Doğu Türkistan Demokratik Gençlik Hareketinin

Başlangıcı Ve Özellikleri (3) (23 Sayıdan Devam)

Dolkun İSA

Doğu Türkistan Öğrenci Gençler Birliği Eski Bşk.

 

Hükümet kişileri herhangi bir konu üzerinde tartışmalarda gençlerin önünde kendilerinin ne kadar bilinçsiz (bilgisiz), ne kadar kalitesiz olduğunu görmek zorunda kaldı. Buna örnek olarak şu tartışma gösterilebilir.

Tartışma nükleer deneme hakkında idi. Öğrenci Gençler, atom denemesinin zararları insanlara ve hayata olan olumsuz etkisi konusunda bilimsel çerçeveyle yaklaşıyorlardı. Konüminst Partisi başkan yardımcısı Cenabil konuşmakta olan bir gencin sözünü keserek kendisini göstermek amacıyla bu konuda şöyle söyledi: "Biz atom denemesini, rüzgâr, batıdan doğuya yöneldiği zaman yapacağız, böylece Xinjianga (Doğu Türkistan'a) denemenin hiçbir olumsuz etkisi olmayacaktır." Onun bu komik sözü salondaki insanları güldürdü. Hemen sonra bir öğrenci genç atom bombası, Doğu Türkistan'daki rüzgârın yönelişleri, etkileyiş derecesi gibi konularda bilimsel açıklamalarda bulundu.

İki tarafın tartışmasında zor duruma düşen hükümet kişileri, sonunda gençlere baskı yapmaya, diktatörce usuller kullanmaya başladı. Bu da bir sonuç vermeyince güzel yemeklerle ve paralarla gençleri aldatmaya çalıştı. Ama milyonlarca Doğu Türkistanlının haklı talepleri yolundaki bu mücadelelerin ne kadar önemli olduğunu ve bu mücadelelerde kendilerinin ne kadar sorumlu olduklarını öğrenci-gençler gayet iyi biliyorlardı.

Çin sömürgecileri, kendilerinin öğrenci temsilcileri ile olan görüşmeleri sırasında, öğrencilerin okullarda normal derslere devam etmesi ve bu sebepten öğrenci-gençler hareketinin biraz durgun hale gelmesi fırsatından faydalanarak, tüm üniversitelerde;"^ Aralık Olayını Soruşturma Cezalandırma Komitesi" teşkil ettiler. Bu komik, doğrudan Çinlilerin yüksek mevkili hükümet kişileri tarafından yönetildi.

Çin hükümeti, öğrenci-gençler ile olan görüşmeleri sırasında "bu harekete katılan ve önderlik yapanların hiç biri cezalandırılmayacaktır" diye söz vermesine rağmen, sadece önderlik yapanları ve katılımcıları değil belki harekete katılmayıp sadece dışarıdan destek veren ve seyreden kişileri de takip etmeye başladı. Tüm üniversitelerde 3 gün ders durduruldu.

"12 Aralık Olayını Soruşturma ve Cezalandırma Komitesi" her sınıfa adam gönderip, her bir öğretmen ve öğrencinin bu hareketle ilgili düşüncesini açıklatmaya ve zorla "bu hareket hatalıydı" dedirtmeye, sözde "suç"u itiraf ettirmeye zorlamışlardı. Ayrıca buna karşı çıkanlara okulu bitirdikten sonra diploma verilmeyecek diye ilan edildi. Hareket ise basit bir adli olay gibi "12 Aralık Kavga Olayı" diye adlandırıldı.

Hükümet bu harekete katılanların çoğunu okul bittikten sonra sürgün edip, onlara öğrendiklerini ve kabiliyetlerini kullanma şansı tanımadı. Bu gençlerin bir kısmı hala sürgünde; "tehlikeli" diye adlandırılarak takip edilmektedir.

Çin Hükümeti, Doğu Türkistan gençlerinin bu demokrasi hareketini "kavga olayı" diye adlandırıp, öğrencilere diktatörce usuller kullanıp, onları cezalandırıp Doğu Türkistan'da ikinci bir gençlik hareketinin ortaya çıkmasını önlemeye çalıştı. Ama Çin diktatörleri, Doğu Türkistan'daki milli uyanışı, gençlik hareketini hiçbir şekilde durduramadı. Belki gençlik hareketleri daha da güçlendi.

 

Devam Edecek

  • 843 defa okundu.