AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çin ziyareti sırasında yapmış olduğu basın açıklamasının akabinde Uygur Özerk Bölgesi Çin Komünist Partisi sekreterinin yapmış olduğu açıklama tesadüf değildir. Aşağıda sözkonusu açıklamanın Türkçe çevrisi verilmiştir.


15 Ocak 2003 Uygur Bilgi Ajansı
Şincan'ın ilk öncelik vermesi gereken konu Etnik Bölücü Güçleri yok etmektir.

Önemli bir Çin yetkilisinin bildirdiğine göre :
" Şincan istikrarın devamını sağlamak için bölgenin ekonomik kalkınması yerine bölgedeki etnik güçlerin ortadan kaldırılmasına öncelik vermesi gerekmektedir."
(Çin Haber Servisi )

" İlk olarak bölgenin kalkınması, ardından da bölücülük problemiyle ilgilenmek bir hata olur." dedi.
Wanglu Quen
Şincan Uygur Özerk Bölgesi Çin Partisi Sekreteri .


Urumçi'de gerçekleştirilen šincan Siyasi Danışma Konferansında konuşan Wang: "šu anda bazı kimseler šincan'ın ilk önceliğinin ekonominin geliştirilmesi olması gerektiğine dair bir yanılgıya düşmüşlerdir. Bölgenin ekonomisi geliştirilip insanların yaşam standartı iyileştirilir iyileştirilmez istikrar probleminin ortadan kalkacağını düşünmektedir. Bu son derece yanlış ve tehlikeli bir düşüncedir." Wang'a göre: "šincan'ın ekonomisin geliştirilmesi ne etnik bölücü güçleri yok eder ne de bölücü güçleri bölücü eylemlerinden ve bağımsızlık düşlerinden vaz geçirir."

Ayrıca " Etnik bölücü güçleri yok ederken bunun belirgin ve temel nedenleri üzerinde durulmalıdır."
šincan çok güçlü bir şekilde vatanını korumak için direnmeli ve bölücü güçler de dahil olmak üzere üç kötü gücü acımaksızın ortadan kaldırmalıdır.

Konuyu ideolojik boyutta ele alırsak, šincan vatanseverlik duygusunu ve milli eğitim birliğini geliştirmeli ve bunun sonucu etnik oluşum ve dini gelişme tarihi dahil olmak üzere etnik bölücülerin ortaya koyduğu ayrılıkçı tarihi kınamalıdır. šincan, insanların kafasındaki istikrarı koruma düşüncesini yerleştirmelidir.
Konuşmasının sonunda Wang: " šincan vatanseverlikle ilgili dini duygularla birlikte birleşik bir mücadele oluşturmaya ve böylelikle bu düşüncelerin etkisinden yararlanıp toplumu geliştirmeye ve istikrarı sürdürmeye devam edecektir. Aynı zamanda, šincan aşırı dinci güçleri acımasız bir şekilde yok etmeye devam edecektir. šincan halkının, bölücüler tarafından dini alet ederek kendi amaçları için kullanılmasına karşın onların korunmasını güçlendirecek ve bunun sonucu olarak šincan'daki istikrar ve gelişme ortamını koruyacaktır.

Washington'daki bir Uygur siyasi eylemciye göre " Çin, sözde Uygur bölücülerinin ortadan kaldırılması düşüncesini şimdiye kadar hiç bu kadar belirgin bir şekilde kamu önünde dile getirmemişti. Çinliler, Uygurların ekonomiyi ilk öncelik olarak ele alma düşüncesinden tedirgin olmuşa benziyor. Wang Lequan'ın sözleri adeta bir faşist diktatörün ağzından çıkan sözlere benziyor.

"Bu, Çinlilerin bir tehdit olarak düşündükleri Uygurlara karşı tam bir saldırıdır. Bununla birlikte yakında daha fazla tutuklamalar ve idamlar görebiliriz. Eğer Birleşmiş Milletler, ABD ve uluslar arası topluluk Çin'in Uygurlara karşı bu şekilde baskısına göz yummaya devam ederse, bu durum bütün bölge halkının kökten hareket etmesine bölgenin bir başka Filistin haline gelmesine yol açacaktır.

Wanglu QUEN
Doğu Türkistan Özerk Bölgesi Çin Partisi Sekreteri

  • 757 defa okundu.