İDİL - URAL TURKLERİ'NDEN ÇEÇENİNİSTAN A DESTEK
Tataristan, Çuvaşistan, Mari Cumhuriyeti, Mordva, Udmurtya ve Başkurdistan'dan oluşan İdil - Ural Türkleri adına yayınlanan bildiride Rusya yönetiminde bulunanlar, "Savaş Partisi" olarak nitelendirildi. Çeçen halkının bağımsızlık mücadelesine tam destek verildi ve özellikle Çuvaşistan doğumlu askerlerin, Çeçenler'e karşı savaşmaması istendi.

BÜYÜK TÜRKİSTAN KURULACAK
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Turan Yazgan, "Türk birliği deyince, anlayacağımız şeyi de iyi belirtmek lazım. Bizim bundan anladığımız şey dilde, fikirde, işde birliktir. Bayrak birliği değildir, vatan birliği değildir, devlet birliği değildir. Bunlara gerek de yoktur. Ama göz göre göre 34 milyon İran Türkü'nün Kuzey Azerbaycan'daki kardeşlerinden ayrı yaşaması demek değildir. Elbette onlar da birleşecektir. Elbette Doğu Türkistan'la Batı Türkistan birleşecektir. Eninde sonunda Büyük Türkistan orada kurulacaktır." dedi.

TÜRKSÜN DEDİLER SÜRDÜLER
İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar Kafkasları işgal ettiler. Kafkas haklan, ha Rusların işgali, ha Almanların işgali diye düşünmüşler, belki Almanlar çekilirler ve kendilerin de bağımsız olurlar diye akıllarından geçirmişlerdir. Bunun için de Kafkaslar'da bazı aydınların gözünde, ister istemez Almanlar "kurtarıcı" görülüyordu. Savaş Almanların yenilgisiyle sonuçlanınca Stalin, fırsatı kaçırmadı. Kırım'daki Müslüman toplulukları, Volga Almanlarını Asya'nın içlerine ve Sibirya'ya sürdü. Bunların hepsini de
Almanlarla işbirliği yapmakla suçladı. Ancak, onların Azerbaycanlı olarak gördükleri Ahıskalıları ise suçlayacak bir sebep bulunamıyordu.
Batılı  araştırmacılar,  bu hususta şu sonuca varmışlardı:
Stalin, Kuzey Doğu Anadolu'da bir harekât başlatmak ve bu bölgeleri işgal etmek istiyordu; onun için Türk sempatizanları bölgeden uzaklaştırılmalıydı. Türk tarihinin yüz karası Sevr antlaşmasnda, Kuzey Doğu Anadolumuz Ermenilere bırakılmıştı. Bunun uzantısı olarak Ahıska'da Ermenilerin olacaktı. Bu da Ahıska bölgesinin Türklerden arındırılmasını gerektiriyordu. Kısaca Stalin'in sürgün politikasında Ahıskalıların Türklüğünün rol oynadığı bütün araştırmacıların müttefik olduğu bir husustu.
Türkiye Gazetesinin Acılı Yurdun İnsanları yazı dizisinden dolayı sayın Arslan Tekin'e önce teşekkür ederiz. Arslan Bey'e Ukrayna'da Ahıskalı İslam Dayının söylemiş olduğu şu sözü biz de Gökbayrak olarak tekrarlayalım. "Geymeye keten yahşi, ölmeye veten yahşi"

SOYKIRIM YAPIYORLAR
Çeçenistan'm eski Devlet Başkanı, Devlet Koruma Komitesi Başkan Yardımcısı Zelimhan Yandarbayev, Kırım Türkleri önderi, Milli Meclis Başkanı ve Ukrayna Milletvekili, Mustafa Cemiloğlu ile İstanbul'da buluştu.
Yandarbayev "Kaidesiz bir savaş yürütülüyor. Rus uçakları, tankları tamame sivil halka yönelik saldırılar yapıyor. Halkımız yok edilmek isteniyor. Tam bir soykırım uygulanıyor. Savaş başladığı günden bu yana 50 binden fazla çocuk ve kadın öldürüldü.

Köyler bombalanıyor, sivil insanlar yok ediliyor. Ruslar ahlaksızca bir savaş yürütüyorlar" dedi.
Kırım önderi Mustafa Cemiloğlu da, Çeçenler'in haklı davalarının yanında olduklarını ifade ederek, "Gelişmeleri büyük bir dikkat ve endişe ile izlemekteyiz. Rusya Federasyonunun katliamları mutlaka durdurulmalıdır. Dualarımız ve kalplerimiz sizinle" dedi.

  • 1347 defa okundu.