Vatan için vatandan ayrılan Doğu Türkistan’lılar önce Afganistan’a oradan Türkiye’mizin güzel şehri Kayseri’ye yerleştiler. Anavatandan ayrılışlarından bugüne kadar kurmuş oldukları cemiyetler birlik ve beraberliğimizin dahada önemlisi vatanımızı unutmadığımızın ve asla unutmayacağımızın en güzel ifadeleridir.Haklı davamızı hür dünyaya duyurmak amacıyla hicret ederek ikamet ettiğimiz her yerde önce bir cemiyet altında birleştiler,daha sonra cemiyetlerinin ortak bir sesi olarak dergi,haber bülteni, broşür çıkardılar basın aracılığı ile kamuoyunu Doğu Türkistan’da devam eden zulüm hakkında bilgilendirmeye ve Anavatan'dan en son haberleri ulaştırmaya çalştılar. Yapılan etkinlikler, kültürel ve sosyal faaliyetler ve gerçekleştirilen yayınlarla DoğuTürkistan’ın haklı davasını bugünlere taşıdılar. Temel İnsan Haklarının temini, İnsanca yaşamanın en asli unsurları olarak kabul edildiği 20. yüzyılda Doğu Türkistan davası acaba hür dünyanın gündeminde yer bulmuşmudur.?

GÖKBAYRAK dergisi bugün Doğu Türkistan davası adına en uzun süre yayınlanan ve Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanarak basımı sağlanan bağımsız bir yayın organıdır. Dergimiz yayın hayatına atılırken duyulan heyecan, davamızın mutlaka hedefine ulaşacağına olan inanç 50.sayımızı baskıya hazırladığımız bugünlerde ilk günkü kadar tazedir.
Heyecanımız, inancımız ve amacımız aynı; TAM BAĞIMSIZLIK.

Son yıllarda ülkemizi sarsan ekonomik kriz dergimizide doğrudan etkilemiştir,maddi olarak okuyucularının aboneliğine ve reklam gelirlerine ihtiyacı olan dergimiz bu krizden büyük ölçüde etkilenmiştir.Hiçbir maddi kazancı olmayan dergimiz derneğimiz idare heyeti ve haklı davamıza gönül vermiş aziz soydaşlarımızın ve Doğu Türkistan dostlarının maddi ve manevi katkılarıyla yayın hayatına devam etmektedir.

Bu dava büyük,bu dava kutsal,bu dava haklıdır,bu davayı dün büyüklerimiz,bugün bizler yarın, bugünün küçükleri yarınların büyükleri evlatlarımız. kendi vatanlarında ezilen 35 milyon soydaşımız tam olarak bağımsız olana kadar. devam ettireceklerdir.Hiçbir güç bu dava için mücadele edenleri yıldıramadı ve yıldıramayacaktır şairin dediği gibi;

İstiklaldir o sönmeyen bir meşale,
Gönüllerde tutuşur gözlerde sönse bile.

Sayın okurlarımız dergimizin bu sayısında aziz Türkiye’miz ve biz esarette yaşayan Doğu Türkistanlı soydaşlarımız için utanç vesikası olan 98/36 sayılı ( Gizli) genelgeyi tekrar gündeme getirmeyi borç bildik.

Sözkonusu gizli genelge ile Doğu Türkistan bayrağının aziz vatanımız Türkiyemizin herhangibir köşesinde dalgalanması yasaklanmış.Doğu Türkistan ile ilgili her türlü toplantı, konferans ve gösterinin yapılmasına kısıtlamalar getirilmiş.Kamu görevlilerinin bu etkinliklere katılmaları men edilmiş idi.

Bu genelge o zamanın hükümeti tarafından ne maksat ile alındı ve kime hizmet etmiştir? Genelgenin yayınlanması ile mutlu edilmek istenen Çin ile amaçlanan ticari işbirliğinin ne kadarı gerçekleşmiştir? Yada gerçekleşen ticaretten sadece bir kısım çıkar grupları istifade etmiştir? Gelinen nokta itibari ile Türkiye Çin arasındaki ticari işbirliğinden hangi taraf kazançta, hangi taraf kayıptadır? Bunların hepsi aslında cevaplamaya bile gerek olmayan herkesce cevabını bildiği sorulardır. Bu ticari işbirliği neticesinde yüzlerce Türk sanayici ve İş adamı iflas etmiş, Yüzlerce fabrika kapanmış ve Binlerce kişi işsiz kalmıştır.

Dün Doğu Türkistan üzerinden siyaset yapanlar milletin huzurunda gerekli cevabı almıştır. Türkiye de siyasiler ve partiler geçicidir önemli olan milletin ne düşündüğüdür. Dün bu genelgeyi imzalayan siyasi parti liderleri ve üyeleri Doğu Türkistan'la ilgili toplantı, sempozyum, açılışlara katılarak veya kutlama telgrafları göndererek ve genelge ile dalgalanması yasak edilen GÖKBAYRAK'I öperek kabul edip göklerde sallayarak acaba imzaladıkları genelgeyi kendileri geçersiz kılmamışmıdır? Fiili uygulanması milletin ve İdarecileri’nin vicdanlarında yer bulmayan utanç vesikasının kaldırılması devlet ciddiyetinin bir gereği olduğu gibi aziz Türk milletininde arzusu ve Temennisidir.

Doğu Türkistan halkı muzdariptir fakat sahipsiz değildir Mazlumların koruyucusu yüce Allah (cc) sahip çıkacaktır.Yeterki Ümit var olalım.

Büyük şair Akif'in dediği gibi

Doğacaktır sana vaat ettiği günler Hak'kın
Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.

Doğu Türkistan
Kültür ve Dayanışma Derneği
Genel Merkezi
Kayseri

  • 888 defa okundu.