HİKMET I
                                                                              Hoca Ahmet Yesevi
 
Bismillah dep beyân eyley hikmet aytıp

Tâliblerge dürr ü gevher saçtım mena

Riyazetni kattığ tartıp kanlar yutup

Men defter-i sâni sözin açtım mena

 

Sözni aydım her kim bolsa didâr-taleb

Cânnı cânğa peyvend kılıp rengi avlap

Garib yetim fakîrlerni köngli sıylap

Köngli bütün halayıkdın kaçtım mena

 

Kayda körseng köngli smuk merhem bılğıl

Andağ mazlum yolda kalsa hemdem bolğıl

Rûz-ı mahşer dergahlığa mahrem bolğıl

Mâ u menlik halayıkdın kaçtım mena

 

Garib, fakir, yetimlemi Resul sordı

Uşal tüni mi'râc çıkıp dîdâr kördi

Kaytıp tüşüp fakir halin sordı

Gariblerni izin izlep tüştüm mena

 

Ümmet bolsang gariblerge tâbi bolğıl

Ayet hadis her kim aytsa sâmi bolğıl

Rızk u rûzi her ne berse kani bolğıl

Kani bolup şevk şarabın içtim mena

 

Medinege Resul banp boldı garib

Gariblikde mihnet tartıp boldı habîb

Gefâ tartıp Yaratkanğa boldı karib

Garib bolup ukbalardın aştım mena

 

Akil erseng gariblerni köngli avla

Mustafâ dek elni kezip yetim kavla

Dünya-perest nâ-cinslerdin boyun tavla

Boyun tavlap derya bolup taştım mena

 

İşık babını Mevlâm açkaç menge tekdi

Tufrak kılıp hâzır bol dep boynum eğdi

Bârân-sıfat melâmetni okı tegdi

Peykân alıp yürek bağrım testim mena.

 

 

Bismillah deyip beyan ederek hikmet söyleyip

Taleb edenlere inci, cevher saçtım ben işte.

Riyazeti sıkı çekip, kanlar yutup

"İkinci defter" sözlerini açtım ben işte.

 

Sözü söyledim, her kim olsa cemale talip

Canı cana bağlayıp, damarı ekleyip,

Garip, yetim, fakirlerin gönlünü okşayıp

Gönlü kırık olmayan kişilerden kaçtım ben işte.

Nerde görsen gönlü kırık, merhem ol

Öyle mazlum yolda kalsa, yoldaşı ol

Mahşer günü dergahına yakın ol

Ben-benlik güden kişilerden kaçtım ben işte.

 

Garip, fakir, yetimleri Rasul sordu

O gece Miraç'a çıkıp Hakk cemalini gördü

Geri gelip indiğinde fakirlerin halini sordu

Gariplerin izini arayıp indim ben işte.

 

Ümmet olsan, gariplere uyar ol

Ayet ve hadisi her kim dese, duyar ol

Rızık, nasip her ne verse, tok gözlü ol

Tok gözlü olup şevk şarabını içtim ben işte.

 

Medine'ye Rasul varıp oldu garip

Gariplikte sıkıntı çekip oldu sevgili

Cefa çekip Yaradan'a oldu yakın

Garip olup menzillerden geçtim ben işte.

 

Akıllı isen, gariplerin gönlünü avla

Mustafa gibi ili gezip yetim ara

Dünyaya tapan soysuzlardan yüzünü çevir

Yüz çevirerek derya olup taştım ben işte.

 

Aşk kapısını Mevlâm açınca bana değdi

Toprak eyleyip "Hazır*ol!" deyip boynumu eğdi

Yağmur gibi melâmetin oku değdi

Ok saplanıp yürek, bağrımı deştim ben işte.

  • 1067 defa okundu.