Emrullah Efendigil
 
Günümüzde yine tutum ve davranışları ile bütün dünyayı tehdit etmeye devam eden çağımızın yedi başlı ejderhası Doğu Türkistan'daki icraatlarına hergün yeni zulüm ve işkence usulleri üreterek devam etmektedir. Komünist Çin'in 1949 yılında Doğu Türkistan'a ilk gelişlerinde uygulamaya koydukları zulüm, baskı rejimi ve sonuçları.

Rejim Aleyhtarı Unsurları Tasfiye Hareketi (!): Bu hareketin asıl gayesi Milliyetçi Liderleri ve halka önderlik yapabilecek kişileri yok etmek, böylece milleti sindirmekti.

Toprak Reformu Hareketi: Doğu Türkistan'da toprak reformu komünist istilâsından iki yıl sonra başladı. Arazi sahibi olanlar pomeçik, zorba ve zengin çiftçi kategorisi altında isimlendirilerek büsbütün yok ettiler. Tarlaya bakma, köye bakma, suya doyurma, toprağı kucaklama, eşit taksim, kolay doğum, kendi kendine defin, soğuk depo adlarını verdikleri özel işkenceler vs. usullerle binlerce Türk şehid edildi. On binlerce çiftçimiz ıslah kampı, emek kampı, toplama kampı adları verilen kamplara sürüldü. Neticede Doğu Türkistan'daki çiftçilerin %80'i çeşitli şekillerde cezalandırıldılar. Müsadere edilen araziler, ilk olarak çiftçilere 3–5 dönüm olarak taksim edildi. Daha sonraları arazi mülkiyeti kaldırılarak kolektifleştirildi ve en sonunda, 1958'de "komün" sistemi ihdas edilerek insanlar, toprakları sadece işleyen fakat nimetlerinden asla istifade edemeyen sürüler halinde çalışma kaplarına alındı.

Gasp edilen Hak ve Ücretleri İade Ettirme Hareketi:
Bu hareketin maksadı, halkın sahibi olduğu ellerinde en son kalan az miktardaki varlığını da gasp etmek ve böylece halka bir gözdağı verilerek sindirmekti,

Fikir Islah Hareketi:
Komünizme karşı olan ve kızıllarla işbirliği yapmayan fikir ve kalem erbabını, milliyetçi aydınları tasfiye etmek ve bunları halkın nazarında küçük düşürmek gayesini güdüyordu.

Üçe Karşı Hareket:
Komünistlerle önce işbirliği yapıp da sonradan pişmanlık duyanları idareciler arasındaki Milliyetçi olduğu anlaşılan küçük büyük memurları, Kızıl Çin'i zarara sokan, kızılların icraatına engel olmak isteyen vatanperverleri imha etmek için bu kampanyayı başlattılar.

Beşe Karşı Hareket:
Üçe karşı hareket yanlız memurlar için hazırlanmıştı. Beşe karşı hareket ise daha ziyade büyük memurlar ve tüccarlar için yapılmıştır. Neticede bütün iş adamlarından ve tüccarlardan en zenginlerini tevkif ederek, kendi uydurdukları suçları itiraaf etmeye mecbur bıraktılar. İşçilere ve tezgâhtarlara bunlara iftira atmaları için telkin ve teşviklerde bulundular. Hatta mecbur bıraktılar. Sonunda bu iş adamları ve tüccarların mal ve mülkleri müsadere edildi. Bazıları idam, bazıları müddetli veya müddetsiz hapis ve sürgün cezalarına çarptırıldı.

Bunlardan başka;
Evlenme Kanununu Tatbik Hareketi
Mahalli Milliyetçileri Tasfiye Hareketi
Dimağ Yıkama Hareketi
"Yüzlerce Çiçek Açsın; Yüzlerce Aile Ötsün" Hareketi
İleriye Doğru Büyük Hamle Hareketi
Kültür İhtilali
Komün

Gibi, oluşturdukları insan fıtratına aykırı her türlü hile, desise ve göz boyamayı esas hedef olarak seçen suni uygulama maddeleri ile yüz binlerce insanı katletmiş yüz binlercesini de zindanlarda ölüme mahkûm etmiştir. Dünyaca ünlü Çin işkencelerinin 120 çeşidi ile milyonlarca Doğu Türkistanlı Müslüman Türk'ü yok etmişlerdir.

İşte yıllara göre bazı rakamlar:
Çin'in 1949–1952 arası öldürdüğü insan sayısı: 2.800.000
Çin'in 1952–1957 arası öldürdüğü insan sayısı: 3.509.000
Çin'in 1958–1960 arası öldürdüğü insan sayısı: 6.700.000
Çin'in 1961–1965 arası öldürdüğü insan sayısı: 13.300.000

İşte Dünyanın gözlerini boyayarak pembe tablolar çizmeye çalışan Çin Emperyalizminin gerçek yüzü ve işte Doğu Türkistan gerçeği - SON

  • 723 defa okundu.