MULAN TÜRK FİLMİ OLSAYDI ÇİN'DE GÖSTERİLEBİLİR MİYDİ?
                                                                                                                      ARSLAN BULUT
                                                                                                         11.02.1999 B.KURULTAY

 

Mulan çizgi filmi ile ilgili olarak MHP Genel Sekreter yardımcısı Nazil Okumuş'un basın toplantısı ile başlayan tartışma sürerken, bugüne kadar kültür-sanat alanında Türk kültür kaynaklarına hiçbir özen göstermeyen çevrelerin, birden bire Mulan'ı savunmaya geçtiği gözleniyor.

Mulan Yerine Bir Türk Kızı Hakkında Çizgi Film Yapsaydık...

'Türklerin İstanbul’un fethini bir çizgi film yapsak ve filmde de, bir Türk kızının Bizanslılara karşı babasının yerine nasıl dövüştüğünü anlatsak, bu film Yunanistan'da Yunan çocuklarına gösterilir mi? Ve Yunan milliyetçileri buna karşı çıksa şovenist mi olurlar?

 

'Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre'sinde, Adem olarak erkek kılığına girip asker olan Türk kızı Zekiye 'nin macerasını anlatan bir çizgi film yapsak Sırplar ve Ruslar bu filmi çocuklarına gösterirler mi? Buna karşı çıkanları, o ülkenin en yüksek tirajlı gazetelerinde kültür sanat yazısı yazan adamlar şovenistlikle suçlayabilirler mi?

 

'Mete Han 'm Peteng Kalesi kuşatmasını, yani Mulan çizgi filmindeki savaşı, Türk gözü ile çizgi film yapsak, Çin filer bu filmi kendi çocuklarına gösterirler mi? Gösterirde buna karşı çıkan olursa, Çin 'in en yüksek tirajlı gazetesinin kültür sanat yazarı, bu karşı çıkanlara şovenist diyebilir mi?

 

'Doğu Türkistan 'daki nükleer denemeler yüzünden sakat doğan Türk çocukları veya Doğu Türkistan 'm özgürlük mücadelesi ile ilgili birer çizgi film yapsak, bu filmler Çin 'de gösterilir mi?

 

'Yakın geçmişte Tieananmen Meydanı'nda tankın önünde duran öğrenci lideri Doğu Türkistanlı Ökkeş'in hayatını çizgi film yapsak, bu film Çin 'de gösterilir mi?

 

'Nihal Atsız'ın Bozkurtlar romanındaki Kürşat'm Çin sarayını 40 yiğidiyle basması, Vey Irmağının kenarında hepsinin uçmaya varması, Kürşat'm küçük kızının öldürülmesi, küçük oğlu Urungıı nun Türk milleti lidersiz kalmasın diye annesi tarafından Çin 'lilerle kılıç kılıca dövüşerek kaçırılması, ancak Urungıı 40 yaşma geldiğinde, Türk illerinin llteriş Kutluk Kağan liderliğinde yeniden toparlanması ve 50 yıl süren Çin esaretine son verilmesi sırasında, Urungıı'nun ikilik çıkmasın diye Kürşat'm oğlu olduğunu gizlemesi bir çizgi film yapılsa, Çin 'liler bu filmi çocuklarına gösterirler mi?

 

'100 milyon Kızıldereli'yi  nasıl katlettiklerini, 10 milyon zenci köle avlayabilmek için 100 milyon zenciyi nasıl vahşice yok ettiklerini anlatan bir çizgi film yapsak, Mulan çizgi film yapan Amerikalılar bunu Amerikan sinemalarında çocuk filmi diye gösterirler mi? Amerikan milliyetçileri böyle filmlere karşı  çıksa, herhangi bir sanal eleştirmeni, onları şovenistlikle suçlama cüretini gösterebilir mi?

 

'Mulan çizgi filminde geçen olay, dünyanın ilk düzenli ordusu olarak kurulan Mete Han Ordusu 'mm Çin Şeddini kuşatması olayıdır ve bu olayda Çin'e karşı saldırıya geçen Türk Ordusu'nun kurtuluş tarihi, bu günkü Türk Kara Kuvvetlerinin kurtuluş tarihidir. Dünya üzerinde, kendi kara kuvvetlerinin kuruluş tarihinde geçen olayların, kendi çocuklarına kendi sinemalarında, bir Çinli çocuğun kahramanlıkları temelinde anlatılmasına göz yumacak kadar uyuyan başka bir millet var mıdır? Ve bu şeytani uygulamaya karşı çıkanların aşırı milliyetçi veya şovenist diye suçlanabileceği bir ülke var mıdır?

 

Atatürk'ün "Görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, her şeyden evvel, Türk çocuğuna, Türk varlığına düşman olan unsurlarla mücadele lüzumu öğretilmelidir" şeklindeki ebedi talimatının gereği harfiyen yerine getirilecektir. Tabii ki, Atatürk'ün emriyle ilkokul okuma kitaplarına konulan Oğuz Kağan Destanı gibi Türklüğün temel motifleri çizgi film olarak da Türk çocuğunun beyin arşivine konulacaktır. Az kaldı... Zaten Türkiye'nin herkesin şikayet ettiği mevcut çürümeden kurtulabilmesi için Osmanlı'nın kuruluşundaki gibi "Kara Osman kadroları"nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki gibi "Atatürk kadroları"nın iş başında olması gerekir...

 

Çin destanları ile Türk çocuğu büyütmek saçmalığına ve bundan şikayet edenleri şovenistlikle suçlama tezgahına ancak "Oğuz Han kadroları" son verebilir.

  • 915 defa okundu.