DOĞU TÜRKİSTAN TÜRK TOPRAĞIDIR
                                                                                                                        M.EMİN BATUR
 
Güneyde Musul ve Kerkük'ten, Kuzeyde Sibirya düzlüklerine, Adriyatik'ten Çin şeddine kadar uzanan büyük bir coğrafya üzerinde yaşayan TÜRK milletinin bütün bireylerinin gönlünde yaşattığı ve hami bildiği Türkiye Cumhuriyeti Devletinde "Orkun Dergisi'nin yayın kurulu üyeleri gibi değerli şahsiyetler iyiki var. Orkun Dergisinin Şubat sayısındaki Doğu Türkistan ve bir "Genelge" ile ilgili yaptıkları yayından dolayı Türk Milletinin medar-ı iftiharı Orkun Dergisi Yayın Kurulu ve mensuplarına bütün Doğu Türkistan 'lılar adına şükranlarımı arz ediyorum.

 

Dünya medeniyetinin beşiği, ezeli ve ebedi Türk yurdu olan aziz vatanımız Doğu Türkistan'ın, günümüzde izlediği sinsi ve hilekar politikası ile dünyanın gözünü boyamakta olan Çin emperyalistleri tarafından işgal edilmesinden sonra (13 Ekim 1949) vatanlarının istiklali uğrunda mücadele etmek ve hür dünyayı Komünizm tehlikesine karşı uyarmak için Anayurtlarını terk edip önce Hindistan, daha sonra yaşadıkları süre boyunca Doğu Türkistan'ın ve bütün Türk dünyasının hamisi olarak gördükleri Türkiye Cumhuriyeti Devletine sığman merhum liderlerimiz Mehmet Emin BUĞRA ve İsa Yusuf ALPTEKİN’LER o zamanların (1950'li yıllar) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birçok üst düzey yöneticileri ile görüşmüşler ve onların yakın ilgi ve alakalarına mazhar olmuşlardır. Bu güne kadar hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı veya yetkilisi İsa Yusuf ALPTEKİN’İN görüşme isteğini geri çevirmemiş, en azından Devlet adamlıkları sıfatı ile merhum ALPTEKİN'in gönlünü almasını bilmişlerdir. İsa Yusuf ALPTEKİN ve dava arkadaşlarına Türk dünyası ve Çin münasebetleri açısından taşıdıkları önemli kişilikleri göz önüne alınarak, çeşitli dünya devletlerinden vatandaşlık hakkı teklif edilmiş fakat onlar Türkülüğe ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine olan sevgileri ve bağlılıkları nedeniyle kesin olarak reddetmişlerdir. Kendilerinden sonra Doğu Türkistan'dan ayrılmak zorunda kalan Doğu Türkistan Türklerine de doğrudan doğruya Türkiye'ye gelmelerini teklif etmiş, Doğu Türkistan'ın ve halkının dertlerine ancak Türkiye'de çare bulunabileceğine işaret etmişlerdir. Türkiye'de yaşayan Doğu Türkistanlılar bu güne kadar daima Devletimizin yasalarına son dedece saygılı olmuşlar ve Türkiye'mizin menfaatlerini Doğu Türkistan'ın menfaatlerinden daima önde tutmuşlardır. Böyle olmaya da devam edecektir.

Bu günlere gelindiğinde ise "Dağ fare doğurdu" misali bir haberle Doğu Türkistanlıların ve kalplerinde Türklük sevgisi taşıyan bütün Türk insanının yüreğine bir hançer saplanmıştır. Bu hançer 23 Aralık 1998 tarih, ve 98/36 sayılı ve altında Mesut YILMAZ imzalı Başbakanlık genelgesidir. "Gizli" ibaresini taşıyan bu genelgenin benzerleri daha önceki yıllarda da yayınlanmış mı idi bilemiyoruz. Bizim haberimiz olmadı yayınlandığına da ihtimal vermiyorum.

Söz konusu talihsiz genelgenin genel mahiyeti ise şu; Türkiye'de Doğu Türkistan adı anılmayacak, toplantılar yapılamayacak, uğrunda milyonlarca şehid verilerek kazanılmış Ayyıldızlı Gökbayrak hiçbir yere asılamayacak ve en acı olanı da Doğu Türkistanlıların yaptıkları etkinliklere hiçbir devlet memuru katılamayacak, mesaj dahi gönderemeyecek. Ey bu talihsiz genelgenin sahibi zat-ı muhterem! Elli yıldır Türkiye'de bunlar yapılabiliyordu, yapılmasıda, kendisini Türk hisseden herkesin Milli, dini ve insani borcudur. Çin hükümeti sizden bu tavizleri kopardı diyelim, peki siz Çin hükümetinden hangi tavizleri kopardınız bu-nuda açıklamak zorunluluğunuz yok mu? Unutmayınız ki "Her Çin'liye bir fındık satarsam" hesabı ile yola çıkan zihniyeti, tarihin hiç bir döneminde esareti ve devşirmeliği içine sindirememiş, zulme asla boyun eğmemiş olan yüce Türk milleti asla affetmeyecektir.

"Doğu Türkistan Çin toprağıdır" buyuruyorsunuz. Doğu Türkistan'ın Çin toprağı olmadığını Çinliler "sinkiang" yani, yeni toprak demekle ifade ediyorlar. Kraldan çok kralcı kesilmenin şahsınıza ve siyaset sermayenize hiçbir katkısı olmayacaktır. Doğu Türkistan, 1828418 km2 yüz ölçüme sahip, tarihte 1863–1933 ve 1944'de  olmak üzere üç defa devlet kurmuş, uğrunda milyonlarca Türk şehid olmuş, bugün asılmasına yasak koyduğunuz Ayyıldızlı Gökbayrak'ı Doğu Türkistan semalarında dalgalandırmış, ekonomik ve askeri gücü ile dünyanın gözünü korkutan işgalci kızıl Çin yönetimine karşı "TÜRK" gibi mücadele vermekte olan 35 milyon Müslüman Türk'ün yaşadığı bir TÜRK ÜLKESİ'dir.

Avrupa'dan Amerika'ya kadar birçok dünya ülkesinde ki Doğu Türkistanlılar Doğu Türkistan'daki zulmü Türkiye'dekinden daha iyi şartlarda anlatabilmektedirler. Doğu Türkistanlıların aleyhine hiçbir genelgede yayınlanmamıştır.

Doğu Türkistan’ılar gidecek başka bir ülke bulamadıkları için değil. Rüyalarını ve hayallerini süsleyen Türkiye'deki ırkdaşları ve dindaşları ile kucaklaşmak ve dertlerini onlarla paylaşmak için Türkiye'deler. Dünyanın neresinde olursak olalım bulunduğumuz ülkelere zarar vermeden Çin'li dostlarınızın Doğu Türkistan'da işlemekte olduğu insanlık suçunu ve Türk kıyımını Türk ve dünya kamuoyuna anlatmaya devam edeceğiz.

Doğu Türkistanlılardan "Mankurtlar" yaratmaya çalışmayın muvaffak olamazsınız.

 

DOĞU TÜRKİSTAN TÜRK TOPRAĞIDIR.

 

  • 842 defa okundu.