Gökbayrak

Uluğ Türkistan'ın yetiştirmiş olduğu büyük şahsiyetlerinden biri olan Muhammed Musa Türkistan-i’nin yazmış olduğu çok değerli eseri Kaybolan Vatan Türkistan Faciası'nda dikkate şayan bazı bölümlerini sizlere nakletmek istiyoruz.

Eserin Giriş Kısmında:

Allah'a sonsuz hamd ve şükr olsun.

Hedefimiz: Ancak dini-milli varlığımız ile Türkistan'ın savunulmasıdır; Türkistan dır, dine ihlas, vatana muhabbettir. Gayemiz: Cennetten bir parça veyahut Asya cenneti denilmeye layık feyizli ve bereketli topraklar, türlü madenler, akarsular, bağ ve bahçeleriyle şöhret bulan; cennet gökte ise altı Türkistan, eğer cennet yer altında ise üstü Türkistan olan sevgili yatanımızın savunulmasıdır.

Öz tarihini bilmeyen nesiller, atalarının babalarının düştüğü çukura düşerler. Tarihinden uzaklaşan bir milletin ayakta durması güçtür. Bu halde düşman kendi habisliklerini ortaya koyarak, vatanı daha beter bir hale, manevi yapılarını bir harabeye sürükler, Türkistanlıları herhangi bir zamanda ölüm uykusu içinde mezarlarına yatırmış olurlar. (Allah Korusun)

Tarihini bilmek zaruri dir. Tarihi tarif eden İbn-i Haldun şöyle der: "Tarih, topluma unutulan savaşlar hakkında bilgi verir, aydın zümreye yaşamının sırlarını öğretir. Tarihten aldanmama dersi almak gerekir. " Bu sebeple Türkistan tarihini fergana faciasını, Doğu Buhara olayını Hokand Muhtariyetinin yazılışı ile birlikte Kaşgar da yapılan dehşetli katil ve karşılıklı öldürüşleri Yeni Hisardaki "Tungan" hilelerini, dökülen kanları, Hoten olaylarını, "Yerkent" isyanlarını, altı şehir ayaklanmalarını da yazmak gereklidir.

Türkistan aydınları bundan sorumludurlar. Fakir bütün sorumluluğunu bilenlerdenim. Bu hususta kalemlerini oynatmayan yazarlarımızı ediplerimizi millet bağışlamaz ise haklıdır. Tarihte her milletin efradı ancak öz dinine öz yurduna öz vatanına öz milletinin yararına hizmet edip durmaktadır. Onlar, başkalarına hizmet etmezler eğer ederlerse düşmanlık olur. Bir Fransız, bir Alman, bir Amerikalı öz milleti öz dininin çıkarlarını sağlar ve başka bir milletin çıkarına iş görmez eğer görür ise bu işi ortak çıkarlara elde ettiği taktirde yaparlar.Bir İngiliz ne derece uygar olursa olsun bir Fransız bir İngiliz’den üstün görmez ve bir Alman ne kadar bilimli olursa olsun Avusturya-Macaristan'ın çıkarı için Alman menfaatini feda etmez. Bir Rus ne kadar uygar olursa olsun dünya uygarlığının üyesi bulunsun Moskova’nın çıkarını bırakıp Türkistan çıkarına tarih yazmaz.

Hülasa her millet öz tarihini kendisi yazdığı gibi hakkı ile gerçekliği ile bir Türkistan yazmalıdır. Kefen giyip ata binen fedakâr şehitlerimizin serüveni insanlığın beşiği bulunan Orta-Asya faciası Türkistan faciası hepimizin faciasıdır. Türkler anayurdu için Türkistanlıların canlarının canı vatanı için o olayları meydana çıkarmaları dünyaya bildirmeleri ve tarihe mal etmeye çalışmaları isteğimizidir. Fertlerin gayesi ülküsü şudur: Dinine, vatanına hizmet etmeyi Türkistanlılar kendileri için gerekli görmelidir.

Vatan Uluki haki bize her zerresi güya aziz candır.
Ki her bir zerre millet kanıyla yakut mercandır.
Çekilmez intikamın yolundan her kimse oğlandır.
Oyundur harbi düşman, bağı rahat sahni meydandır.
Vatan şevki ile her lahza her dem can siperanız
Bu yolda kan tökülsün, can kırılsın şad-ı handanız.
Vatan cennet vatan rahat vatan işu vatan işret
Vatan bağ vatan gülsen vatan gayret vatan devlet
Vatan şanü şeref nev-i beşerge baisi rif'at
Vatansız millete bak il katında var mı bir kıymet
Vatan aşkı gönülde var iken ta tende bu canız
Vatan sevmek bizimçe din irur biz ehli imanız

Üstad Mir Emir Salih Mahdumu Umuşlu kasidesinden numuneler ve Anadolu Türkçesi:

Vatan toprağının her zerresi bizim tatlı canımız gibidir.
Ver her bir zerre millet kanı ile yoğrulmuş yakut ve mercan rengini taşır
Erkek olan herkes intikam yolundan çekilmez.
Düşman savaş bir oyun gaza meydanı bir huzur bağının meydan sahnesidir.
Aşkıyla her an can bağışlarız.
Bu yolda dökülen kan feda edilen can bir düğünün zevkini verir.
Bizim için vatan bir cennet bir işu işret, şan ve şeref, insan soyu için yükseliş sebebidir.
Vatan bir bağ bir gül bahçesi bir gayret haznesi bir devlettir.
Vatansız bir milletin yabancılar yanında bir değeri olabilir mi?
Vatan aşkının gönüldeki feri vucuddaki candır.
Vatanı sevmek bizim gibi iman ehli için bir dindir.

Bu kıymetli eserin son kısmında;

İnsanoğlu elinden geldiği kadar çalışmakla mükelleftir. Elinden gelmediğinden ve yanlışlıklarından mazeretlidir. Beşer şaşar. Günahsızlık Allah'a mahsustur.

  • 935 defa okundu.