Nuri Yılmaz
Gazeteci - Büyük Kurultay

Ata Yurdumuz Doğu Türkistan’da yaşayan soydaşlarımızla Anadolu insanı arasındaki kültürel benzerlik ilk bakışta hemen göze batıyor.Ancak zengin kaynaklara sahip olmasına rağmen bölgenin geri kalmışlığı ve yoksulluğu da dikkat çekici boyutta.

Ak başlıklı yalçın zirveleri bulutlarla kucaklaşan Tanrı dağları, Altın dağları, Altaylar gözlere gönüllere huzur veren sonsuz bir yeşillik, ufuklara uzanan, zirvelere tırmanan çam ormanları ile ata yurdumuz DOĞU TÜRKİSTAN’dayız. Mavi göller binbir renkli çiçeklere benzemiş yamçalar, vadiler, zümrüt ovalar, meralar, cevahir görünümlü öbek öbek üzüm salkımları taşıyan asmalar, kevser sular ile tarım nehri, Turfan, Kaşgar, Ürümçi...

Tarihi yurdum nükleer atış poligonu olarak kullanılan yörelerinde kitle halinde kobay durumuna sokulan soydaşlarımızdan hayatta kalanların korkunç cinayete tanık ve kanıt olan enkaza dönmüş, sakatlanmış simaları, bedenleri...

Ürümçi’den Turfan’a hareket ettik. İki şehir arası ortalama 250 km.Turfan, Taklamakan çölünün bitişiğinde bir Türk yurdu. Ortalama hava sıcaklığı 50 derece civarında. Hani çarşıda pazarda sebze meyve bağırır,”hanım abla Turfan’dan bunlar Turfan’dan” işte Turfan bu Turfan.
Günlük hayatımızda çok kullanılan bu Turfan kelimesi Turfan vilayetinin isminden başkası değil. Devlet Bahçeli, Turfan’a vardığımızda ilk olarak çocuk parkını gezdi. Sonra da dünyaca ünlü üzüm vadisine ve oradan da emin minaresi olarak bilinen muhteşem Türk Külliyesini gezdi. O akşam Ürümçi’ye dönen Dr.Bahçeli, Bölge Çin kömünist partisi genel sekreteri Wang Leguan’ın onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Turfan dönüşü Kaşgar’a hareket ediyoruz. Uçak ile birbuçuk saat süren bu yolculuğun ardından (Yukarıdan bakıldığında küçük ve geri kalmış kasabayı andıran şehir silüeti dikkatimizi çekti) Divan-ı Lügat-ı Türk ile Kutadgu Biliğ’in yazıldığı ve bir dönem bilime, kültüre mührünü vuran Türk yurdu yetim mahsun Kaşgar’a indik.

MHP Genel Başkanı Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı Dr. Devlet Bahçeli Kaşgar’a gelip Kaşgar konuk evinde kısa süren bir dinlenmenin ardından Türk kültür tarihine ismini altın harflerle yazdıran Kaşgarlı Mahmut’un türbesini ziyaret etti.

Burada yetkililerden bilgi alıp dua eden Dr.Bahçeli daha sonra Kutadgu Bilig’in yazarı Yusuf Has Hacib’in medfun bulunduğu külliyeyi gezip burada da Fatiha okudu.

Kaşkar’da bulunan ve tarihin çeşitli dönemlerine şahitlik eden İd Kah Cami’inin içine kadar girerek yetkililerden bilgi alan bilge lider Dr.Bahçeli, çarşı esnafıyla bir süre sohbet etti.

Türk nüfusunun en yoğun olduğu bölgelerden birisi Kaşgar...
Mazlum garip Kaşgar, geri bırakılmış yoksulluğa sefalete itilmiş talihsiz Türk yurdu. Anadolu’nun en kötü köy yollarından daha beter asfalt kaplı yolları ekonomik manada bitmişliğe tükenmişliğe itilmenin son raddeye çıktığı bu Türk Yurdu’nda bizlere sarılmak isteyen fakat duygularının önüne Çin Seddi gibi set çekerek kahırlanan türklerin acıklı halleri. Ne Divan-ı Lügat-ı Türk’ün yazıldığı dönemdeki ihtişamı ne de dikbaşlı kartalı var orada.

Bilge Konfiçyüs, (M.Ö 551-479) “sana yapılmasını istemediğim şeyi başkasına yapma”. Diyordu. Ancak bu topraklarda Çinlilerin kendilerine yapılmasını istemedikleri şeyleri Türklere yaptıklarını söylemeden geçmek olamaz. Tabi Başkan Yardımcısı Devlet Bahçeli, bu duruma diplomatik bir dille deyindi. Bahçeli, Doğu Türkistan bölgesinde gördüğü farklılıklarla ilgili olarak “bölgeler arası farklılıklar her ülkede dikkat çekmektedir. Burada da bölgesel kalkınma projeleri ortaya konmuş. Bunlarda olumlu neticeler çıkacağını umuyorum. Ürümçi, Kaşgar batı’nın Şangay’ı olmalıdır” diye konuştu.

  • 627 defa okundu.