Tutsak Doğu Türkistan Ve Bitmeyen Çin Mezalimi – 5

 

Kazım Gültepe

Araştırmacı Yazar

 

B- Üçüncü istila:

Askeri Umumi valiler devrinin büyük bir kısmi, Sovyet Rusya’nın siyasi ve iktisadi nüfusu altında geçmiştir. İmparatorluk rejiminin son kalıntısı olan Umumi vali Yang-Cang-Cung bir suikasta kurban edilince yerine geçen Cing-Şu-Rin Doğu Türkistan’ı daha çok Sovyet-Rusya’nın nüfusu altına sokmak üzere gizli, açık bazı antlaşmalara girişti.  Neticede Doğu Türkistan'da müşterek Sovyet Rusya ve Çin idaresi fiilen tesis etti.

Sovyetler daha öncede belirttiğimiz gibi1933'lerde Çin askeri kıyafetinde kızıl ordunun seçme birliklerini sokmuşlar ve genç Doğu Türkistan Milli zulümler işkenceler devletine son vermişlerdi. İktidara getirdikleri Cinli general Şin-Si Sey vasıtasıyla Doğu Türkistan'a hükmetmeye başlamışlardı.

Birinci ve ikinci Çin istila devirlerinin ana fikrinin Doğu Türkistan’ın Çinlileştirilmesi olmasına karşılık, müşterek Sovyet Rusya ve Çin idaresi devrenin ana fikri mukavemeti bertaraf etmiş,

Memleketi tam bir Sovyet-Rus peyki haline getirmek üzere, bir taraftan bütün milliyetçileri kanlı bir şekilde temizlerken, diğer taraftan koyu bir komünist eğitimi ve sosyalizasyonla Türkleri her türlü düşünceden milli his ve ruhtan mahrum etme yoluna gitmiştir. Bu maksada müstakil Doğu Türkistan devletinin Cumhurbaşkanı Hoca Niyaz Hacı ve Başbakan Sabit  Damolla Abdulbaki olmak üzere, milli hükümete vazife alan bütün kabineler, eşraftan ve tüc-cardan muteber kimseler kitleler halinde tevkif edilerek, insan dehşete düşürecek zulüm ve işkencelerle öldürmüşlerdir.

Müşterek Sovyet-Rusya ve Çin idaresi bununla da yetinmemiş, çeşitli bahanelerle halk arasın-da'da büyük bir temizlik yapmıştır. Gizli Polis (G.P.U) ! teşkilatının faaliyetleri neticesinde kimsenin kimseye, ana baba ve evlatlarının bile birbirlerine itimatları kalmamış,, Doğu Türkistan Türklüğü yanından endişeli, büyük bir korku ve dehşet içerisinde bırakılmıştır.

Doğu Türkistan tarihinde bir kabus, tazyik ve " tedhiş devri olan müşterek Sovyet Rusya ve Çin devrinde yapılan tevkiflerde 500.000 masum Türk zindanlara atılmış, 200.000 Türk çeşitli işkencelerle öldürülmüş. 15.000 ailenin ocağı söndürülmüş, mal ve mülkleri müsadere edilmiştir. Doğu Türkistan'da bu istila devrinde etrafında bir veya bir kaçını kurban vermemiş, aile hemen hemen yok gibidir.

 

 (Devam Var)

Gelecek Sayı: C-Dördüncü İstila-Milliyetçi Çin Devri

  • 1160 defa okundu.