Celalettin Batur

Dünyada kendileri millet olma şuuruna erememiş, fakat yaradılışın bir mecburiyeti olan 'Millet' kavramını ortadan kaldırıp yeryüzünün en iyi bölgelerinde kendilerine arslan payını çıkarabilmek maksadı ile akla hayale gelmeyecek en şeytanca planlarını yapan ve bugün özellikle de Türk milletinin üzerinde çirkin, çirkin olduğu kadar da acımasız ve insafsızca tasarlanmış senaryolarını sahneye koymaya çalışan bir takım şer odakları kuvvetli bir işbirliği içindedirler.

Doğudan batıya, Kuzeyden Güneye dünya coğrafyası üzerinde yaşayan 250-300 milyonluk Türk Dünyasının her ferdi düşmanlarının korkulu rüyası olan "Türk Birliği" ne doğru çağın bütün imkanlarını seferber ederek bu kutsal birlik zincirinin bir halkası olmaya matuf gayretlerini ortaya koymak mecburiyetindedir.

Son zamanlarda daha iyi anlaşılıyor ki Türk'ün Türk'ten Başka Dostu Yoktur. Dün Bosna Hersek'te yaşanan katliamlar, 1. ve 2. Çeçen-Rus Savaşı, Musul ve Kerkük'te haklarını savunamadığımız öz be öz kardeşlerimiz. 1949 yılından beri bütün dünyanın gözü önünde tamamen yok edilmeye çalışılan Doğu Türkistan'daki 35 milyon Müslüman Türk'ün durumu ve birçok vahşet sahnesi karşısında parmağını bile oynatmayan sözde din kardeşlerimiz Arap ülkeleri, öteden beri yardımlarına mazhar olmaya çalıştığımız Batı ülkeleri adeta üzerlerine ölü toprağı sepilmişçesine ortalarda görünmüyorlar. O halde geriye bir tek alternatif kalıyor yine Türk Milleti, Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun kendi yaralarını kendileri sarmaya çalışacaklar.Onun içinde yukarıda bahsettiğim gerçek manadaki "Türk Birliği"ni oluşturmak İsmail Gaspıralı'nın deyimi ile "Dilde Fikirde İşde Birlik" diyerek yola çıkmalı ve bu yolda var gücümüzle çalışmalıyız.

İşgale uğradığı yıllardan beri Doğu Türkistan adına birçok şeyler yazıldı, çizildi ve söylendi. Bu güne gelindiğinde nerede ise dünya gündeminde hiç yok denilecek bir noktada durmakta ve Doğu Türkistan kendi kaderi ile baş başa bırakılmaktadır. Bu durumun en önemli sebebi bir veya birkaç güçlü dünya ülkesinden doğrudan veya dolaylı olarak en ufak yardım ve destek görmemesi ve yıllarca "Oralar bizim ana yurdumuz, ata yurdumuzdur." diyenlerin analarını ve atalarını unutmuş olmaları, gözden çıkarmış olmalarıdır.

Bana göre Doğu Türkistan meselesi kabuğunu kırmalı ve kendi ırkından, kendi dininden ve kendi kültüründen olan ülkeler ile direk temasa geçmeli, dert ve sıkıntılarını onlarla paylaşmalıdırlar. Zira Doğu Türkistanlının derdinden yine kendi kökünden olanlar anlar. Dert ve sıkıntılar paylaşınca azalır.
Doğu Türkistan'ı, dünyadan ve özellikle de Türk Dünyasından tecrit ederek bir yerlere varılamaz. Eski Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlıklarını elde eden Türk Cumhuriyetleri ile Kuzey Sibirya'daki Türk toplulukları ile, Musul Kerkük, Bayır Bucak Türkleri, Iran Türkistan'ındaki Türkler ve Afganistan'daki Türkler velhasıl dünyanın neresinde Türk varsa onlarla tanışıp kaynaşmak, ortak noktalarda fikir alışverişinde bulunmalıyız. Çünkü, kendimizde olmayan yağda kavrulmanın sonucunda gelinen nokta bellidir, Yalnızlık...

Bizler, yani Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği olarak bunun çalışmalarına yıllar önce başladık. "Gökbayrak Dergisi "nde açtığımız "Türk Dünyasından" sayfalan ile dünyadaki bütün Türk topluluklarının meseleleriyle de olabildiğince hemhal olduk ve mümkün olduğu kadar Türk ve Dünya kamuoyunu da haberdar etmeye çalıştık. Yayınlarımızdan sonra çeşitli Türk topluluklarından kişi ve kuruluşlardan, telefon, faks ve mektup almaktayız. Dergimize yazılar gönderdiler, kendi yayın organlarında bizlere de yani Doğu Türkistan'a da yer verdiler. Doğu Türkistan daha geniş kitlelere "Türk Dünyası" sayfamızla ulaştı. Bu çizgimiz Doğu Türkistan'ın bütün samimi dostlarının devam ettirmesi gereken Gerçek Doğu Türkistan Severliktir. Aksi ise "Benim yavrum bina okur, döner döner yine okur." anlayışı olur ki bu arzu edilmeyen bir tutumdur. Doğu Türkistan davası artık kısır döngüden çıkartılmalıdır.

Çünkü, Doğu Türkistan'ın içi bomboş kuru vaat ve tesellilere değil, daha samimi ve candan dostlara ihtiyacı vardır.

  • 782 defa okundu.