Celalettin Batur

2 Mart 1999
AHISKA TÜRKLERİ EVLERİNE DÖNEBİLECEKLER
Gürcistan Cumhurbaşkanı Edvard Şevardnadze, 1944 yılında Güney Gürcistan'dan göç eden Ahıska Türkleri'nin, evlerine aşamalı olarak geri dönebileceklerini söyledi. Şevardnadze, NATO ile işbirliği ve ekonomik ilişkiler çerçevesinde Türkiye'nin Gürcistan için önem taşıdığını da kaydetti.

11 Mart 999
DENKTAŞTAN MARAŞ'A YEŞİL IŞIK
1974 Barış Harekatından sonra iskana kapalı durumdaki Maraş'ın açılması yeniden gündeme geldi. Son günlerde Gazimagosa'ya bağlı kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili basına yansıyan haberler, dün Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından doğrulandı. Denktaş, "Maraş'ta bu binaları açmak hakkımızdır. Bu, Maraş'ı yutmak, yemek değildir" dedi. diplomatik çevreler, KKTC'nin, Rum yönetiminin olumsuz tutumu ve Öcalan ile PKK'ya verdiği desteğe misilleme olarak Maraş kozunu oynayabileceğine dikkat çekiyor.

19 Mart 1999
KOSOVA TÜRKLERİN DE VATANI
Kosova'da sadece Sırplar ve Arnavutlar yok diyen Kosovalı Türkler'in Lideri Cemali Tunaligil,
Kosova barış görüşmelerini yakından izlemenin Kosovalı Türklerin en doğal hakları olduğunu kaydederek, 1974 Kosova anayasasına göre, sahip olunan geriye gidecek bir düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Kosova Türklerinin Lideri Cemali Tunaligil, Türklerin 600 yıldır Kosova'da yaşadığını belirterek, bu sorunun sadece Sırplar ve Arnavutlar arasında bir sorun görülmemesi gerektiğini söyledi. Avrupa Konseyi Parlamenterler meclisi (AKPM) Siyasi işler Komitesi toplantısında konuşan Kosova Türk Demokratik Birliği Partisi Genel Başkanı Tunaligil, Kosova Barış görüşmelerini yakından izlemenin Kosovalı Türklerin en doğal hakları olduğunu kaydederek, 1974 Kosova Anayasası'na göre sahip olunan haklardan geriye gidecek bir düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini ifade etti. Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nde bulunan Kosova, Volvodina, Sırbistan, Sancak ve Karadağ'daki siyasi parti temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Tunaligil, 1974 anayasasında Türk dilinin Kosova'nın üç resmi dilinden biri olduğunu ve buradaki Türk toplumuna Türk bayrağı sembolünü kullanma hakkının verildiğini hatırlattı.

Tunaligil, "Kosova'daki bütün halklara, sayılarına bakılmaksızın eşit haklar verilsin. Yargı organlarında etnik haklara saygı gösterilsin, Türk dilinde eğitim hakkı devam etsin" diye konuştu. Kosova'da 60 bin Türk yaşadığını kaydeden Tunaligil, burada Türkçe konuşanların sayısının ise 200 bin civarında olduğunu söyledi. "Sırp Vahşetinin arkasında; 1389 yılında Türkler'in kazandığı, 1. Kosova Savaşı yatıyor. Caniler o tarihi asla unutmuyor."

29 Mart 1999
2000 YILI "TÜRKÇE YILI" OLACAK
Türkçenin kirlenmesine karşı kamuoyu oluşturulmak amacıyla Türk harflerinin kabulünün 71. yıldönümü olan 1 Kasım 1999 tarihinden itibaren başlamak üzere "Türk Dili Haftası" düzenlenecek.

11 Nisan 1999
TÜRK'ÜN TÜRK'E ZULMÜ!
TBMM'nin 2.7.1992 tarihli 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye kabulü ve iskanına dair kanunun birinci maddesine uygun olarak ülkemize gelen AHISKA TÜRKLERİ 1993 yılından bu yana Türk vatandaşlığına kabullerini bekliyor. Vatandaş olamadıklarından iş bulamayan çocuklarını okutmakta zorluk çeken, üniversitelere giremeyen veya diplomalı oldukları halde mesleklerini yapamayan ve benzer çeşitli zorluklarla karşılaşan Ahıska Türkleri, şimdilerde anavatanlarında yabancı gibi yaşamanın ıstırabını çekiyor. "Vatandaş olarak kabul edilmek istiyoruz" diyor.
Ahıska Türklerinin temsilcisi İbrahim MİHRALI mektubunda, çektikleri bu acıları şöyle dile getiriyor: "Sıkıntılarımız vatandaşlığa kabulümüzle büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. Ancak, 1993 yılından beri bu yapılmıyor. 170 senedir Türkiye'den ayrı yaşayan taşıdıkları Türk kimliği ne deniyle Sovyetler Birliğinde 55 yıl sürgünde kalan ve insanlık dışı politikalara maruz kalan bizler, bugün de anavatanımızda mağdur durumdayız.
Bakanlar kurulu kararına göre soy tespiti yapıldıktan sonra oturma izni alan ailelere vatandaşlık hakkı verilmesini bekliyoruz. (İbrahim Mihralı izmir Ahıska Türkleri Temsilcisi)

13 Nisan 1999 OSMANLI'YI ANLAYALIM
Cihan İmparatorluğunun 700. kuruluş yılında Demirel'den anlamlı uyarı "Osmanlıyı anlayalım." dedi.
Osmanlı dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Demirel, atalarımızın bir zamanlar Balkanlar'da tesis ettiği barış ortamına dikkat çekti.
Demirel, bu gün tarihimizden alınacak çok dersler olduğunun altını çizdi. Osmanlı'nın, bünyesinde barındırdığı milletlerle "hoşgörü zemini" oluşturduğunu kaydetti.

  • 1070 defa okundu.