NİÇİN DOĞU TÜRKİSTAN ?

                                                                                                                 Abdulmecit AVŞAR

 

Doğu Türkistan,  şu anda üzerinde  35 milyon Müslüman-Türk'ün yaşadığı Çin zulmü altında inim inim inleyen bir devlettir.Bu yazıdaki amacımız, Doğu Türkistan hakkında çok teferruatlı bilgi vermek değildir.Doğu Türkistan    hakkında   geniş   bilgileri dergilerimizden öğrenebilirsiniz. Biz burada sadece bu davayı Müslümanlar olarak niçin yapma mecburiyetimiz vardır; onu anlatmaya çalışacağız.

Peygamber       efendimiz          (S.A.V)

"Zayıfların haklan kuvvetlilerden alınmayan bir topluluğu Allah (zulme boyun eğme günahlarından ') nasıl arındırır? (ve mutlu eder.V'demek suretiyle Müslümanların zulme karşı nasıl davranacağını çok açık bir şekilde ifade etmiştir.

Şimdi akla, " Doğu Türkistan'da zulüm varını ki ? " sorusu gelebilir. Sizlere orada yapılan zulümlerden birkaç misal verelim.Çin'de nüfus planlaması sadece Müslüman-Türkler'e uygulanmakladır. Hatta öyleki, Çinliler, iki çocuk doğuran bir anneden iki çocuğundan birini seçmesini isleyerek, diğerini iğneyle öldürerek çöpe atmaktadırlar. 7 aylık çocukları kürtajla alarak, çoğu zaman anneninde ölümüne sebep olmaktadırlar.

Gençleri uyuşturucuya karşı teşvik ederek, onların hepsini uyuşturucu bağımlısı yapmaya çalışıyorlar. Okullarda zorla Çince eğitim vererek, Müslümanların Çin kültürüyle yetişmesini sağlayarak, asimile etmeye çalışmakladırlar. En kötü ve en korkunç olanı da halkın içine kendi yetiştirdiği din adamlarını yerleştirerek, halkın İslam'a karşı olan güçlü bağlarını koparmak isliyorlar. Bu misaller anlatmakla bitmez.

Artık Doğu Türkistan'da yapılan zulümler katliam noktasını bile geçmiştir. Yani katliam kelimesi dahi orada yapılanları anlatmaya yetmemektedir. Bütün dünyanın gözü önünde 35 milyon Müslüman yok edilmeye çalışılmaktadır.

Müslümanlar,   zulme uğrayanlar. Müslüman olmasalar bile yardım etmişlerdir. Buna en güzel misal, Devlet-i Aliye’nin (Osmanlı devleti)Avrupa Hıristiyanlarının zulmünden kaçan Yahudilere kucak açmasını verebiliriz.

Allah (C.C.) bu zulmün hesabını zalim Çinlilerden mutlaka soracaktır. Efendimiz (S.A.V.) bir hadis-ı Şeriflerinde "Allah, zalime mehil verir.Birde onu yakaladımı.artık iflah inmez." dedikten sonra sözlerine şu ayet ile devanı ettiler: " İşle Rabbinin yakalaması böyledir.O zalim ahaliyi böyle yakalar zira 0*nun yakalaması çok can yakıcı, çok şiddetlidir." (Uhud/102)

Bu hadis ve ayetten anlaşılacağı gibi Allah (C.C) Doğu Türkistan'daki zulmü mutlaka bir gün durduracaktır. Fakat bunun için bizlerin, Müslüman olarak elimizden geldiği kadâr cihad etme mecburiyetimiz vardır.

Çünkü Allah Resulü (S.A.V) " Mümin kılıcı (silahı).dili ve kalemi ile cihad eder." M.Mesabih 4795) buyurmuşlardır. Bu hadisten de anlaşılacağı üzere dil ve kalemle de cihad edebiliriz.

Şu anda Doğu Türkistan'daki zulümlere karşt silahla cihad yapma imkanı zordur, ama dilimiz ve kalemimizle oradaki zulmü anlatmak suretiyle cihad yapabiliriz.

İslam'a göre Müslüman müslümanın kardeşidir .O halde bizler müslüman olarak Doğu Türkistanlı Müslümanların derdini dert.edinmeliyiz. Oradaki zulmü durdurabilmek için

naddi    ve manevi yardımlarımızı. esirgememeliyiz. Eğer elimizde imkân olup ta, oradaki Müslüman kardeşlerimize yardım itmezsek, ahirette Cenabı-ı Allah mutlaka bizden "umun hesabını soracaktır.

Yazımı ülkemizde yaşamakta olan bir gönül insanının tespiti ve mesajı ile bitirmek istiyorum:"Evet, İslam'da, mazlumun, mağdurun, mahkumun, sahipsiz ve garibanın imdadına coşmak için harp, meşru kılınmıştır. Zaten, müminler imdada koşmazlarsa kim koşacak? Allah (C.C) bizi yer yüzünde ihkak-ı hakla vazifelendirmiştir. O noktayı varlığımızın gayesi bilmeli ve elde etmeye çalışmalıyız. Yoksa zulümler devam edecektir". (Sonsuz Nur c.2 s.5)

Allah (C.C) hakkı ve hakikati savunanlarla beraberdir.

  • 993 defa okundu.