Hidayetullah Göktürk

12 Kasım 1933'de kurulan Doğu Türkistan Türk-İslam Cumhuriyetinin 65. kuruluş yıldönümü münasebeti ile TİSAV Elazığ şubesi ve merkezi Kayseri'de bulunan Gökbayrak Dergisi Elazığ temsilciliği tarafından bir anma paneli düzenlendi.

Prof.Dr. Şaban Kuzgun, Doç.Dr. Ramazan Korkmaz, Yrd. Doç. Dr. Ali Yiğit ve Arş, Görevlisi Celil Arslan'ın panelist olarak katıldığı toplantıyı çoğunluğunun Üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerinin oluşturduğu seçkin bir dinleyici grubu dinledi. Toplantıda Doğu Türkistan'ın ezeli ve ebedi Türk vatanı olduğu ve Uygur Türkleri'nin sahipsiz olmadığı vurgulandı.

Prof.Dr. Şaban Kuzgun: İnsan hakları savunuculuğunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanan İtalya gibi Haçlı zihniyetli batılı ülkelerinin Çin'le işbirliği yaparak Doğu Türkistan Türklerini tarih sayfasından silmeye çalıştığını söyledi. Bugün Tibet davasını uluslararası platformda sahiplenen batılı ülkelerin Doğu Türkistan davasına sessiz kalmalarına da dikkat çekti.

Doç.Dr. Ramazan Korkmaz: Çinlilerin Doğu Türkistan’da uyguladıkları işkence asimilasyon uygulamalarına ve insan hakları ihlallerine dikkat çekerek Türk Milletini ve sivil toplum örgütlerini bu konuda tepki göstererek görev yapmaya çağırdı.

Yrd.Doç.Dr. Ali Yiğit: Çin Halk Cumhuriyetinin 35 milyondan fazla olan Doğu Türkistan Türk nüfusunu düşük gösterdiğini ve bu toprakların Uygur, Kazak ve Kırgız gibi Türk boylarının vatanı olduğunu gizlemeye çalıştığını söyledi. Ayrıca bölgenin yeraltı ve yerüstü zenginliklerine dikkat çeken Yiğit, bu zenginliklerin dış dünyaya sunulması için Türk dünyasında işbirliği yapılması ve işadamlarımızın daha aktif görev yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Araştırma Görevi. Celil Arşları: Bölgenin tarihi Türk vatanı olduğunu ve Doğu Türkistan'ın dört bir yanının binlerce yıllık geçmişi olan tarihi Türk eserleriyle dolu olduğunu ve bunu bizzat bilim adamlarının ortaya koyduğunu anlattı. Toplantı ilahiyat Fakültesi öğrencilerinin Doğu Türkistan'da şehit olan kardeşlerimiz için indirmiş oldukları Hatm-i Kur'an duasının yapılmasıyla sona erdi.

Doç.Dr. Ahmet Buran (Fırat Ünv. Sos. Bil. Enst. Bask.), 
Doç.Dr. Cemalettin Çopuroğlu (Fırat Ünv. Fen-Edb. Fak. Kimya Böl. Öğr. Üyesi ve TİSAV Şube Bşk.) 
Doç.Dr. Dursun Pehlivan (Fırat Ünv. Kimya Müh. Öğr. Üyesi ve TİSAV Eski Bşk.) gibi hocaların da katılımıyla gerçekleşen bu panele katkılarını esirgemeyen başta TİSAV Elazığ şubesine,
Muhterem; Prof.Dr. Şaban Kuzgun (F.Ü. ilahiyat Fak. Dekanı)
Muhterem; Doç.Dr. Ramazan Korkmaz (F.Ü. Fen-Edb. Fak. Türk Dili ve Edb. Böl. Bşk.)
Muhterem; Yrd.Doç.Dr. Ali Yiğit (F.Ü. Fen-Edb. Fak. Coğ. Böl. Öğr. Üyesi)
Muhterem; Araşt. Görevi. Celil Arslan (F.Ü. ilahiyat Fak.)
Muhterem; Doç.Dr. Cemalettin Çopuroğlu (TİSAV Bşk.)
Muhterem; Yrd.Doç.Dr. Ramazan Hurç (F.Ü. İlahiyat Fak. Dekan Yrd. Teknik Eğit. Fak.)
Muhterem; TİSAV Görevlisi Ayhan Orhan (F.Ü. Öğrencisi)

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği olarak ilim, irfan yuvası geleceğimiz olan Üniversitelerimizin bu değerli hocalarına ve öğrencilerine Esir Türk dünyası ve dolayısıyla Doğu Türkistan davası'na gösterdikleri bu ilgi alaka ve hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

  • 1139 defa okundu.