GÖKBAYRAK ARAŞTIRMA BİRİMİ
HANIMLAR KOMİSYONU
HAFTALIK DUVAR GAZETESİ

DİNİMİZDE İÇKİNİN YERİ
İçki (Hamr, Vinum)
Çeşitli bitkilerden yapılan ve belli bir miktar içildiği zaman sarhoşluk veren maddelere "içki" denir. İçkinin Yapıldığı Maddeler:
Peygamber Aleyhisselâm zamanında içki buğday, arpa, üzüm, hurma ve baldan yapılırdı. Nitekim Peygamber Aleyhisselâm: "Buğdaydan içki yapılır, üzümden içki yapılır, hurmadan içki yapılır, baldan içki yapılır. Fakat ben sarhoşluk veren bütün şeyleri sizlere yasak ediyorum" demiştir. Hz. Ömer (r.a.) de bir hutbesinde: "Ey Cemaat! Gerçekten içkinin haram kılınması Kur'ân ile sabittir. İçki beş şeyden yapılır. Üzümden, kuru hurmadan, baldan, buğdaydan ve arpadan. İçki (hamr) aklı örten şeydir." diyerek içkinin yapıldığı maddeleri ve içkinin aklı giderdiğini bildirmiştir.
İçki Bütün Kötülüklerin Anasıdır:

*İçkide sakınınız! Çünkü içki bütün kötülüklerin anasıdır.
*İçkiden sakınınız! Çünkü içki ile iman asla bir kimsede birleşmez, ancak biri diğerini kovmaya çalışır.
*İçkiden sakınınız! Çünkü içki bütün kötülüklerin anahtarıdır.
*İçkiden sakın! Çünkü içkinin ham maddesini veren ağaç, dal budak doğurduğu gibi içki suçu da başka suçlar doğurur. Buyrulmuştur.

Şule YAVUZ

DOĞU TÜRKİSTAN'DAN HİCRETİN NEDENLERİ
Komünist Çin Ordusu 20 Ekim 1949'da Urumçiye girmesi ile Doğu Türkistan Çin 'in işgali altına girdi. Doğu Tür-kistan'hların bütün direnişlerine rağmen iç savaş başlamıştı; Türkistanlı liderler, alimler vatanlarını terk etmek zorunda kaldı. Bu liderlerden Ahmet Can Kasımi, Abdulkadir Ab-bas delil Han, îshak Beğ, Al-mata 'ya geçtiler, ve kısa bir süre sonra davet edildikleri "Çin Halk Siyasi İstişare Konferansına katılmak için Pekin'e giderlerken 27 Ağustos 1949'da uçaklarının Mançuraya'da düşürülmesi sonucunda şehid edildiler.

İsa Yusuf Alptekin ve Mehmet Emin Buğra ise Tibet yolu ile Hintistan 'a hicret ettiler. Herşeye rağmen ülkede kalan "Liderler Komünist Çin" ordusuna karşı gerilla taktiği ile mücadele verdiler. Bu liderlerden Osman Batur ve Canım Han Şubat 1951 tarihinde yakalanmışlar ve ağır işkencelere maruz bırakılarak Nisan 1951 ayında idam edilmiştir. Çin ordusuna karşı direnen lider Yolbars Han ise vatanını terk etmiştir.
 
1950 yılında Doğu Türkistan'da "Çinli Göçmen Getirilmesi" adı altında konulan yürürlüğe dayanarak her yıl Doğu Türkistan'a Çinli göçmen getirilmeye başlamıştı. Bu göçmenlerin toprak sahibi yapılması ve Doğu Türkistan'ın gerçek sahipleri Müslüman Türk halkın ekonomik olarak kalkınmasını engellemek için 1952-1953 tarihlerinde "Toprak Reform Hareketi" başlamıştır. Toprak reformu başlaması ile halk mahkemeleri kurularak toprak sahiplerini ellerinden haksızca alınmıştır.

Bu toprakların verimli olanları Çin halkına verilmiş, geri kalan verimsiz toprakları Müslüman Türk halkına paylaştırılmıştır. Bu reform sonucunda halk kendi vatanlarında adeta bir köle haline getirilmiştir. Çin Hükümeti bu uygulamalarını daha çok ilerletip "Komünim Hareketi" başlattı. Komünlerde insanlar birkaç yüz kişilik barakalarda yaşıyorlar ve çok az gıda ile sağlıksız şartlar altında günde 18 saat çalıştırıp halkın direniş gücünü çökertmeye çalışıyorlardı.
 
Konünist Çin dini düşüncelere de kısıtlama getiriyor. İslam dininin etkisini kaldırmak için pek çok eylemler gerçekleştiriyorlardı. İlk olarak Doğu Türkistan'da İslam dinin kanun dışı ilan edildi. Dini tedrisat ve ibadet yasaklandı. Medreseler ve camiler kapatılarak sinema, karargâh hatta ahır olarak kullanıldı. Din adamları alimler asılsızca suçlamalar yapılarak idam edildi. Bu alimler yerine bilgisiz ve "komünizm propagandası" yaptırıldı. Tabi olarak bu olaylara haksızlıklara tepki gösterenler çok ağır işkencelerle cezalandırılıp ölüme terk ediliyorlardı. 

Doğu Türkistan halkı bu baskı rejiminden kurtulmak ve seslerini dünyaya duyurarak Doğu Türkistan'lı Müslüman Türk halkın bağımsızlığı için, daha aktif faaliyet göstermek amacıyla; bir kısım Müslüman Türk halkı, Doğu Türkistan'dan 1961 tarihinden ayrılarak bir süre Afganistan 'dan kaldıktan sonra 1965'te Türkiye 'ye hicret etti.

Gülizar BOZKURT  • 1106 defa okundu.