Enver Can
Doğu Türkistan 
Milli Kurultay Başkanı

Güzelim ana yurdumuz Doğu Türkistan'da Komünist Çin Yönetimi'nin milletimiz üzerindeki zulmü gün geçtikçe artarken, Pekin Yönetimi halkımıza karşı adeta "jenosit' politikası uygularken, oradaki Müslüman Türk Milleti Çin'in asimilasyon politikası karşısında dünya haritasından silinmemek için ölüm kalım mücadelesi verirken, ana rahmindeki çocuklar öldürülerek, analar kısırlaştırılırken, bu haksızlıklara dayanamadan hakkını arayan binlerce gençlerimiz kurşuna dizilirken ve hapishanelerde insanlık dışı usûllerle işkenceye tabi tutulurken-bu masum insanların sesini hür dünya'ya anlatacak, uluslararası alanda onların hakkını savunacak ve aziz gençliğimize ışık tutacak bir resmi kuruluşun varlığa gelmesi çoktan kaçınılmaz olmuştur.

Binaenaleyh diaspora'daki büyüklerimiz 1992 yılı Aralık ayında İstanbul'da ilk Doğu Türkistan Milli Kongresini toplayarak, Doğu Türkistan davası dünya'da nasıl temsil edilmesi gerektiğini ve bağımsızlık mücadelesi vermekte olan halkımıza nasıl ışık tutulması gibi önemli mevzuları görüşerek, bu önemli konularda kararlar almışlardı. Bu kongreden sonra, söz konusu kararları hayata geçirecek uluslararası bir resmi örgüt kurularak hemen işe başlaması mümkün olmamış ise de böyle bir yüksek kuruluş'un kurulması yönünde Türkiye’miz başta olmak üzere, çeşitli ülkelerde çalışmalar yapılmış ve nihayette, Doğu Türkistan Milli Merkezi'nin kurulduğu 1998 yılı Aralık ayında ilan edilmiştir. Bu Milli Merkezin kurucuları bu Merkez'in bir yıl içinde bir Milli Kongre toplayarak resmileştirilmesi kararlaştırılmıştır.
Nitekim, Avrupa Doğu Türkistan Birliğinin teşebbüsü, Milli Merkez Yöneticileri'nin muvafakati ve Almanya'daki 3 derneğimizin birlikte ev sahipliği yapmasıyla, ikinci Doğu Türkistan Milli Kongresi 12-15 Ekim 1999 tarihinde Almanya'nın Münih Kenti'nde başarılı olarak açılmıştır. Üç gün devam eden görüşmeler neticesinde dünyanın 11 ülkesinden Kurultay'a gelen delegeler, 1998 yılı Aralık ayında İstanbul'da kurulan Doğu Türkistan Milli Merkezi'nin ismini Doğu Türkistan Milli Kurultayı olarak değiştirmeye karar vermiş, Doğu Türkistan Milli Kurultayı'nın tüzük taslakları tartışılarak yeni tüzüğü kabul etmiş ve Doğu Türkistan halkının diaspora'daki yegane yetkili merci'i olan bu kurultayın karargahını Almanya'nın Münih kenti olarak belirlemişlerdir. Böylelikle, Doğu Türkistan tarihinde yurt dışında ilk defa olarak, Doğu Türkistan halkına temsilen uluslararası bir resmi örgüt resmen kurulmuş oldu. Milli Kurultayımız, kısa bir zamanda Alman Dernekler Kanunu'na göre Almanya Mahkemesi tarafından tasdik edilerek resmiyet kazanmıştır. 

Kurultayımız kurulduğu tarihteki diaspora'daki 13 derneğin katılımıyla oluşmuştur, şu an Almanya, Avustralya, A.B.D., Belçika, Hollanda, Kanada, İsveç, İsviçre, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Rusya Suudi Arabistan Türkiye olmak üzere 18 demeğimiz Kurultay bünyesindedir. Şu ana kadar Kurultay bünyesine katılamayan birkaç derneğimizin de en kısa zamanda bu topluluğun içinde yerlerini alması için azami çalışmalarımız devam etmektedir. Doğu Türkistan Milli Kurultayı kurulduğundan bu yana geçen bir buçuk yıllık dönem içinde merkez yönetimi için yer kiralanmış, büroya bilgisayar, faks, telefon ve fotokopi makinesi gibi araç-gereçler alınmış. Arap - Uygur alfabesinde ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki yurttaşlarımızı göz önünde bulundurularak Kiril alfabesinde, iki haftada bir olmak üzere" İSTİKLAL" adlı gazete çıkarılmaktadır. (şu ana kadar 26 sayı çıkmıştır). "Doğu Türkistan Milli Kurultayı"adlı kitap basılarak dağıtımı yapılmıştır, Şubat 2001'den itibaren Kurultayın kendi internet sitesi açılmıştır, önümüzdeki Mayıs ayında İngilizce Dergimiz çıkacaktır. Çin komünist yönetimini protesto etmek amacıyla Çin elçiliği ve Konsolosluklarında 10'dan fazla yürüyüş düzenlenmiştir. Milli Kurultay yöneticileri ABD, Belçika, Estonya, Hollanda, İsveç, İsviçre, Kazakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'de olmak üzere Uluslar arası konferanslara katılarak Doğu Türkistan davasını daha geniş kitlelere anlatma imkânını bulmuştur. Geçen sene (2000 yılı) BMT İnsan Hakları Komisyonu'nun Cenevre'de tertiplenen yıllık toplantısına katılarak komisyona üye ülkeler delegelerinin dikkatini Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine çekmiştir. Çeşitli ülke yöneticilerine ve uluslararası örgütlere 100'den fazla mektup yollayarak Doğu Türkistan halkının üzerindeki zulmü dile getirmiş, konuya hassasiyet göstermelerini rica etmiştir. Doğu Türkistan Milli Kurultayı yöneticileri bu Ramazan ayında batı Avrupa ülkelerindeki 70'ten fazla camiye giderek Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlalleri ve Çinlilerin Müslüman Türk halkına yapmış olduğu asimile uygulamaları hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca Kurban Bayramı arifesinde de Avrupa’da yaşayan Müslümanların kurban adaklarının Doğu Türkistan ve komşu ülkelerdeki mağdur durumda bulunan kardeşlerimize ulaştırmada  aracı ve yardımcı olmuştur.
 

Aziz okuyucular!
Bu saydıklarımız elbette ki bizim yapabileceğimiz ve Doğu Türkistan halkını temsil eden uluslararası bir kuruluş olan Milli Kurultayın yapması gereken işlerin az bir kısmı sayılır. Bizler henüz işin başındayız. Daha yeni kurulmuş ve bütünleşme basamağındayız, ama şunu söylemek mümkün ki Doğu Türkistan Milli Kurultayının kurulması ile ve geçen bir buçuk sene zarfında bir çatı altında örgütsel olarak dünya çapında yapılan faaliyetlerle Doğu Türkistan davasını profesyonel olarak uluslararası alana taşıma konusunda önemli, yeni ve hayati adımlar atılmıştır. Yani Doğu Türkistan Milli Kurultayı sağlam temeller üzerine kurularak, Doğu Türkistan'da hak ve kutsal olan bu mücadelemiz, Gök bayrağımız, Doğu Türkistan semaların da hür dalgalanana kadar devam edecektir. İmanlı, yeni ve dinç kadrolarla, mazlum Doğu Türkistan halkına hakkıyla hizmet etmeyi, bize nasip kılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.

  • 737 defa okundu.