Bu yazıyı meşhur Uygur iş kadını Rabiye Kadir, oğlu Ablıkim Abdiriyim ve sekreteri Kahriman Abdukirim' in derhal ve şartsız olarak serbest bırakılması için yazıyorum. Bu üç kişi hiçbir suça iştirak etmediği gibi hiçbir zamanda tutuklanmamalıdır. Ayrıca hapishanede gördüğü işkence yüzünden bayan Kadir' in sağlık durumu oldukça kötü vaziyettedir. Davası üst yargıda devam etmektedir. Bu Çin hükümeti için onun serbest bırakılarak, yapmış olduğu hatayı düzeltmesi için bir fırsattır.
10 Mart 2000 tarihinde bir Urumçi alt mahkemesi Kadir' i devlet sırlarını yabancı kuruluşlara vermek iddası ile 8 yıl hapse mahkum etmiştir. Dünyaca meşhur bir insan hakları örgütü olan Uluslararası af örgütü (Amnesty International) Kadir'in devlet sırrı olarak tarif edilebilinecek herhangi bir bilgiyi kullanmış olduğunun bilinmediği gibi, her hangi bir siyasi karşıt harekete katılmış olduğunun da bilindiğini bildirmiştir. Çin otoriteleri 11 Ağustos 1999 tarihinde Kadir'i tutuklarından bu yana onun devlet sırlarını vermekten suçlu olduğunu gösterecek herhangi bir meşru delil temin etmemiştir. Delillerin büyük bir kısmının Kadir' in 1996 yılından bu yana ABD' de yaşayan Uygur asıllı eşi Sidik Rovzi'ye Doğu Türkistan bağımsızlık hareketleri hakkında mülakat ve makaleleri içeren gazeteleri postalama girişimi olduğunu bildirmişlerdir. Bununla birlikte, Kadir sadece kanuni olarak yayınlanmakta olan gazeteleri eşine yollamaya çalışmıştır. Bununda ötesinde ABD hükümeti yetkilileri Kadir' in denizötesi kuruluşlara devlet sırlarını vermekten suçlayacak delil görmediklerini tekrarlamışlardır.
2 Mayıs 2000 tarihinde ABD Senatosu, senatör William Roth' un desteklediği ve Rabiye Kadir, oğlu ve aynı suçla suçlanan sekreterinin derhal serbest bırakılmasını isteyen önergeyi kabul etti.
Uluslararası af örgütüne göre " öncelikle Rabiye Kadir tutuklanmamalıdır ". Herhangi bir suça katılmamıştır. O bir fikir mahkumudur. Uluslararası af örgütü, Rabiye Kadir' in gizli duruşmada kanuni olarak temsil edildiği sanmakla birlikte ailesinin hiç bir bireyine duruşmaya katılma izni verilmediği ve mahkemedeki dokuz kişiden, hiç birinin Uygur olmadığını bildirmiştir.
11 Ağustos 1999 tarihinde Rabiye Kadir' i tutukladıktan birkaç saat sonra, Çin yetkilileri Kadir' in oğlu Ablikim Abdiriyim ve sekreteri Kahriman Abdukirim' i herhangi bir suça katılmadıklarını gösterir delil veya doğrulama dayanmaksızın keyfi olarak tutuklamışlardır. 20 Kasım 1999 tarihinde Abduriyim ve Abdukirim herhangi bir suçlama veya duruşma yapmaksızın çalışma kampına gönderilmişlerdir. Sırayla 2 ve 3 yıla mahkum edildiler. Basın bültenlerine göre Abdiriyim "Uygur Ayrılıkçıların Destekleme " suçundan mahkum edildi. Uluslararası Af Örgütü Abduriyim' in tutukluluk süresinde tartaklandığı hususunda güvenilir haberler almıştır.
1998 yılında Çin Uluslararası sivil ve politik haklar antlaşmasını imzalamıştır ( ICCPR ). Kadir, oğlu ve sekreterine yapılan muamele bu anlaşmanın bir çok maddesinin ihlali anlamına gelmektedir. Çin hükümetinin anlaşmaya saygısını Kadir, oğlu ve sekreterini derhal ve şartsız olarak serbest bırakarak göstermesini istiyoruz.

  • 920 defa okundu.