asılsız zeminlerle iptal edilmesinin müslüman dünyaya olumlu mesajlar vermeyeceği düşüncesinde sizde bana katılırsınız. Bu durum daha da anlaşılmaz ve zamansız olabilecektir. Çünkü demokratik dünya ile demokratik olmayan, otoriter ve totaliter dünyalar arasında bir medeniyetler çatışması olduğunu unutan bazı meslektaşlarımızın son olayları İslam ve Hristiyan dünyası arasında medeniyetler çatışması çerçevesinde görülmesi girişimine karşı çıktıkları ateşli tartışmaların yaşandığı genel kurul toplantıları olmuştur.

Sayın Başkan bu seçici unutkanlık mekanizması bu olayda da iş başındadır. Parlemento, konsey ve komisyonun güzide üyelerinin gayri resmi olarak belirttikleri gibi Çin Halk Cumhuriyeti Elçiliği (ki bu ülke pek de demokratik temayülleri ile bilinmez) perlementomuzda kendilerini sürekli olarak hakir bir tarzda hizmete adamış ikinci derecedeki hainlerin yardımıyla haftalardır, Tibette olan kadar ciddi ama onun kadar çok bilinmeye bir işgal, aşağılanma ve yoketme politikasına ışık tutmayı amaçlayan bir konferansı sabote etmeye çalışmaktadır.

Sayın Başkan; parlementomuzun terörist bir devletin terörist olarak nitelendirdikleri kişileri bu şekilde kabul ederek Çin Halk Cumhuriyeti'nin isteğine boyun eğmek niyetinde olmadığını, birliğin konsey üyelerinin ve Avrupa demokrasilerinin kararlarını göz ardı etmeyeceğini ve dünyanın öldürülen ve unutulan insanlarının sesi olma rolünü terketmeyeceğini sizin aracılığınızla belirtmesi ümidiyle lütfen saygılarımı kabul edin.

Olivier Dupuis
Tel: 02-284 71 98
Fax: 02-284 91 98
e-mail:odupuis@europai.eu.int 

  • 711 defa okundu.