BELGE No: 9>2

(Uygurca'dan Tercüme)

 

KAŞGAR ŞEHRİ

DOĞUMU YASAKLAMA TAAHHÜTNAMESİ

                                                                   1995

 

Programlı çocuk sahibi olmak, devletimizin temel politikasıdır. Bu politikanın genel olarak uygulanması ve titizlikle gerçekleştirilmesi, şehrimizin nüfusunun çoğalmasını iktisadi ve sosyal gelişmeye göre ayarlamak, milletin kültürel ve sosyal seviyesini yükseltmek içindir.

 

1--Taraflar arası Yükümlülüğü

"A" Taraf : Yarbağ Koça Yönetimi

 

Partinin planlı doğum politikasını halka duyurur ve onların bu siyasete kalbi olarak inanmalarını temin eder. Bu politikaya uygun hareket edenleri takdir ve ödüllendirir. Hamilelikten korunmayan ve tedbir kullanmayan ve kontenjan harici hamile kalan "A" taraf, derhal zamanında olaya el koyar. Bir hafta içinde "B" tarafa kesin olarak cevap verir ve derhal gerekli tedbirleri alır ve aldırır.

Ayrıca özerk Bölge Halk Hükümeti'nin 92'21 sayılı "Kontrollü-planlı doğum" tedbirleri ve belirtilen talimatlar sert şekilde icra edilecektir.

 

"B" Taraf : Evlenen, doğum yaşındaki kadın Anahanım İbrahim

 

"A" tarafın hamilelikten korunma ve doğumun yasaklanması hakkındaki önderliğini nezaret ve kontrolünü takdir, ödül ve cezasını kabul eder. Planlı doğum kontenjanına harfiyen uyar. Hamilelikten korunma ve doğuma tehdit koyma çarelerine harfiyen uyar. Hamilelikten korunmak için kullanılacak her türlü sıhhi tedbirleri şimdiden kabul eder. Hamile olmadan önce mutlaka karne-belge almak zorundadır. Program dışı hamile olduğu takdirde derhal "A" tarafa haber verecek, gerekli tedbirleri kullanılacaktır. Buna riayet etmediği takdirde sonuçtan kendisi sorumlu olacaktır.

 

"B" taraf aşağıdaki tedbirlerin birini seçmekle yükümlüdür.

 

1.- Boğma Operasyonu 2.- Yüksük takmak 3.- İlaç kullanma 4.- Dışarıdan kullanılacak ilaç   5- Önleyici iğne yaptırma   6.-Gandon (Prezervatif) Kullanma

 

2 - Takdir ve Ceza

 

Sınırlı doğum anlaşmasına harfiyen uyan yeni evli kadın, dul sonunda takdir edilir ve mükâfatlandırılır. 3 yıl üst üste hamile kalmayan aile "şerefli aile" unvanı ile ödüllendirilir.

1.- Anlaşmaya aykırı hamile kalan ve kürtajı kabul etmeyen aile (erkek ve kadın) kürtajı kabul edene kadar her ay 10 yuen'den toplam 20 yuen ceza alınır. Bu ceza kürtaj olmayı kabul edene kadar uygulanır. Kürtajı kabul ettiğinde ceza olarak alınan bu para kendisine iade edilir. 2.-Hiçbir önleyici tedbir almayan, hamile kalan, kürtaj olmayı kabul etmeyen aileden (erkek ve kadın) her ay 50'şer yuen ceza alınır. Kürtajı kabul ettikten sonra kesilen ceza iade edilir. Ancak; kürtaj masrafı kendisinden alınır.

3.-Anlaşmaya aykırı hamile kalan aileden 50'şer yuen aylık ceza alınır ve doğum masrafı kendisinden tahsil edilir. Ayrıca, ilgili kanuna göre ağır şekilde cezalandırılır.

 

Tarafların İmzası

 "A" Kaşgar Kumdervaza Halk Komitesi

 "B" Anahanım 10.03.1995

B-1 / 3 (59)

  • 1215 defa okundu.