DEDE KORKUT YAD EDİLDİ

GÖKBAYRAK

AVRUPA HABER MERKEZİ

 

(United Nations Edurational, Scientific and Cultural Organisation) "Eğitim, îlim ve Kültür Teşkilatı" kısa adıyla UNESCO, bilindiği gibi 1998 yılını büyük Türk Bilgesi "DEDE KORKUT'u anma yılı ilan etmiştir.

05.12.1998 tarihinde saat 19'da Türk Federasyon Konferans Salonunda, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Başkanı Prf. Dr. Fikret Türkmen, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Halk Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Metin Ekici ve UNESCO'dan Dr. Roland Bernecker'in konuşmacı olarak, ayrıca kalabalık bir dinleyici topluluğu ve yerli, yabancı basının katıldığı konferans son derece faydalı olmuştur.

Konuşmacılar: Dede Korkut kitabının bilinen ilk nüshası 19 yüzyıl başlarında Dresden (Almanya) kütüphanesinde H. F. Von Diez tarafından gün ışığına çıkarılmış olup, kitabı Dedem Korkut adını taşımaktadır. Bu kitap bir giriş ve 12 destan-hikaye ihtiva etmektedir.

Kitabın ikinci nüshası ise 1950'de Ettore Rossi tarafından Vatikan Kütüphanesinde ortaya çıkarılmış olup, Hikayet-i Oğuz-name-i Kazan Beg ve Gayrı adını taşımaktadır.

Kitaplar 15-16. yüzyılda yazıya geçirilmiş olmakla birlikte içinde yer alan konuları itibariyle çok daha önceye, 9-10. yüzyıllara kadar geri götürülmektedir. Kitaptaki sözlerin çoğu günümüz Türk boylarında ata sözü olarak halâ yaşamaktadır.

Bunlardan bir kaç örnek:

 

Allah Allah dimeyince işler olmaz.

Kadir Tanrı vermeyince er bayımaz.

Ezelden yazılmasa kul başına kaza gelmez.

Ölen adam dirilmez, çıkan can geri gelmez.

Bir kişinin kara dağlar gibi malı olsa daha da yığar, daha da ister, ama nasibinden artuğun yiyebilmez.

Şarıl şarıl sular aksa deniz dolmaz.

Kibirlik edeni tanrı sevmez.

 

Görüldüğü gibi yukarıda örnek olarak verdiğimiz sözlerin hemen hepsi bugün Avrupa'dan başlayıp, Doğu Türkistan'a kadar uzayan Türk coğrafyasında çeşitli şekillerde söylenen, ancak manâ itibariyle aynı şeyleri ifade eden ata sözleri olarak yaşamaktadır. Konuşmacılara ve toplantıyı düzenleyen Türk Federasyon'a teşekkür eden dinleyiciler bu gibi toplantıların sık sık yapılması dileğinde bulundular.

  • 909 defa okundu.